Вибіркові дисципліни

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у Хмельницькому національному університеті

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти  (як здійснити вибір)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ХНУ

Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих для здобувачів вищої освіти за ОПП: