Анкетування

Здобувачі вищої освіти

Анкета Результати
Оцінювання якості практичної підготовки 2020  2021 2022
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни  2020 2021 2022
Оцінювання освітньої програми   2021 2022
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти   2021 2022
Організація дистанційного навчання в умовах карантину 2021-2022
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання 2021-2022

Науково-педагогічні працівники

Анкета Результати
Якість освітньої програми, її подальше удосконалення  2021  2022
Дотримання академічної доброчесності НПП  2020-2021 2021-2022
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання 2021-2022

Випускники

Анкета Результати
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками 2021 2022

Роботодавці

Анкета Результати
Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями  2021 2022