Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, де здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін, структурованих у розрізі кафедр, за якими вони закріплені.