Корницька Лариса Анатолівна

У 1984 році закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв) за спеціальністю – художнє оформлення і моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, кваліфікація – художник-технолог.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю». Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Наукова робота спрямована на розробку системи професійної підготовки фахівців з декоративно-прикладного мистецтва.

Автор понад 30 наукових праць, серед яких є навчальний посібник та понад 50 художньо-творчих робіт. Провела персональну виставку та взяла участь у понад 100 виставок декоративно-прикладного мистецтва різного рівня.

Відмінник освіти України. Член Спілки дизайнерів України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Нагороджена багатьма грамотами й дипломами за активну виставкову діяльність, високу художню майстерність; вагомий внесок у розвиток українського декоративно-прикладного мистецтва та його популяризацію серед населення області; за вагомий вклад у науково-дослідну роботу студентів та високий рівень їх підготовки з декоративно-прикладної творчості; нагороджена почесним нагрудним знаком і премією імені Богдана Хмельницького у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Хмельницькою міською радою.

У Хмельницькому національному університеті є гарантом та розробником освітньо-професійної програми спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • іспит на рівень володіння державною мовою (Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД № 00133009. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 29.07.2022 р. № 217.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікаціїу 2022 році (11 год.):
 1. вебінар «Подільська травлена писанка як засіб формування людських цінностей» ВДПУ 21.04.2022 сертифікат № 220439адм/103
 2. вебінар «Прозоре скло прозорою аквареллю. Особливості написання скляної вази аквареллю. Метод пошарової роботи. Адитивний та субтрактивний спосіб змішуванн якольорів» на онлайн-платформі Агенція творчого професійного розвитку Yula 1.06.2022 сертифікат № 00001909
 • закордонне стажування в Вищій школі технічній в Катовіцах (Польща) в два етапи: І етап – терміном з 01.05.2021 р. до 30.06.2021 р.; ІІ етап – з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. відповідно до наказу від 21.04.2021 № 93-КП (180 год.)
 • нформальне підвищення кваліфікаціїу 2021 році (30 год.):
 1. курс «Визначні особистості, які навчаються та мають досвід професійних досягнень» Міжнародний історико-біографічний інститут (Дубай-Нью-Йорк-Рим-Єрусалим-Пекін)  сертифікат № 1210 (30 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155

Навчальні дисципліни

 • Орнамент
 • Композиція художніх виробів
 • Історія текстилю і костюма
 • Кольорознавство
 • Робота в матеріалі
 • Історія костюма і моди
 • Теорія моди і фешн-індустрія
 • Проєктування художніх систем
 • Дизайн-проєктування одягу

