Неформальна освіта та академічна мобільність


АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ


Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ

ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Договори про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності учасників освітнього процесу

Пакет документів

  • Заява
  • Індивідуальний навчальний план (видає деканат)


НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА


Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНУ
Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ:

ОНЛАЙН-КУРС «ЦИФРОВИЙ УЧИТЕЛЬ» (2024 р.)

ОНЛАЙН-КУРС «ОСНОВИ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» (2024 р.)

ОНЛАЙН ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ “ПЕДАГОГІКА СЕРЦЯ І ДОБРА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА” (2024 р.)

ОНЛАЙН-КУРС “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2024 р.)

ОНЛАЙН-КУРС “ШКОЛА ДЛЯ ВСІХ” (2023 р.)
ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2022 р.)
ОНЛАЙН-КУРС: “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” (2021 р.)