Наукова робота

ПУБЛІКАЦІЇ ЗДOБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
2023
Красильников Сергій, Олійник Віталій. Використання онлайн-сервісу trello для управління командною проєктною діяльністю у закладах вищої освіти.
Олійник В., Малецький І. Індивідуальні освітні траєкторії магістрів професійної освіти спеціалізації «Транспорт»: досвід та перспективи (керівник – д. пед. н., проф. Красильникова Г.В.)
Приймак В. М., Малецький І. Особливості візуалізації навчального матеріалу з дисципліни «безпека дорожнього руху» в процесі підготовки фахівців автотранспортного профілю
Банашко Тарас, Герніченко Іван. Принципи створення навчальних посібників для закладів професійної освіти.
Бундзяк Ігор, Бохонько Євген. Використання цифрових технологій у створенні посібника «Турбіна та механічний нагнітач».
Кравчук Олександр. Методика вивчення теми «Електрики автомобіля» у закладах професійно-технічної освіти (керівник – к пед. наук, старший викладач Бохонько Є.О.).
Буртник Андрій, Бохонько Євген. Проєктування змісту навчального посібника «Основи теорії автомобіля» з використанням цифрових технологій.
Душко Віталій, Бохонько Євген. Методика вивчення теми «Відновлення деталей автомобіля» у закладах професійно-технічної освіти.
Приймак Віктор, Марценюк Олександр. Технологія проблемного навчання під час вивчення будови автомобіля.
Штокалюк Владислав, Герніченко Іван. Обґрунтування ідеї як перший етап підготовки проєкту.
2021
Махмудов І., Мозговий В. Дидактичне проектування змісту як важливий складник підготовки учнів професійно-технічних закладів (керівник – д. пед. н., проф. Андрощук І. В.)
Галицький М. О. Підходи до формування вмінь проєктної діяльності (керівник – к. пед. н., доцент Герніченко І. І.)
УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (19-20 жовтня 2023 року)
Банашко Тарас
Бундзяк Ігор
Буртник Андрій
Душко Віталій
Марценюк Олександр
Олійник Віталій
Штокалюк Владислав
Міжнародна науково-практична конференція “Actual problems of science, education and technology in modern conditions” (Орхус, Данія, серпень 2023р.):
 Малецький Іван
Олійник Віталій
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти” (Кременець, 30 травня 2023 р.)
 Малецький Іван
ХІ Міжнародна нуково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і переспективи” (Хмельницький, 25-26 листопада 2021 р.)
 Галицький Максим

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