Анкетування

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анкети Результати
Оцінювання якості освітньо-професійної програми  
Оцінювання якості практичної підготовки 2021р.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти  
 Організація дистанційного навчання в умовах карантину 2021-2022
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання2021-2022

АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

АнкетиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками2021р.

АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

АнкетиРезультати
 Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями2021

АНКЕТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

АнкетиРезультати
Оцінювання якості змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення 20212021р.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками 2021р.2021-2022
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання2021-2022