Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ШВЕЙНІ ВИРОБИ)»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

          Рецензії                        Рецензії                       Рецензії

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, де здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін, структурованих у розрізі кафедр, за якими вони закріплені.