Магістр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТРАНСПОРТ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ)»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

          Рецензії                        Рецензії

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, де здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін, структурованих у розрізі кафедр, за якими вони закріплені.