Соціальна підтримка

Положення про запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій у ХНУ
Правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам ХНУ
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення під час перебування на території ХНУ

Психологічний центр ХНУ надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам університету на безоплатній основі. Мета психологічної служби – забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.


Юридична клініка ХНУ надає безоплатну юридичну допомогу.

Положення про юридичну клініку ХНУ


Первинна профспілкова організація студентів ХНУ – це громадська організація студентів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Вступ студентів до профспілки провадиться на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність або релігійні переконання.


Лабораторія інклюзивної педагогіки ХНУ, метою якої є створення єдиного інформаційного простору, що забезпечує науково-методичний та психолого-педагогічний супровід студентів, людей з особливими освітніми потребами та педагогічних працівників освітніх установ у сфері корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

Положення про Лабораторію інклюзивної педагогіки при кафедрі психології та педагогіки Хмельницького національного університету

Форма звернення до Лабораторії інклюзивної педагогіки


Лабораторія ерготерапії та інклюзивної освіти проект Хмельницького національного університету, метою якого є є розширення потенціалу ерготерапії в Україні шляхом реалізації нової парадигми для підготовки ерготерапевтів у закладах вищої освіти до праці з особами із особливими освітніми потребами, яка відповідає базовим стандартам WFOT.