Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

           

ТАБЛИЦІ ОБГОВОРЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, де здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін, структурованих у розрізі кафедр, за якими вони закріплені.