Наукова робота

Положення про науково-дослідну роботу студентів у Хмельницькому національному університеті

ПУБЛІКАЦІЇ ЗДOБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

  1. Рожкова І. Технологія розроблення інтерактивних завдань для контролю навчальних досягнень учнів з використанням електронного конструктора LearningApps (керівник, співавтор – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
  2. Новосад А. Особливості навчання технології вишивки стрічками учнів на уроках трудового навчання (керівник – д. пед. н., професор Андрощук І. П.)
  3. Рудчик М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
  4. Гриньо А. Арт-терапія як інноваційна технологія навчання, виховання та розвитку особистості (керівник – к. пед. н., доцент Хренова В. В.)
  5. Бойків В. Креативність та інноваційність як основні складові розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Лівшун О. В.)
  6. Невядомська І. Розвиток творчих здібностей вихованців гуртків мистецького напряму у закладах позашкільної освіти (керівник – к. пед. н., ст. викладач Самборська О. В.)
  7. Бойків В. Формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до застосування STEM-технологій у професійній діяльності (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
  8. Магдюк О. Розвиток креативності учнів основної школи у процесі проектно-технологічної діяльності (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє” (Умань, 2022 р.):

2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2022 р.):

3. ХІ Міжнародна нуково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і переспективи” (Хмельницький, 2021 р.):

4. V Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку науки” (Київ, 2021 р.):

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНКУРСАХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта (014 Середня освіта (Трудове навчання та технології))» (2022 р.):

  • Ст. гр. ТНм-21-1 Присяжнюк Віта, тема наукової роботи: «Форми і методи соціально-психологічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями засобами художньої обробки матеріалів» (керівник – к.пед.н., доц. Лівшун О.В.), (диплом за перемогу у І турі):
  • Ст. гр. ТНм-21-1 Рожкова Іванна, тема наукової роботи: «Використання електронного конструктора Learningаpps для контролю навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання» (керівник – д.пед.н., професор Андрощук І.В.), (грамота за перемогу у І турі).

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: