Наукова робота

ПУБЛІКАЦІЇ ЗДOБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 1. Корницька Л. А., Гаруліч В. В. Образ “Мадонни з немовлям” у європейській та українській образотворчості – дослідницький аспект в межах дипломного проєктування (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Корницька Л. А.)
 2. Samborska O. V., Krasovska O. V. Preservation and popularization of Petrykiv painting by museum institutions of Ukraine (керівник, співавтор – к.пед.н., ст. викл. Самборська О.В.)
 3. Корницька Л. А., Гаруліч В. В. Організація виставок художньо-творчих робіт (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Корницька Л. А.)
 4. Самборська О. В., Приступа Я. О. Жіночі образи у творчості українських художників (керівник, співавтор – к.пед.н., ст. викл. Самборська О.В.)
 5. Приступа Я. Використання мультимедійних засобів у мистецькій освіті (керівник – к. пед. н., доцент Корницька Л. А.)
 6. Герасименко Н., Хренова В. Текстильні скульптури у творчості британського художника по текстилю містера Фінча (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Хренова В.В.)
 7. Красовська О. Художньо-графічна стилізація під час вивчення дисципліни “Рисунок” (керівник – ст. викл. Крулик Б.В.)
 8. Бородкіна М., Хренова В. Композиційні особливості Самчиківського розпису (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Хренова В.В.)
 9. Дронова З., Самборська О. Технологічні особливості подільської вишивки (керівник, співавтор – к.пед.н., ст. викл. Самборська О.В.)
 10. Хренова В., Білик Д. Твори мистецтв в колекції Малієвецького палацу (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Хренова В.В.)
 11. Бедрак К.В.  Взаємозв’язок  поезії Ліни Костенко “Крила” та літака “Мрія” (керівник – к. пед. н., доцент Корницька Л. А.)
 12. Дубовик С.В., Гевко А.М.  Концепція художньої інсталяції за мотивами твору Івана Франка “Каменярі” (керівник, співавтор – ст. викл. Дубовик С.В.)
 13. Панчук О.М., Хренова В.В. “Берегиня” як символ сили українського народу та культури, що чинить опір агресії (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Хренова В.В.)
 14. Корницька Л. А., Приступа Я.О. Комбінаторні композиції як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців декоративного мистецтва спеціалізації «Художній текстиль» (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Корницька Л. А.)
 15. Корницька Л., Пекарська Д. Колористичні можливості сучасних технік декоративного живописного письма (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Корницька Л. А.)
 16. Крулик Б., Рябець К. Історія та передумови розвитку традицій в’язання (керівник, співавтор – ст. викл. Крулик Б. В.)
 17. Вандоляк Т., Самборська О. Декоративне панно “Серпанковий цвіт” за мотивами творів Катерини Білокур: теоретичні та практичні аспекти (керівник, співавтор – к. пед. н., ст. викл. Самборська О. В.)
 18. Білик Д., Крулик Б. Символізм ландшафтних композицій ботанічного саду ХНУ (керівник, співавтор – ст. викл. Крулик Б. В.)
 19. Козоріз В., Самборська О. Особливості творчості українських художників-імпресіоністів в контексті світової історії мистецтв (керівник, співавтор – к. пед. н., ст. викл. Самборська О. В.)
 20. Корницька Л., Мазур Ю. Техніка трафаретного друку у межах дисципліни “Робота в матеріалі” (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Корницька Л. А.)
 21. Гевко А. Натрунний портрет Варвари Лангиш як пам’ятка мистецтва Львова доби Ренесансу (керівник – к. пед. н., ст. викл. Самборська О. В.)

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (СТУДЕНТІВ) І МОЛОДИХ УЧЕНИХ” (28 березня 2024 року) IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, перспективи” (Вінниця, 2023 р.): ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” (Хмельницький, 2023 р.): Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє” (Умань, 2023 р.): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Проєктування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених” (Вінниця, 2023 р.) ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти, фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2022 р.): Науково-краєзнавча конференція “Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура” (Маліївці, 2022 р.) ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” (Хмельницький, 2021 р.) Міжнародна науково-практична конференція “Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації” (Вінниця, 2021 р.)
УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