Наукова робота

ПУБЛІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ
2023
Ільчишин Оксана. Вимоги до навчальної книги з фахових дисциплін швейного профілю
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (науковий керівник проф., д.пед.н. Красильникова Г.В.).
Козловська Аліна. Сучасні підходи до профорієнтаційної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (науковий керівник проф., д.пед.н. Красильникова Г.В.).
Фісюк Алла, Білик Вікторія. Характеристика вимог до проєктування змісту навчального посібника.
Синиця Вікторія. Оздоблення жіночого одягу вишивкою: традиції та сучасні тренди (науковий керівник ст. викладач, к.пед.н. Білик В.В.).
Гузарська Тетяна, Білик Вікторія. Інноваційні навчальні посібники у підвищенні якості професійної освіти.
Красильникова Г.В., Кобак О.В., Гузарська Т.М. Зміст вибіркової дисципліни «Іміджелогія» для магістрів професійної освіти.
Красильникова Г.В., Козловська А.С., Фісюк А.Б. Сучасні механізми професійної орієнтації в ЗП(ПТ)О.
2022
Бик Н.В., Красильникова Г.В. Електронне портфоліо як засіб представлення результатів професійної діяльності педагогічних працівників.
Андреєва О. М., Красильникова Г.В. Досвід використання програмного комплексу САПР JULIVI у підготовці фахівців швейної галузі.
2021
Ключка Н.І., Шляхова І.О. Нормативне та програмно-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О.
Ключка Н., Шляхова І. Роль здобувачів вищої освіти у моніторингу та оновленні освітніх програм.
Денисенко Н. С. Стан і проблеми швейної промисловості України.
Євстаф’єва Л.,Денисенко Н. Формування змісту навчального посібника для закладів П(ПТ)О з теми “Історія моди кінця ХІХ-ХХІ ст.”.
2020
Ключка Н.І. Роль студентських фокус-груп у процедурах забезпечення якості вищої освіти в університеті.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (19-20 жовтня 2023 року)
Гузарська Тетяна
Ільчишин Оксана
Козловська Аліна
Синиця Вікторія.
Фісюк Алла
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства” (Кропивницький 28 червня 2023 р.)
Кобак Оксана
Гузарська Тетяна
Козловська Аліна
Фісюк Алла
Всеукраїнська студентська наук.-практ. конференція (Умань, 28 жовтня 2022 р.)
Бик Ніна, Андрєєва Олена
Міжнародна студентська наукова конференція “Динаміка, рух та розвиток сучасної науки” 5 березня 2021 року (м. Луцьк)
Ключка Наталія
Шляхова Ірина
Міжнародна студентська наукова конференція “Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки” 27 листопада 2020 року (м. Запоріжжя)
Ключка Наталія
Міжнародна студентська наукова конференція «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку» 26 березня 2021 року (м. Дніпро)
Денисенко Наталія
ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів та молодих вчених “Сучасні технології виробництва і професійної освіти: тенденції та інновації” 16 квітня 2021 року (м. Старобільськ)
Ключка Н.
Шляхова І.
Євстаф’єва Л.
Денисенко Н.
Міжнародна науково-практична конференція: «СУЧАСНА НАУКА ТА ОСВІТА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 14 – 15 квітня 2021 року (м. Старобільськ)
Денисенко Н.
Євстаф’єва Л.
Студентська конференція Хмельницького національного університету 2020-2021 рр.
Програма секції технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
Презентації виступів студентів
Денисенко Н.С.
Нагачевська А.В.
Ключка Н.І.

Участь у конкурсах

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Професійна освіта” 2021 рік (УІПА, м. Харків)
Ключка Н.І.

Нагороди та подяки

Диплом третього ступеня Ключки Н.І.
Подяка керівнику студентської наукової роботи Красильниковій Г.В.
Лист-подяка

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: