Корницька Лариса Анатолівна

У 1984 році закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв) за спеціальністю – художнє оформлення і моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, кваліфікація – художник-технолог.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю». Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Наукова робота спрямована на розробку системи професійної підготовки фахівців з декоративно-прикладного мистецтва.

Автор понад 40 наукових праць, серед яких є навчальний посібник та понад 50 художньо-творчих робіт. Провела персональну виставку та взяла участь у понад 100 виставок декоративно-прикладного мистецтва різного рівня.

Відмінник освіти України. Член Спілки дизайнерів України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Нагороджена багатьма грамотами й дипломами за активну виставкову діяльність, високу художню майстерність; вагомий внесок у розвиток українського декоративно-прикладного мистецтва та його популяризацію серед населення області; за вагомий вклад у науково-дослідну роботу студентів та високий рівень їх підготовки з декоративно-прикладної творчості; нагороджена почесним нагрудним знаком і премією імені Богдана Хмельницького у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Хмельницькою міською радою.

У Хмельницькому національному університеті є гарантом та розробником освітньо-професійної програми спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Відзнаки і преміювання

 • Відмінник освіти України.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» відповідно до наказу від 14.06.2023 № 94-КП (30 год.)
 • стажування в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії терміном з 27.03.2023 р. до 23.06.2023 р. відповідно до наказу від 24.03.2023 №55-КП. (180 год)
 • іспит на рівень володіння державною мовою (Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД № 00133009. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 29.07.2022 р. № 217.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • закордонне стажування в Вищій школі технічній в Катовіцах (Польща) в два етапи: І етап – терміном з 01.05.2021 р. до 30.06.2021 р.; ІІ етап – з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. відповідно до наказу від 21.04.2021 № 93-КП (180 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155 (2021 р., 30 год.)

Інформальне підвищення кваліфікації

 • Вебінар «Подільська травлена писанка як засіб формування людських цінностей» ВДПУ 21.04.2022. Сертифікат № 220439адм/103
 • Вебінар «Прозоре скло прозорою аквареллю» Особливості написання скляної вази аквареллю. Метод  пошарової роботи. Адитивний та субтрактивний спосіб змішування кольорів» на онлайн-платформі «Агенція творчого професійного розвитку Yula 01.06.2022. Сертифікат № 0000 1909 Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД № 00133475 від 29.07.2022 №217.
 • курс «Визначні особистості, які навчаються та мають досвід професійних досягнень» Міжнародний історико-біографічний інститут (Дубай-Нью-Йорк-Рим-Єрусалим-Пекін)  сертифікат № 1210 (2021 р., 30 год.)

Навчальні дисципліни

 • Орнамент
 • Композиція художніх виробів
 • Історія текстилю і костюма
 • Кольорознавство
 • Робота в матеріалі
 • Історія костюма і моди
 • Теорія моди і фешн-індустрія
 • Проєктування художніх систем
 • Дизайн-проєктування одягу

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • RESEARCH ON LIGHT RESISTANCE OF THE CHENILLE COTTON FABRICS’ COLORING / Halina Olijnyk, Yuliya Danchenko and Larysa Kornytska // Vlakna a textil Journal. 2023.
 • Олійник Г., Данченко Ю., Корницька Л., Расторгуєва М. Дослідження асортиментута технологічних особливостей продукції серії DekoDerDERUFA для оздоблення стіни в сучасному інтер’єрі.// Вісник ХНУ, серія: технічні науки, 2023. №1. – С.145-150.
 • Олійник Г., Корницька Л.,  Данченко Ю., Расторгуєва М. Класифікація меблево-декооративних тканин // Вісник ХНУ, серія: технічні науки, 2023. №3. 
 •  Kornytska,L., Alforof, A, &Honcharuk, V. (2023). Some aspects of adapting the educational process of Ukrainian higher to the education challenges of the XXI Century: a forecast of the future. Futurity Education https //doi org/10 .
 • Корницька Л.А. Кольорознавство в мистецькій освіті. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (електронне видання). Випуск № 52 том 2, 2022 р. http://www.aphn-journal.in.ua › archive › part_2
 • Корницька Л. А. Практичний аспект у професійній підготовці художників-бакалаврів з декоративного мистецтва / Л. А.Корницька // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія: педагогічні науки : зб. наук. пр. – Київ : «Вид-во Людмила», 2021. – Вип.17. – С. 220-231. http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12330

 • Корницька Л.А. Вимоги до професійної компетентності бакалаврів декоративного мистецтва / Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. – Вип. 11. – С.38-43. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9358

