Вибіркові дисципліни

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ХНУ
Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти  (як здійснити вибір)

 

Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які забезпечує кафедра ТПОіДМ:


Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які забезпечує кафедра ТПОіДМ:

Програма – minor “Технологія швейних виробів”