Наукова діяльність

Науково-дослідна робота викладачів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва проводиться згідно індивідуальних планів викладачів.

Науковою проблемою досліджень кафедри є «Психолого-педагогічна система становлення фахівця».

Робота виконується за такими напрямами:

 1. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх педагогів до взаємодії у професійній діяльності – проф. Андрощук І.В.
 2. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх педагогів до організації позаурочної художньо-технічної діяльності – проф. Андрощук І.П.
 3. Моніторинг якості професійної підготовки фахівців – проф. Красильникова Г.В.
 4. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЗВО – проф. Красильникова Г.В.
 5. Теоретичні та методичні засади проектування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів автомобільного профілю – доц. Герніченко І.І.
 6. Система підготовки фахівців з декоративного мистецтва у вищій школі – доц. Корницька Л.А.
 7. Формування акмеологічної компетентності майбутнього вчителя технологій засобами художньо-технічних дисциплін – доц. Лівшун О.В.
 8. Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання та технологій засобами образотворчого мистецтва – доц. Хренова В.В.
 9. Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів – доц. Красильников С.Р.
 10. Педагогічні умови підвищення якості навчання майбутніх інженерів-педагогів з “Конструювання швейних виробів” – ст. викл. Міщенко О.В.
 11. Перспективи підготовки фахівців для швейної галузі України – ст. викл. Міщенко О.В.
 12. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх викладачів практичного навчання у галузі швейного виробництва – ст. викл. Білик В.В.
 13. Розробка психолого-педагогічної системи розвитку особистості професіонала автомобільного профілю – ст. викл. Приймак В.М.
 14. Підготовка вчителів технологій до моніторингу навчальних досягнень учнів – ст. викл. Самборська О.В.
 15. Специфіка викладання дисциплін художньо-творчого циклу для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» – ст. викл. Крулик Б.В.

Згідно науковій проблемі дослідження співробітниками кафедри було підготовлено та захищено:

 • кандидатські дисертацій:
  1. Лук’яненко Г.І. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до формування культури харчування учнів 5-9 класів (2007 р.)
  2. Андрощук І.П. Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів (2008 р.)
  3. Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю (2009 р.)
  4. Корницька Л.А. Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю (2010 р.)
  5. Герніченко І.І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей (2010 р.)
  6. Лівшун О.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва (2015 р.)
  7. Хренова В.В. Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи (2015 р.)
  8. Білик В.В. Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки (2015 р.)
  9. Самборська О.В. Підготовка майбутніх магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів (2018 р.)
  10. Дрозіч І.А. Формування фахової компетентності майбутніх кухарів у професійно-технічних навчальних закладах (2018 р.)
  11. Бохонько Є.О. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів (2017 р.)
 • докторські дисертації:
  1. Каньковський І.Є. Система професійної підготовки майбутнього інженера-педагога автотранспортного профілю (2015 р.)
  2. Красильникова Г.В. Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі (2016 р.)
  3. Андрощук І.В. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у педагогічній діяльності (2018 р.)
  4. Андрощук І.П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів (2019 р.)