Стейкхолдери

Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ З:
Громадською організацією «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури» (ГО «МАСОНК»)
Комунальною установою Хмельницької міської ради “Центр професійного розвитку педагогічних працівників”
Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини
Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка
Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка 
Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка
Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка
Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка
Житомирським державним університетом імені Івана Франка
Володимирським педагогічним фаховим коледжем імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради
ЗУСТРІЧІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ:
Обговорення проєктів удосконалення освітньо-професійних програм «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в рамках зустрічі з вчителями трудового навчання міста та Хмельницької області (06.04.2023 р.)
Обговорення проєктів удосконалення освітньо-професійних програм «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (05.04.2023 р.)
Обговорення ОП в рамках ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з технологій (трудового навчання) (25.02.2023 р.)
Обговорення ОП в рамках презентації результатів художньо-творчої діяльності зубувачів (21.01.2023 р.)
Обговорення шляхів підвищення якості практичної підготовки в рамках захисту здобувачами ОП звітів педагогічної практики (21.10.2022 р.)
Обговорення ОП в рамках виїздного засідання на базі роботодавців (30.06.2022 р.)
Обговорення ОП в рамках підсумкової конференції з педагогічної практики у ЗВО (12.10.2021 р.)
Обговорення ОП в рамках творчої зустрічі з вчителями трудового навчання Хмельницької області (24.09.2019 р.)