Неформальна освіта та академічна мобільність

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНУ
Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ:

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС: “БАЗОВІ ПРАВИЛА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ” (2021 р.)

ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2021 р.)

ВЕБІНАР АКАДЕМІЇ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ “ОСВІТНЯ ІНФОГРАФІКА” (2022 р.)