Неформальна освіта та академічна мобільність


АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ


Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ

ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Договори про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності учасників освітнього процесу

Пакет документів

  • Заява
  • Індивідуальний навчальний план (видає деканат)

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА


Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНУ
Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ:

CRDF Global “Базові правила безпеки в цифровому середовищі ” (22 лютого 2024 року)
Вебінар “Можливості використання штучного інтелекту в процесі змішаного та дистанційного навчання” (14 лютого 2024 року)