Наукова робота

Положення про науково-дослідну роботу студентів у Хмельницькому національному університеті

ПУБЛІКАЦІЇ ЗДOБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 1. Гесик А. Формування інформаційно-технологічних компетенцій майбутніх учителів трудового навчання та технологій у закладах вищої освіти (керівник – д.пед.н., професор , зав. кафедри Андрощук І.В.)
 2. Хоржевська А. Нестандартні уроки як форма організації освітнього процесу (керівник – д.пед.н., професор , зав. кафедри Андрощук І.В.)
 3. Хмарук А. Активні методи навчання у розвитку пізнавальної діяльності учнів (керівник – д.пед.н., професор , зав. кафедри Андрощук І.В.)
 4. Ковальчук М. Скрайбінг-презентація як засіб візуалізації навчальної інформації (керівник – д.пед.н., професор , зав. кафедри Андрощук І.В.)
 5. Григорчук А., Лівшун О. Мотивація у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання (керівник, співавтор – к.пед.н., доцент Лівшун О.В.)
 6. Бородій Т. Інтерактивне навчання як форма активної взаємодії учасників освітнього процесу (керівник – д.пед.н., професор , зав. кафедри Андрощук І.В.)
 7. Конік К. Арт-методи в організації позаурочної інклюзивної діяльності (керівник, співавтор – к.пед.н., доцент Хренова В.В.)
 8. Харевич Л. Розвиток творчих здібностей учнів (керівник, співавтор – д.пед.н., професор , зав. кафедри Андрощук І.В.)
 9. Ковальчук М. Вишивка по деревині як засіб розвитку творчого потенціалу та української ідентичності учнів (керівник, співавтор – к.пед.н., доцент Лівшун О.В.)
 10. Тарасюк Д. Колажування як один із засобів формування загальнокультурної грамотності та розвитку здобувачів освіти (керівник, співавтор – к.пед.н., доцент Хренова В.В.)
 11. Захарчук С. Мультимедія як засіб підвищення ефективності уроків трудового навчання (керівник – д.пед.н., професор , зав. кафедри Андрощук І.В.)
 12. Тарасюк Д. Розвиток емоційного інтелекту педагогів як чинник готовності до професійної діяльності (керівник – к.пед.н., доцент Хренова В.В.)
 13. Григорчук А. Використання інформаційних технологій під час вивчення дисципліни «Технологія обробки матеріалів з практикумом» (керівник – к.т.н., старший викладач Міщенко О.В.)
 14. Андрушко А. Особливості вивчення учнями техніки стрінг-арт на уроках трудового навчання (керівник – д.пед.н., професор Андрощук І.П.)
 15. Назарова О. Емоційний інтелект як складова психологічної культури майбутнього педагога (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Хренова В. В.)
 16. Веремчук М. Сучасна інтеграція науки (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 17. Давидюк А. Методичні аспекти дистанційного навчання (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті професора Володимира Юрженка «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (15-16 квітня 2024 року)

Науково-теоретична конференція «Сучасні освітні технології Волинського краю» (04 квітня 2024 року)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (СТУДЕНТІВ) І МОЛОДИХ УЧЕНИХ” (28 березня 2024 року)

Х Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи” (Умань, 2023 р.):

ХІІ Міжнародна нуково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і переспективи” (Хмельницький, 2023 р.):

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти” (Кременець, 2023 р.):

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність” (Львів – Дрогобич – Нагуєвичі, 2023 р.):

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє” (Умань, 2023 р.):

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Проєктування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених” (Вінниця, 2023 р.):

Програма конференції

Сертифікати здобувачів

Міжнародна науково-практична конференція «Філософські аспекти професійної освіти» (Херсон-Кропивницький, 2022 р.):

Програма конференції

Сертифікати здобувачівМіжнародна науково-практична конференція «Філософські аспекти професійної освіти» (Херсон-Кропивницький, 2022 р.):

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє” (Умань, 2022 р.):

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2022 р.):

ХІ Міжнародна нуково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і переспективи” (Хмельницький, 2021 р.):

V Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку науки” (Київ, 2021 р.):

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНКУРСАХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ:

1. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Середня освіта, трудове навчання та технології, інформатика» (2024 р.)

Ст. гр. ТН-20-1 Ковальчук Марина І місце

Ст. гр. ТН-20-1 Бородій Тетяна ІІ місце

Ст. гр. ТН-20-1 Хоржевська Аліна ІІІ місце

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта (014 Середня освіта (Трудове навчання та технології))» (2022 р.)

Ст. гр. ТН-18-1 Назарова Ольга, тема наукової роботи: «Мотивація навчальної діяльності учнів 7-9 класів при опануванні технологією оздоблення різьбленням» (науковий керівник – к.пед.н., доц. Хренова В.В.), (диплом за перемогу у І турі).

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта (014 Середня освіта (Трудове навчання та технології))», що проводився на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (наказ МОН України від 24.11.2020 №1457) (2021 р.).

Ст. гр. ТН-18-1 Гриньо Анастасія, тема наукової роботи: «Новітні техніки «фелтингу»: об’єкти проєктно-технологічної діяльності у змісті навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»» (науковий керівник – к.пед.н., доц. Хренова В.В.).

Презентація роботиДиплом ІІ ступеня  

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: