Вибіркові дисципліни

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у Хмельницькому національному університеті

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти  (як здійснити вибір)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ХНУ

Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих для здобувачів вищої освіти за ОПП:

 • Сучасні освітні технології
 • Цифрові інструменти дистанційного навчання
 • Моніторинг навчальних досягнень
 • Педагогічна творчість
 • Педагогічний менеджмент
 • Іміджелогія
 • Арт-педагогіка та арт-терапія в інклюзивній освіті
 • Інклюзивна освіта
 • Безпека керування
 • Інтелектуальна власність
 • Історія декоративно-прикладного мистецтва
 • Символіка в декоративно-прикладному мистецтві
 • Основи інженерно-педагогічної творчості
 • Сучасні технології обробки конструкційних матеріалів
 • Теорія моди і фешн-індустрія