Анкетування

АнкетиРезуль-татиРезуль-татиРезуль-татиРезуль-тати
Оцінювання якості практичної підготовки2020/2021
І семестр
ІІ семестр
2021-2022
І семестр
ІІ семестр
2022-2023
І семестр
ІІ семестр
2023-2024
І семестр
ІІ семестр
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни2020-2021
І семестр
ІІ семестр
2021-2022
ІІ семестр
2022-2023
I семестр
ІІ семестр
2023-2024
І семестр
ІІ семестр
Оцінювання якості дипломного проєктування2023-2024
Оцінювання освітньої програми2020-20212021-20222022-2023
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти2020-20212021-20222022-2023
Організація дистанційного навчання в умовах
карантину
2021-2022
Моніторинг якості організації самостійної роботи
в освітньому процесі за дистанційними
технологіями навчання
2021-2022
Опитування щодо організації навчального процесу з 27.11.20232023-2024
І семестр
АнкетиРезультатиРезультатиРезультати
Якість освітньої програми, її подальше удосконалення 2020-2021 2021-20222022-2023
Дотримання академічної доброчесності НПП2020-20212021-20222022-2023
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання2021-2022
АнкетаРезультатиРезультатиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками2020-20212021-20222022-2023
АнкетаРезультатиРезультатиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями2020-20212021-20222022-2023