Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТРАНСПОРТ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ)»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план 2021 року

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Пропозиції щодо вдосконалення ОПП