Вибіркові дисципліни

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін ХНУ

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти  (як здійснити вибір)

Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих для здобувачів ОПП:

Програма – minor “Технологія швейних виробів”