Неформальна освіта та академічна мобільність

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у Хмельницькому національному університеті

Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

Договір про співпрацю з реалізації програм внутрішньої академічної мобільності учасниками освітнього процесу із Кременецькою обласною гуманітарно- педагогічною академією імені Тараса Шевченка

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ:

ОНЛАЙН-КУРС: “СМІЛИВІ НАВЧАТИ” (2022 р.)

ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2022 р.)

ВЕБІНАР АКАДЕМІЇ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ “ОСВІТНЯ ІНФОГРАФІКА” (2022 р.)

ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2021 р.)

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС: “БАЗОВІ ПРАВИЛА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ” (2021 р.)