Стейкхолдери

Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ХНУ

УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ З:

  1. Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського
  2. Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка
  3. Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка
  4. Луганським національним університетом імені Тараса Шевченко
  5. Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка
  6. Житомирським державним університетом імені Івана Франка
  7. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка
  8. Криворізьким державним педагогічним університетом
  9. Володимир-Волинським фаховим педагогічним коледжем ім. А.Ю.Кримського
  10. Калинівським технологічним фаховим коледжем