Неформальна освіта та академічна мобільність

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у Хмельницькому національному університеті

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

  1. Сертифікат Коваленко Я., ДМ-21-1

ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Договори про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності учасників освітнього процесу

Пакет документів

  • Заява
  • Індивідуальний навчальний план (видає деканат)

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ

Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ:

Результати участі у вебінарі “Використання позитивної психології для покращення освітнього процесу: підтримка особистісного розвитку та зростання здобувачів освіти” (2023 р.)

Сертифікат Гаруліч В., ДМ-20-1

Результати проходження курсу “Знай свою Україну” (2022 р.)

Сертифікат Гевко А., ДМ-19-1

Сертифікат Козоріз В., ДМ-19-1

Сертифікат Панасюк Д., ДМ-19-1

Сертифікат Панчук О., ДМ-19-1

Сертифікат Бедрак К., ДМ-19-1

Сертифікат Паламарчук О., ДМ-19-1

Сертифікат Шевчук Н., ДМ-19-1

Сертифікат Малютик М., ДМ-19-1

Результати участі у Всеукраїнському семінарі “Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики” (2022 р.):

Сертифікат Гаруліч В., ДМ-20-1

Сертифікат Гевко А., ДМ-19-1

Результати участі у вебінарі “Народна лялька з паперових серветок як засіб національного виховання дитини” (2022 р.):

Сертифікат Бородкіної М., ДМ-20-1

Сертифікат Гаруліч В., ДМ-20-1

Сертифікат Приступи Я., ДМ-20-1

Результати участі у вебінарі Академії цифрового розвитку “Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн(2022 р.):

Сертифікат Галочкіної С., ДМс-21-1

Результати проходження курсу “Композиція і кольорознавство І” ст. гр. ДМ-20-1 Діаною Білик (2021 р.):

Сертифікат       Витяг з екзаменаційних відомостей

Результати проходження навчального електронного курсу “Базові правила інформаційної безпеки” (2021 р.):

Сертифікати гр. ДМ-19-1