Анкетування

АНКЕТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анкети
Результати за навчальний рік
Оцінювання якості освітньо-професійної програми
2020-2021
2021-2022
Оцінювання якості практичної підготовки
2021-2022
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти
2020-2021
2021-2022
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни
2020-2021 (осінній семестр)
2020-2021 (весняний семестр)
2021-2022 (осінній семестр)
2021-2022 (весняний семестр)
Організація дистанційного навчання в умовах карантину
2020-2021
2021-2022
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання
2021-2022

АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Оцінювання якості професійної підготовки випускниками
2021-2022

АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями
2021-2022

АНКЕТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками
2020-2021
2021-2022
Оцінювання якості змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення
2020-2021
2021-2022
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
2021-2022