Освітні програми

Положення про освітні програми у Хмельницькому національному університеті

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»

       

ТАБЛИЦІ ОБГОВОРЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Пропозиції щодо вдосконалення ОПП