Анкетування

Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АнкетиРезультатиРезультатиРезультатиРезультати
Оцінювання якості освітньо-професійної програми2020-2021 н.р.2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.2023-2024 н.р.
Оцінювання якості практичної підготовки2020-2021 н.р.2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.2023-2024 н.р.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти2020-2021 н.р.2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.2023-2024 н.р.
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін
2021-2022 н.р.
І семестр
ІІ семестр
2022-2023 н.р.
І семестр

ІІ семестр
2023-2024 н.р.
І семестр
Організація дистанційного навчання в умовах карантину2021-2022 н.р.
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання2021-2022 н.р.
Опитування щодо організації навчального процесу з 27.11.20232023-2024 н.р.
І семестр

АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

АнкетаРезультатиРезультатиРезультатиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками2020-2021 н.р2021-2022 н.р. 2022-2023 н.р.2023-2024 н.р.

АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

АнкетаРезультатиРезультатиРезультатиРезультати
Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.

АНКЕТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

АнкетиРезультатиРезультатиРезультатиРезультати
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками2020-2021 н.р.2021-2022 н.р.2022-2023 н.р.
Оцінювання якості змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення2021-2022 н.р.2022-2023
н.р.
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання2021-2022 н.р.