Наукова робота

Положення про науково-дослідну роботу студентів у Хмельницькому національному університеті

ПУБЛІКАЦІЇ ЗДOБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 1. Андрощук І.В., Веремчук М.О. Теоретико-методологічні засади впровадження інформаційно -комунікаційних технологій у підготовку майбутніх учителів трудового навчання та технологій (керівник, співавтор – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 2. Рябець К. Напрями використання інформаційно-комп’ютерних технологій в технологічній освіті (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. П.)
 3. Мазур Ю. Становлення та розвиток технологічної та професійної освіти в Україні та за кордоном (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 4. Міськова І. Формування патріотичних цінностей учнів старших класів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. П.)
 5. Гриньо А. Формування на уроках трудового навчання в учнів старших класів навичок до міжособистісної взаємодії (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 6. Малишко Л.І. Шляхи впровадження сучасних педагогічних технологій на всіх рівнях освітнього процесу як засобу становлення якісної системи освіти (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 7. Назарова О. Розвиток технічної творчості в учнів старших класів на уроках трудового навчання (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 8. Рожкова І. Технологія розроблення інтерактивних завдань для контролю навчальних досягнень учнів з використанням електронного конструктора LearningApps (керівник, співавтор – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 9. Новосад А. Особливості навчання технології вишивки стрічками учнів на уроках трудового навчання (керівник – д. пед. н., професор Андрощук І. П.)
 10. Рудчик М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 11. Гриньо А. Арт-терапія як інноваційна технологія навчання, виховання та розвитку особистості (керівник – к. пед. н., доцент Хренова В. В.)
 12. Бойків В. Креативність та інноваційність як основні складові розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання (керівник, співавтор – к. пед. н., доцент Лівшун О. В.)
 13. Невядомська І. Розвиток творчих здібностей вихованців гуртків мистецького напряму у закладах позашкільної освіти (керівник – к. пед. н., ст. викладач Самборська О. В.)
 14. Бойків В. Формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до застосування STEM-технологій у професійній діяльності (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)
 15. Магдюк О. Розвиток креативності учнів основної школи у процесі проектно-технологічної діяльності (керівник – д. пед. н., професор, зав. кафедри Андрощук І. В.)

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Х Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи” (Умань, 2023 р.):

2. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми (Вінниця, 2023 р.):

3. Всеукраїнська конференція “Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості” (Хмельницький, 2023 р.):

4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти” (Кременець, 2023 р.):

5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність” (Львів – Дрогобич – Нагуєвичі, 2023 р.):

6. Всеукраїнська науково-практична конференція “Модернізація змісту освіти у підготовці майбутніх професійно-педагогічних фахівців” (Кривий Ріг, 2023 р.):

7. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє” (Умань, 2023 р.):

8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Проєктування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених” (Вінниця, 2023 р.):

9. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє” (Умань, 2022 р.):

10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2022 р.):

11. ХІ Міжнародна нуково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і переспективи” (Хмельницький, 2021 р.):

12. V Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку науки” (Київ, 2021 р.):

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНКУРСАХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта (014 Середня освіта (Трудове навчання та технології))» (2022 р.):

 • Ст. гр. ТНм-21-1 Присяжнюк Віта, тема наукової роботи: «Форми і методи соціально-психологічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями засобами художньої обробки матеріалів» (керівник – к.пед.н., доц. Лівшун О.В.), (диплом за перемогу у І турі):
 • Ст. гр. ТНм-21-1 Рожкова Іванна, тема наукової роботи: «Використання електронного конструктора Learningаpps для контролю навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання» (керівник – д.пед.н., професор Андрощук І.В.), (грамота за перемогу у І турі).

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: