Неформальна освіта та академічна мобільність

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНУ

Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

Навчальний електронний курс на тему: “Базові правила інформаційної безпеки”
Денисенко Наталія
Ключка Наталія
Євстаф’єва Ліана

Онлайн курс “Критичне мислення для освітян”
Кобак Оксана (2023)
Ключка Наталія
Шляхова Ірина

Онлайн курс “Освітні інструменти критичного мислення”
Шляхова Ірина

Онлайн курс “Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та
невизначеність”

Ключка Наталія
Денисенко Наталія
Шляхова Ірина
Євстаф’єва Ліана

Онлайн курс “Академічна доброчесність”
Денисенко Наталія
Гордійчук Анастасія
Зєнкіна Світлана
Туз Дар’я
Цюпак Мар’яна
Ключка Наталія
Шляхова Ірина

Науково-практичний семінар «Сучасні технології та обладнання у виробництві та навчальному процесі» 8 квітня 2021 року
Денисенко Наталія
Козак Ярослав

Стажування у ДНЗ “Хмельницький центр ПТО сфери послуг”
Шляхова Ірина

Рекомендовані онлайн курси

Онлайн-курс «Ораторське мистецтво»


Ораторське мистецтво – Онлайн платформа SPE

Курс ораторського мистецтва онлайн – Безкоштовні курси ораторського мистецтва