Анкетування

Здобувачі вищої освіти

Анкета Результати
Оцінювання якості практичної підготовки 2020  2021 2021*
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни   2020  2021
Оцінювання освітньої програми   2021
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти   2021
Організація дистанційного навчання в умовах карантину 2021-2022
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання 2021-2022

Науково-педагогічні працівники

Анкета Результати
Якість освітньої програми, її подальше удосконалення  2021
Дотримання академічної доброчесності НПП  2020-2021 2021-2022
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання 2021-2022

Випускники

Анкета Результати
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками 2021

Роботодавці

Анкета Результати
Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями  2021