Неформальна освіта та академічна мобільність

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у Хмельницькому національному університеті

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

  1. Сертифікат Гриньо А., ТНм-22

ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ:

ОНЛАЙН-КУРС «ЦИФРОВИЙ УЧИТЕЛЬ» (2024 р.)

ТРЕНІНГ “ПОКРАЩУЙТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ” У МЕЖАХ КУРСУ “ЦИФРОВІ НАВИЧКИ ДЛЯ ОСВІТИ З GOOGLE” (2024 р.)

МІКРОКУРС “МЕТОДИ РОЗВИТКУ ВМІННЯ УЧНІВ ВИЯВЛЯТИ ІНІЦІАТИВУ” (2024 р.)

ВЕБІНАР “ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИЙ СВІТ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО” (2024 р.)

ОНЛАЙН ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ “ПЕДАГОГІКА СЕРЦЯ І ДОБРА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА” (2024 р.)

ВЕБІНАР “ЛЯЛЬКА-МОТАНКА: “МІЙ РЕСУРС – ТРИМАЮ ВСЕ В СВОЇХ РУКАХ”” (2024 р.)

ОНЛАЙН-КУРС “БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС” (2024 р.)

КУРС ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ: ТРАВМООБІЗНАНІ: ПРАКТИКИ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ І ВЧИТЕЛІВ” (2024 р.)

КУРС “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ” (2024 р.)

ВЕБІНАР “АРТТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ” (2024 р.)

ВЕБІНАР “МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ” (2024 р.)

КУРС ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ “БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ЗАХИСТ ДІТЕЙ” (2024 р.)

ВЕБІНАР “МАНДАЛОТЕРАПІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (2024 р.)

ВЕБІНАР “РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “КОМП’ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ”” (2024 р.)

ВЕБІНАР “ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕКОПРОСТІР: СТВОРЮЄМО СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ТВОРЧОСТІ І РОЗВИТКУ” (2024 р.)

ВЕБІНАР “ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ПІДТРИМКА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ” (2023 р.)

ОНЛАЙН-КУРС “ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ІНКЛЮЗІЯ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК” (2023 р.)

ОНЛАЙН-КУРС “УЧАСТЬ БАТЬКІВ У ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ” (2023 р.)

ВЕБІНАР “МАНДАЛОТЕРАПІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ” (2023 р.)

ОНЛАЙН-КУРС “ШКОЛА ДЛЯ ВСІХ” (2023 р.)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ” (2023 р.)

ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2023 р.)

ОНЛАЙН-КУРС: “СМІЛИВІ НАВЧАТИ” (2022 р.)

ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2022 р.)

ВЕБІНАР АКАДЕМІЇ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ “ОСВІТНЯ ІНФОГРАФІКА” (2022 р.)

КУРС “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ”

ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2021 р.)

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС: “БАЗОВІ ПРАВИЛА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ” (2021 р.)