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Корницька Л. А. Значення художньо-естетичної культури у підготовці кваліфікованого робітника швейного профілю [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / Л. А. Корницька // Теорія та методика управління освітою :– 2012. – № 8. – С. 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_8_10
 • Корницька Л. А. Проектування змісту технологічної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю з використанням елементів етнодизайну / Л. А. Корницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. ; Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 323–329.
 • Корницька Л. А. Народні ремесла (ткацтво) – у формуванні професійної майстерності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійно-технічна освіта. – 2006. –№ 2. – С. 23–25.
 • Корницька Л. А. Розвиток творчого мислення майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю на основі етнодизайну / Л. А. Корницька // Таврійський вісник освіти. 2007. – № 1 (17). С. 81–91.
 • Корницька Л. А. Формування навичок дослідницької етнографічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол. : І.А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Н. М. Чепурна та ін. – К. ; Черкаси, 2007. – Вип. ІV. – С. 176 – 183.
 • Корницька Л. А. Етнографічна практика у змісті професійної освіти майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л.А. Корницька // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Н. М. Чепурна та ін.]. – К. ; Черкаси, 2008. – Вип. V. – С. 121–127.
 • Корницька Л. А. Використання елементів етнодизайну у підготовці фахівців швейного профілю / Л. А. Корницька // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2008. – № 4. – 82–92.
 • Корницька Л. А. Впровадження авторського курсу «Художнє проектування одягу» у професійну підготовку інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 20. – С. 356–363.
 • Корницька Л. А. Практикум «Художня обробка текстильних матеріалів» у змісті професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Молодь і ринок. – 2009. – № 2(49). – С.103–107.
 • Корницька Л. А. Від оцінки знань до оцінки компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ швейного профілю / Л.А. Корницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – К. ; Вінниця, 2011. – Вип. 27. – С.118–121.
 • Корницкая Л. А. Дизайн в образовательном процессе инженеров-педагогов швейного профиля / Л. А. Корницкая // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Вып. 32 : Педагогические науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2011. – С. 66 – 69.
 • Корницька Л. А. Теорія і практика професійної освіти в контексті розроблення освітньо-професійного стандарту [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / Л. А. Корницька // Теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2011. Режим доступу: khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/1528/1/11koreps.pdf
 • Корницька Л. А. Виховний потенціал етнодизайну у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць /гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012 р. – Вип.12. – С. 185 – 189.
 • Корницкая Л. А. Роль драпировки и методика ее освоения в учебном рисунке для будущих инженеров-педагогов швейного профиля / Л. А. Корницька // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2014. – С. 50–56.
 • Корницька Л. А. Про «божественну» пропорцію або правило «золотого перетину» в дизайні одягу / Л. А. Корницька, Ю. С. Олійник // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, Нац. акад. образотв. мистец. та архіт., Мистец. ін-т худож. моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 240-248.
 • Корницька Л. А. Копіювання як засіб освоєння стилістики орнаментального мистецтва у процесі вивчення навчальної дисципліни / Л. А.Корницька // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2017. – Вип. 6. – С.34–39.
 • Корницька Л.А. Біоніка в сучасній науці, мистецтві та освіті / Л.  А. Корницька // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / редкол. : В. Ф. Орлов (голова) (Серія: Пед. науки).– Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2017. – Вип. 12. – С. 141–163.
 • Корницька Л. А. «Основи композиції» як базова дисципліна у професійній освіті художника / Л. А. Корницка, М. А. Шавирына–Школяр // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць. – Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2017. – Вип. 6. – С.82–89.
 • Корницька Л.А. Біоніка в сучасній науці, мистецтві та освіті. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2017. Вип. 12. 292 с. (Серія: Пед. науки). Київ, 2018. Випуск № 12. – С.141-163.
 • Корницька Л.А. Вимоги до професійної компетентності бакалаврів декоративного мистецтва / Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. – Вип. 11. – С.38-43. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9358
 • Корницька Л.А. Вимоги до професійної компетентності бакалаврів декоративного мистецтва / Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. – Вип. 11. – С.38-43. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9358
 • ETHNO ART EDUCATION AS A CONDITION OF CULTURAL PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN THE CULTURAL COMMUNITY OF THE GLOBAL SOCIETY. MODERN TECHNOLOGIES AND DESIGN ART. Edited by Liubov BovnegraPublishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Р. 266-271.
Навчальні посібники
 • Корницька Л. А. Художнє проектування одягу (історія костюму) : навч. посіб. – Львів : Новий Світ–2000, 2011. – 434 [2] с. Гриф надано МОН України (лист № 1/11-1526 від 22.02.11).
 • Навчальний посібник : курс лекцій «Історія орнаменту» до дисципліни «Орнамент». – Ч. 1 : Електронний аналог друкованого видання ; Сертифікат № 14 е/ 17, 20.06.2017. – 140 с.
 • Навчальний посібник : курс лекцій «Орнамент». – Ч. 2 : Електронний аналог друкованого видання. Сертифікат № 14 е/ 17, 15.02.2018. – 100 с.
Матеріали конференцій
 • Корницька Л. А. Виховне значення народного мистецтва в професійній освіті інженера-педагога швейного профілю / Л. А. Корницька // Зміст громадянської освіти і виховання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Херсон, 14–15 верес. 2006 р.). – Херсон, 2006. – С. 75–77.
 • Корницька Л.А. Професійна підготовка інженерів-педагогів швейного профілю на засадах етнодизайну / Л. А. Корницька // Модернізація освіти : пошуки, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28–31 трав. 2007 р., – К. ; Масандра, 2007. – С. 125–126.
 • Корницька Л. А. Формування знань з етнодизайну у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 24–26 жовт. 2007 р.). – Хмельницький, 2007. – С. 172–176.
 • Корницька Л. А. Педагогічні засади використання етнодизайну у підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Мала Білозірка, Запорізької обл., 1–3 жовт. 2008 р.). – К. ; Чернівці, 2008. – С. 361–364.
 • Корницька Л. А. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю на засадах етнодизайну / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Авіст, 2009. – С. 171–174.
 • Корницька Л. А. Етнодизайн як засіб формування професійної компетентності і духовно-ціннісного виховання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття : матеріали VІІ міжнар. наук.-метод. конф. 29–30 жовт. 2010 р., / Інституту інноваційних технологій і МОН України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки і змісту освіти. – К. ; Вінниця, 2010. – С. 130–136.
 • Корницька Л. А. Системний підхід до оцінювання знань майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю / Л.А. Корницкая // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали всеукраїнської (звітної) наук.-практич. конф., (Київ, 18–19 квітн. 2011 р.). – С. 82–84.
 • Корницька Л. А. Щодо створення стандарту професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників напрям «Швейне виробництво» / Л.А. Корницкая // П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка С. Я. Батишева : матеріали V міжнарод. наук. конф.: Проблеми і досвід удосконалення професійної освіти в сучасних умовах, (Київ, 7–8 вересня 2011 р.),   – С. 276 – 284.
