Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТРАНСПОРТ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ)»

другий (магістерський) рівень вищої освіти

ТАБЛИЦІ ОБГОВОРЕННЯ
Таблиці обговорення ОПП 2020 року
Таблиці обговорення ОПП 2021 року
Таблиці обговорення ОПП 2022 року
Таблиці обговорення ОПП 2023 року
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план 2021 року
Навчальний план 2022 року
Навчальний план 2023 року
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Пропозиції щодо вдосконалення ОПП