 • ETHNO ART EDUCATION AS A CONDITION OF CULTURAL PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN THE CULTURAL COMMUNITY OF THE GLOBAL SOCIETY. MODERN TECHNOLOGIES AND DESIGN ART. Edited by Liubov BovnegraPublishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Р. 266-271.
 • Корницька Л.А. Вимоги до професійної компетентності бакалаврів декоративного мистецтва / Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. – Вип. 11. – С.38-43. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9358
 • Корницька Л.А. Вимоги до професійної компетентності бакалаврів декоративного мистецтва / Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. – Вип. 11. – С.38-43. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9358
 • Корницька Л. А. Копіювання як засіб освоєння стилістики орнаментального мистецтва у процесі вивчення навчальної дисципліни / Л. А.Корницька // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2017. – Вип. 6. – С.34–39.
 • Корницька Л.А. Біоніка в сучасній науці, мистецтві та освіті / Л.  А. Корницька // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / редкол. : В. Ф. Орлов (голова) (Серія: Пед. науки).– Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2017. – Вип. 12. – С. 141–163.
 • Корницька Л. А. «Основи композиції» як базова дисципліна у професійній освіті художника / Л. А. Корницка, М. А. Шавирына–Школяр // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць. – Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2017. – Вип. 6. – С.82–89.
 • Корницкая Л. А. Роль драпировки и методика ее освоения в учебном рисунке для будущих инженеров-педагогов швейного профиля / Л. А. Корницька // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2014. – С. 50–56.
 • Корницька Л. А. Про «божественну» пропорцію або правило «золотого перетину» в дизайні одягу / Л. А. Корницька, Ю. С. Олійник // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, Нац. акад. образотв. мистец. та архіт., Мистец. ін-т худож. моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 240-248.
 • Корницька Л. А. Виховний потенціал етнодизайну у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць /гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012 р. – Вип.12. – С. 185 – 189.
 • Корницька Л. А. Значення художньо-естетичної культури у підготовці кваліфікованого робітника швейного профілю [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / Л. А. Корницька // Теорія та методика управління освітою :– 2012. – № 8. – С. 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_8_10
 • Корницька Л. А. Від оцінки знань до оцінки компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ швейного профілю / Л.А. Корницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – К. ; Вінниця, 2011. – Вип. 27. – С.118–121.
 • Корницкая Л. А. Дизайн в образовательном процессе инженеров-педагогов швейного профиля / Л. А. Корницкая // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Вып. 32 : Педагогические науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2011. – С. 66 – 69.
 • Корницька Л. А. Теорія і практика професійної освіти в контексті розроблення освітньо-професійного стандарту [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / Л. А. Корницька // Теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2011. Режим доступу: khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/1528/1/11koreps.pdf
 • Корницька Л. А. Практикум «Художня обробка текстильних матеріалів» у змісті професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Молодь і ринок. – 2009. – № 2(49). – С.103–107.
 • Корницька Л. А. Етнографічна практика у змісті професійної освіти майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л.А. Корницька // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Н. М. Чепурна та ін.]. – К. ; Черкаси, 2008. – Вип. V. – С. 121–127.
 • Корницька Л. А. Використання елементів етнодизайну у підготовці фахівців швейного профілю / Л. А. Корницька // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2008. – № 4. – 82–92.
 • Корницька Л. А. Впровадження авторського курсу «Художнє проектування одягу» у професійну підготовку інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 20. – С. 356–363.
 • Корницька Л. А. Розвиток творчого мислення майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю на основі етнодизайну / Л. А. Корницька // Таврійський вісник освіти. 2007. – № 1 (17). С. 81–91.
 • Корницька Л. А. Формування навичок дослідницької етнографічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол. : І.А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Н. М. Чепурна та ін. – К. ; Черкаси, 2007. – Вип. ІV. – С. 176 – 183.
 • Корницька Л. А. Проектування змісту технологічної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю з використанням елементів етнодизайну / Л. А. Корницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. ; Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 323–329.
 • Корницька Л. А. Народні ремесла (ткацтво) – у формуванні професійної майстерності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійно-технічна освіта. – 2006. –№ 2. – С. 23–25.
Навчальні посібники
 • Корницька Л. А. Художнє проектування одягу (історія костюму) : навч. посіб. – Львів : Новий Світ–2000, 2011. – 434 [2] с. Гриф надано МОН України (лист № 1/11-1526 від 22.02.11).
 • Навчальний посібник : курс лекцій «Історія орнаменту» до дисципліни «Орнамент». – Ч. 1 : Електронний аналог друкованого видання ; Сертифікат № 14 е/ 17, 20.06.2017. – 140 с.
 • Навчальний посібник : курс лекцій «Орнамент». – Ч. 2 : Електронний аналог друкованого видання. Сертифікат № 14 е/ 17, 15.02.2018. – 100 с.
