Наукова робота

ПУБЛІКАЦІЇ ЗДOБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
2023
Овод О.А. Інструменти для видалення фону зі зображень (керівник – к.т.н., доцент Красильников С.Р.)
Трачевський В.В. BOOTCAMP як спосіб інтенсифікації навчання ІКТ (керівник – к.т.н., доцент Красильников С.Р.)
Васільєв М.В. Аспекти організації роботи студентського наукового гуртка (керівник – к пед. наук, старший викладач Бохонько Є.О.)
Гребенюк М. В. Соціально-психологічна адаптація учнів закладах професійної (професійно-технічної) освіти (керівник – д.пед. н., професор Андрощук І.В.)
Гребенюк М.В. Цифрові карти як інструмент оптимізації автомобільних перевезень (керівник – к.т.н., доцент Красильников С.Р.)
Самара В. Д. Обґрунтування нових форм і методів навчання та контролю знань у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти, які ґрунтуються на застосуванні комп’ютерних технологій (керівник – к. т. н., доцент Чмир В. М.)
2022
Щур Н.І. Використання інтерактивного плакату для візуалізації навчального матеріалу (керівник – к.т.н., доцент Красильников С.Р.)
Васільєв М.В. Використання засобів неформальної освіти при вивченні курсу інформаційні технології (керівник – к.т.н., доцент Красильников С.Р.)

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освітиі фахівців образотворчого та декоративного мистецтва:теорія, досвід, проблеми» (31 жовтня 2023 року, м.Вінниця)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти” (Кременець, 2023 р.):

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (Київ, 2023 р.)

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та
технологічної освіти: погляд у майбутнє” (Умань, 2022 р.):

ХІ Міжнародна нуково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і переспективи” (Хмельницький, 2021 р.):

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: