Анкетування

Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

АнкетаРезультатиРезультатиРезультатиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками2020-2021 н.р.2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.

АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

АнкетаРезультатиРезультатиРезультатиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.

АНКЕТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

АнкетиРезультатиРезультатиРезультатиРезультати
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками 2020-2021 н.р.2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.
Оцінювання якості змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання2021-2022 н.р.