Неформальна освіта та академічна мобільність

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ХНУ
Презентаційний матеріал для здобувачів “Що таке неформальна освіта?”

ПЕРЕЛІК ПЛАТФОРМ З ВІДКРИТИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ: