Захист дипломних проєктів здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

15-16 червня 2022 року відбувся відкритий захист дипломних проєктів здобувачами вищої освіти груп ДМ-18-1 та ДМс-20-1 як підсумок навчання за освітньо-професійною програмою “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво”.

Дипломний проєкт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне, реставрація» складається із виконаного авторського художнього твору або виробу та пояснювальної записки до його виготовлення.

Захист дипломного проєкту дав змогу встановити рівень теоретичних знань здобувачів із фахових освітніх компонентів, їхню здатність до аналізу та систематизації сучасних мистецьких та традиційних видів і способів виконання творів декоративного мистецтва; до розв’язання художньо-творчих завдань (способи виконання, форма, кольорове рішення, фактура, декорування тощо) в процесі виконання творчої індивідуальної роботи; удосконалено уміння до самостійної художньо-творчої діяльності. Здобувачі набули навичок застосування вже одержаних знань при вирішенні композиційно-технологічних творчих завдань, технічних навичок роботи у процесі художнього експериментування, а також поглибили знання із суміжних дисциплін. Таким чином, у майбутніх бакалаврів образотворчого та декоративного мистецтва сформувалась здатність до самореалізації, самоосвіти й саморозвитку, самостійної художньо-творчої роботи у майбутній професійній діяльності.

Відкритий захист дипломних проєктів зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” проведений екзаменаційною комісією у складі:

Михайловської Олени Олександрівни – заступниці директора з наукової роботи Хмельницького обласного художнього музею, мистецтвознавиці – голова ЕК;

Андрощука Ігоря Петровича – д. пед. н., професора кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

Корницької Лариси Анатоліївни – к. пед. н., доцента кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

Шавиріної-Школяр Марини Аркадіївни – старшого викладача кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

Крулика Богдана Володимировича – старшого викладача кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

Каньковської Ольги Степанівни – провідного інженера кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва – секретар ЕК.

За підсумками відкритого захисту екзаменаційна комісія відзначила високий художній рівень виконаних дипломних проєктів та оголосила про позитивні результати кожного здобувача вищої освіти. Голова екзаменаційної комісії Олена Олександрівна Михайловська особисто відмітила виконання роботи на творчому рівні та креативний підхід до справи здобувача Павла Краєвського (тема дипломного проєкту “Об’ємно-просторова композиція з деревини “Фортеці України””).

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу zobrazhennya_viber_2022-06-16_12-05-41-479-1024x768.jpg

Щиро вітаємо наших здобувачів із важливим днем у їхньому житті та бажаємо подальших успіхів, творчих злетів, здійснення мрій та плідної роботи на культурному фронті нашої держави!