Матеріали конференцій
 • Корницька Л.А. Архаїчна універсальність геометричного орнаменту в українському килимарстві. IX Міжнародна науково-практична конференція «Analysis of the problems of science and modern education», 06-08 березня 2023 р., Прага, Чехія. Мистецтвознавство
 • Корницька Л.А., Олійник Г.С. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАДИЦІЙНОЇ БОРЩІВСЬКОЇ ВИШИВКИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ.. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» – С.72-75. 03-04 травня 2023 року м. Вінниця
 • Корницька Л.А. Знаки і символи орнаментального мистецтва. Міжнародна науково-практична конференція : ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Збірник тез доповідей 18 серпня 2022 р. м. Полтава, Україна. https://evnuir.vnu.edu.ua › bitstream
 • Корницька Л.А., Приступа Я.О. Комбінаторні композиції як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців декоративного мистецтва спеціалізації «художній текстиль” Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Випуск V. – С.34-37 жовтень 2022 р. м. Вінниця.
 • Корницька Л.А. “Робота в матеріалі” як базовий компонент в освіті бакалаврів декоративного мистецтва / Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи: тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції . – Хмельницький: ХНУ, 2021. – С.258-260. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11169
 • Корницька Л., Мазур Ю. Техніка трафаретного друку у межах дисципліни “Робота в матеріалі”/ Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи: тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції . – Хмельницький: ХНУ, 2021. – С.260-262. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11170
 • Корницька Л.А. Сучасні методи дизайн-проєктування як чинник формування творчо-проєктної компетентності в майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / «СУЧАСНА НАУКА ТА ОСВІТА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції . – Старобильськ, 2021. – С.190-193. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11092
 • Корницька Л.А. Декоративне мислення як основна компетентність художника декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Тези доповідей XII-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Advancing in research and education”, 07 – 10 грудня 2020 р. – Ля-Рошель, Франція, 2020. – С. 340-343. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9509
 • Корницька Л.А. Національна культура у професійній освіті художника декоративного мистецтва. / Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академіяи 17-18 березня 2020 року / Упорядники Г.В. Бучківська, Л.В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. – С. 60-64. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9359
 • Корницька Л.А. Декоративне мислення як основна компетентність художника декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Тези доповідей XII-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Advancing in research and education”, 07 – 10 грудня 2020 р. – Ля-Рошель, Франція, 2020. – С. 340-343. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9509
 • KORNYTSKA LARYSA. ETHNO ART EDUCATION AS A CONDITION OF CULTURAL PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN THE CULTURAL COMMUNITY OF THE GLOBAL SOCIETY. MODERN TECHNOLOGIES AND DESIGN ART. Edited by Liubov Bovnegra Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Р. 266-271 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9355
 • Корницька Л.А. Етнодизайн як передумова екологічної безпеки / Л. А. Корницька // ІІІ Міжнародний конгрес з етнодизайну: Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. Праць. Кн.3 / редкол. : гол. ред. М.І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 204 – 209. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9356
 • Корницька Л.А. Мистецтво стилізації як базовий компонент у професійній освіті бакалаврів декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 224–225.
 • Корницька Л.А. Формування умінь узагальнення у бакалаврів декоративного мистецтва в процесі виконання живописно-декоративного натюрморту / Л. А. Корницька, М. А. Шавиріна-Школяр // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С. 231–232.
 • Корницька Л.А. Мистецтво стилізації як базовий компонент у професійній освіті бакалаврів декоративного мистецтва / Л.А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – С. 224-225. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8329
 • Корницька Л.А. Етнодизайн як передумова екологічної безпеки / Л. А. Корницька // ІІІ Міжнародний конгрес з етнодизайну: Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. Праць. Кн.3 / редкол. : гол. ред. М.І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 204 – 209. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9356
 • Корницька Л.А. Шавиріна-Школяр М.А. Формування умінь узагальнення у бакалаврів декоративного мистецтва в процесі виконання живописно-декоративного натюрморту / М.А. Шавиріна-Школяр, Л.А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С. 231-232. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8330
 • Корницька Л.А. Костюм як культурний феномен і мистецьке явище. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва і дизайну: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Конференції. Херсон (5 – 9 листопада 2018 року). / Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 260-263. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9354
 • Корницька Л.А. Впровадження засад етнодизайну у професійну освіту бакалаврів декоративного мистецтва. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну, / – Полтава: ПНПУ, 2018 – С. 326-333. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8355
