Захист педагогічної практики здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за ОПП “Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика”

5 червня 2024 року відбувся захист педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня групи ТНм-23-1, що навчаються за ОПП “Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика”.

Метою педагогічної практики є удосконалення студентами основних складових професійної компетентності, практичних навичок з організації освітнього процесу в реальних умовах закладу загальної середньої освіти; закріплення положень теорії і методики навчання, зокрема, підготовки і проведення уроків.

Під час проходження педагогічної практики студенти мали змогу викладати предмети “Технології” та “Інформатика”. Практика проходила під керівництвом двох керівників: викладача кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, який обов’язково має науковий ступінь та вчителя закладу загальної
середньої освіти, що викладає у старших класах технології або інформатику.

Під час захисту студенти не лише презентували власні результати проходження педагогічної практики, але й мали змогу висловити рекомендації щодо удосконалення програми практики.