Захист результатів проходження педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти за предметною спеціальністю 014.09 «Середня освіта (інформатика)» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти груп ТНм-22-1 та ТНмз-22-1, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» (29 ‒ 30.12.2022)

29 та 30 грудня 2022 року у дистанційному форматі відбувся захист результатів проходження педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти за предметною спеціальністю 014.09 «Середня освіта(інформатика)» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти груп ТНм-22-1 та ТНмз-22-1, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика».

Серед труднощів, які виникли на практиці виокремлено такі: ситуація військового стану в країні, коли освітній процес під час тривоги доводилося переривати і йти у сховище. Також відсутність світла у деяких учнів, з якими потім необхідно було проводити додаткові заняття та консультації. При цьому здобувачі відмітили важливе значення проходження педагогічної практики під час професійної підготовки. Наголосили, що педагогічна практика сприяє формуванню професійної мотивації до педагогічної діяльності, вміння здійснювати цілепокладання, контроль, оцінку і корекцію власної педагогічної діяльності; допомагає накопиченню різних методичних прийомів роботи, забезпечує удосконалення вміння взаємодіяти з учнями; адаптації до умов і вимог майбутньої професійної діяльності; допомагає проаналізувати причини власних успіхів і невдач у проведенні уроків та позаурочних заходів.