Анкетування

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АнкетиРезультати
Оцінювання якості освітньо-професійної програми 20212021
Оцінювання якості практичної підготовки 20212021-2022н.р.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти2021
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін 1 семестр 2021-2022н.р.
Організація дистанційного навчання в умовах карантину2021-2022
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання2021-2022

АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

АнкетиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками2021

АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

АнкетиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями 2021 2021

АНКЕТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

АнкетиРезультати
Оцінювання якості змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення 20212021
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками 20212021-2022
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчанняі2021-2022