 • Корницька Л. А. Модульна система навчання у формуванні професійно мобільного кваліфікованого робітника / Л. А. Корницька // Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника : матеріали всеукраїнської наук.-практич. конф., (Кривий Ріг, 23–24 лист. 2011 р.) на базі Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. – №1. – Кривий Ріг, 2011. – С. 68–70.
 • Корницька Л. А. Освітні витоки професіоналізму / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 24–26 жовт. 2011 р.). – Хмельницький, 2011. – С. 157 – 160.
 • Корницька Л. А. Роль спец рисунка у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 16–18 жовт. 2013 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 214 – 217.
 • Корницька Л. А. Прадавні витоки писанкарства: Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі / Л. А. Корницька : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / упорядник ред. В. П. Титаренко/, Полтавський нац. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Полтав. літератор, 2012 р. – С. 42–51.
 • Корницкая Л.А. Профессиональное образование как средство сохранения и популяризации культурного наследия / Л. А. Корницкая // Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 28–29 нояб. 2013 г.) в 2 ч., Ч. – Минск, 2014. – С.340–344.
 • Корницька Л. А. Роль стилізації в навчальному процесі художника декоративного мистецтва /Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ІХ міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С.142–143.
 • Корницька Л. А. Впровадження засад етнодизайну у професійну освіту бакалаврів декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ, 2018 – С. 326–333.
 • Корницька Л.А. Формування умінь узагальнення у бакалаврів декоративного мистецтва в процесі виконання живописно-декоративного натюрморту / Л. А. Корницька, М. А. Шавиріна-Школяр // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С. 231–232.
 • Корницька Л.А. Мистецтво стилізації як базовий компонент у професійній освіті бакалаврів декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 224–225.
 • Корницька Л. А. Система оцінювання кваліфікованих робітників на компетентнісній основі  / Л.А. Корницкая // Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : матеріали наук.-практич. семінару (Київ, 19 жовтн. 2011 р.,) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України/ за заг. ред. В. О. Радкевич, В .І. Свистун. – К. : ІПТО НАПН України, 2011. – С. 61–63.
 • Корницька Л. А. Мистецькі лекції як педагогічна умова творчого зростання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : зб. матеріалів VI мистецько-педагогічних читань памяті О. П.  Рудницької. – Чернівці : Зелена Буковина, 2010. – С.237–238
 • Корницька Л. А. Використання традиційного народного вбрання у професійному навчанні інженерів-педагогів швейного профілю / Л .А. Корницька // Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів : матеріали всеукраїнського наук.-метод. семінару / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Хмельниц. гуманітарна академія. – Хмельницький, 2008. – С. 54–57.
 • Корницька Л. А. Використання етнодизайну у підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Теорія і практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : тези звітної наук.-практ. конф. – К. : всеукр. інформ.-аналіт. Центр ПТО, 2008. – Ч.2, – С. 81–85.
 • Корницька Л.А. Мистецтво стилізації як базовий компонент у професійній освіті бакалаврів декоративного мистецтва / Л.А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – С. 224-225. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8329
 • Корницька Л.А. Етнодизайн як передумова екологічної безпеки / Л. А. Корницька // ІІІ Міжнародний конгрес з етнодизайну: Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. Праць. Кн.3 / редкол. : гол. ред. М.І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 204 – 209. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9356
 • Корницька Л.А. Впровадження засад етнодизайну у професійну освіту бакалаврів декоративного мистецтва. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну, / – Полтава: ПНПУ, 2018 – С. 326-333. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8355
 • Корницька Л.А. Шавиріна-Школяр М.А. Формування умінь узагальнення у бакалаврів декоративного мистецтва в процесі виконання живописно-декоративного натюрморту / М.А. Шавиріна-Школяр, Л.А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С. 231-232. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8330
 • Корницька Л.А. Костюм як культурний феномен і мистецьке явище. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва і дизайну: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Конференції. Херсон (5 – 9 листопада 2018 року). / Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 260-263. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9354
 • Корницька Л.А. Національна культура у професійній освіті художника декоративного мистецтва. / Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академіяи 17-18 березня 2020 року / Упорядники Г.В. Бучківська, Л.В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. – С. 60-64.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9359
 • Корницька Л.А. Декоративне мислення як основна компетентність художника декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Тези доповідей XII-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Advancing in research and education”, 07 – 10 грудня 2020 р. – Ля-Рошель, Франція, 2020. – С. 340-343. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9509
Статті у вітчизняних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Корницька Л. А. Формування професійної майстерності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю засобами етнодизайну / Л. А. Корницька // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / редкол. : С.У. Гончаренко (голова), В. О. Радкевич, І. Є. Каньковський та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – Вип. 4. – С. 138–142.
 • Корницька Л. А. Творчі засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю/ Л. А. Корницька // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід : зб. наук. праць : Вип. І / Є. А. Антонович (голова) [та ін.]. – К. : Наук. Світ, Книга–1, 2011. – С. 189–195.
 • Корницька Л. А. Етнокультурні традиції у професійній підготовці фахівців швейного профілю / Л. А. Корницька // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст : зб. наук. пр. / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 297–300.
 • Корницька Л.А. Орнамент у становлені особистості фахівця декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : психол.-пед. наук. журн. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 4. – С. 213–218.
 • Корницька Л. А. Етнодизайн як передумова екологічної безпеки/ Л. А. Корницька // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. – Кн. 3 : зб. наук. праць /  редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка,  – С. 204 – 209.
Статті у закордонних журналах та збірниках наукових праць (монографіях)
 • ETHNO ART EDUCATION AS A CONDITION OF CULTURAL PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN THE CULTURAL COMMUNITY OF THE GLOBAL SOCIETY. MODERN TECHNOLOGIES AND DESIGN ART. Edited by Liubov BovnegraPublishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Р. 266-271 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9355
Методичні розробки
 • Корницька Л. А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Орнамент» для студ. спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 44 с.
 • Корницька Л. А. Методичні вказівки музейної практики (з вивчення творів декоративно-прикладного мистецтва) для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 17 с.
 • Корницька Л. А. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Кольорознавство» для студ. спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 53 с.
 • Корницька Л. А. Програма і методичні вказівки пленерно-живописної практики для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 20 с.
 • Корницька Л. А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломного проекту на здобуття першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Укладач: Л. А. Корницька. – Хмельницький, 2020. – 36 с.

Участь у виставках художніх творів

 • Всеукраїнська виставка “ЕНЕЇДА” до 250-річчя від дня народження Івана Котляревського, Полтавська обласна організація НСХУ, м. Полтава з 25 жовтня по 30 листопада 2019 р.
 • Виставка художніх виробів, 22 січня 2020 р., м. Гусятин Тернопільської обл. з нагоди святкування Дня Соборності України
 • Третє Всеукраїнське трієнале сучасного декоративно-ужиткового мистецтва «Від Землі-до Сонця», 12 жовтня 2020 р. м. Чернівці
 • І Міжнародне ТРІЄНАЛЕ 2020-2021 Участь у творчому проєкті-конкурсі Національної спілки художників України «ART NOVА» –  “У краю сірих перлин”  – твір декоративно-прикладного мистецтва “Ранкова тиша”, листопад 2020 р.
 • І Всеукраїнська виставка творчих робіт “З любов’ю до України”, липень-вересень 2021 р., Львівська обл., м. Стрий
 • V Всеукраїнське трієнале “Український фолькмодерн” 29 вересня – 24 жовтня 2021 року, м. Чернівці, Центр культури «Вернісаж»

Керівництво творчою та науковою діяльністю здобувачів вищої освіти

 • Конкурс творчих робіт «Prime Art», який проводився Вищою технічною школою в Катовіце в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» (2020 р.):
 1. Ст. гр. ТНм-19-1 Янчак Анастасія – сертифікат учасника, конкурсний напрямок – декор в інтер’єрі (hand made).
 • Підготовка до ІІ Міжнародного художнього конкурсу «Акварель» (2022 р.):
 1. Ст. гр. ДМ-18-1 Діана Пекарська – гран-прі в номінації декоративно-прикладне мистецтво.