Наукова робота

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Науково-теоретична конференція «Сучасні освітні технології Волинського краю» (04 квітня 2024 року)

Сертифікат Анастасія ПОГІБЛОВА      Сертифікат Наталія СЛАБІЦЬКА

Всеукраїнська науково-практична конференція «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХРОЗВ’ЯЗАННЯ      2 червня 2022 року, м. Ізмаїл, Україна

Сертифікат Кобак О.В.          Сертифікат Фісюк А.Б.

І Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів та молодих вчених «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» 16 квітня 2020 рік, м. Старобільськ, Україна

Матеріали конференції         Сертифікат Васильчук М.           Сертифікат Білик В.
УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: