Практична підготовка

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ З:

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВТИ ЗА ПРЕДМЕТНОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ 014.10 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

  • Програма та методичні вказівки до проходження практики

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВТИ ЗА ПРЕДМЕТНОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ 014.09 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

  • Програма та методичні вказівки до проходження практики