Захист звітів з проєктно-виробничої практики здобувачами вищої освіти, що навчаються за ОПП “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво”

Днями завершилась проєктно-виробнича практика здобувачів вищої освіти гр. ДМ-19-1, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво”, спеціалізаціями «Художня обробка деревини» і «Художній текстиль».

Підсумки результатів практики за спеціалізацією «Художня обробка деревини» підведено 16 червня 2022 р. Завданням практики було розробити проєкт шахів (фігур) у певній тематиці. Керівником практики був старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Сергій Дубовик.

Серед запропонованих здобувачами робіт особливо варто відмітити проєкти Анастасії Гевко і Катерини Бедрак.

Зокрема, Анастасія Гевко представила проєкт шахівниці з фігурами на козацьку тему, де фігури відображаються відповідними постатями: так фігура короля зображується у костюмі та атрибутами гетьмана, пішак – у костюмі рядового козака, тура – у вигляді пушки, слон – у вигляді православного собору, що разом має уводить гравця у часи козацтва.

Катерина Бедрак розробила проєкт шахівниці на тему «Дивовижні звірі Марії Приймаченко», де шахові фігури розписані відомими дивовижними звірами відомої самобутньої української художниці.

Зі спеціалізації «Художній текстиль» захист проєктно-виробничої практики відбувся 08 червня 2022 року, керівником якої була к. тех. н., старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Олена Міщенко.

Відмічено захист Орисі Панчук, яка розробила проєкт сумки-шопера і виготовила його в матеріалі. Сумка-шопер виготовлялась з окремо вив’язаних гачком елементів, що згодом були зібрані в єдине композиційне ціле – виріб ручної роботи, що на сьогодні є популярним трендом.  

Членами комісії із захисту проєктно-виробничої практики для групи ДМ-19-1  були викладачі кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва: ст. викл. Сергій Дубовик, к. т. н., ст. викл. Олена Міщенко та к. пед. н., доцент Лариса Корницька.