Стейкхолдери

Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ З: