Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТРАНСПОРТ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ)»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план 2023 року
Навчальний план 2023 року (скорочена форма)
Навчальний план 2021 року
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Пропозиції щодо вдосконалення ОПП