Анкетування

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оцінювання якості освітньо-професійної програми201920202021 
Оцінювання якості практичної підготовки201920202021 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти201920202021 
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни   2021-2022
Організація дистанційного навчання в умовах карантину   2021-2022
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання   2021-2022.

АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Оцінювання якості професійної підготовки випускниками 20202021 

АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями  2021 

АНКЕТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Оцінювання якості змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення  2021 
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками  20212021-2022
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання   2021-2022