Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ШВЕЙНІ ВИРОБИ)»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

РЕЦЕНЗІІЇ НА ОПП 2020

РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП 2021

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план 2021 р.