 • Корницька Л. А. Впровадження засад етнодизайну у професійну освіту бакалаврів декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ, 2018 – С. 326–333.
 • Корницька Л. А. Роль стилізації в навчальному процесі художника декоративного мистецтва /Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ІХ міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С.142–143.
 • Корницкая Л.А. Профессиональное образование как средство сохранения и популяризации культурного наследия / Л. А. Корницкая // Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 28–29 нояб. 2013 г.) в 2 ч., Ч. – Минск, 2014. – С.340–344.
 • Корницька Л. А. Роль спец рисунка у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 16–18 жовт. 2013 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 214 – 217.
 • Корницька Л. А. Прадавні витоки писанкарства: Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі / Л. А. Корницька : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / упорядник ред. В. П. Титаренко/, Полтавський нац. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Полтав. літератор, 2012 р. – С. 42–51.
 • Корницька Л. А. Системний підхід до оцінювання знань майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю / Л.А. Корницкая // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали всеукраїнської (звітної) наук.-практич. конф., (Київ, 18–19 квітн. 2011 р.). – С. 82–84.
 • Корницька Л. А. Щодо створення стандарту професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників напрям «Швейне виробництво» / Л.А. Корницкая // П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка С. Я. Батишева : матеріали V міжнарод. наук. конф.: Проблеми і досвід удосконалення професійної освіти в сучасних умовах, (Київ, 7–8 вересня 2011 р.),   – С. 276 – 284.
 • Корницька Л. А. Модульна система навчання у формуванні професійно мобільного кваліфікованого робітника / Л. А. Корницька // Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника : матеріали всеукраїнської наук.-практич. конф., (Кривий Ріг, 23–24 лист. 2011 р.) на базі Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. – №1. – Кривий Ріг, 2011. – С. 68–70.
 • Корницька Л. А. Освітні витоки професіоналізму / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 24–26 жовт. 2011 р.). – Хмельницький, 2011. – С. 157 – 160.
 • Корницька Л. А. Система оцінювання кваліфікованих робітників на компетентнісній основі  / Л.А. Корницкая // Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : матеріали наук.-практич. семінару (Київ, 19 жовтн. 2011 р.,) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України/ за заг. ред. В. О. Радкевич, В .І. Свистун. – К. : ІПТО НАПН України, 2011. – С. 61–63.
 • Корницька Л. А. Мистецькі лекції як педагогічна умова творчого зростання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : зб. матеріалів VI мистецько-педагогічних читань памяті О. П.  Рудницької. – Чернівці : Зелена Буковина, 2010. – С.237–238
 • Корницька Л. А. Етнодизайн як засіб формування професійної компетентності і духовно-ціннісного виховання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття : матеріали VІІ міжнар. наук.-метод. конф. 29–30 жовт. 2010 р., / Інституту інноваційних технологій і МОН України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки і змісту освіти. – К. ; Вінниця, 2010. – С. 130–136.
 • Корницька Л. А. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю на засадах етнодизайну / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Авіст, 2009. – С. 171–174.
 • Корницька Л. А. Педагогічні засади використання етнодизайну у підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Мала Білозірка, Запорізької обл., 1–3 жовт. 2008 р.). – К. ; Чернівці, 2008. – С. 361–364.
 • Корницька Л. А. Використання традиційного народного вбрання у професійному навчанні інженерів-педагогів швейного профілю / Л .А. Корницька // Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів : матеріали всеукраїнського наук.-метод. семінару / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Хмельниц. гуманітарна академія. – Хмельницький, 2008. – С. 54–57.
 • Корницька Л. А. Використання етнодизайну у підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Теорія і практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : тези звітної наук.-практ. конф. – К. : всеукр. інформ.-аналіт. Центр ПТО, 2008. – Ч.2, – С. 81–85.
 • Корницька Л.А. Професійна підготовка інженерів-педагогів швейного профілю на засадах етнодизайну / Л. А. Корницька // Модернізація освіти : пошуки, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28–31 трав. 2007 р., – К. ; Масандра, 2007. – С. 125–126.
 • Корницька Л. А. Формування знань з етнодизайну у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 24–26 жовт. 2007 р.). – Хмельницький, 2007. – С. 172–176.
 • Корницька Л. А. Виховне значення народного мистецтва в професійній освіті інженера-педагога швейного профілю / Л. А. Корницька // Зміст громадянської освіти і виховання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Херсон, 14–15 верес. 2006 р.). – Херсон, 2006. – С. 75–77.
Статті у вітчизняних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Корницька Л. Пекарська Д. Колористичні можливості сучасних технік декоративного живописного письма. Науково-методичний журнал Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)
 • Корницька Л.А. Орнамент у становлені особистості фахівця декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Професійне становлення особистості : психол.-пед. наук. журн. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 4. – С. 213–218.
 • Корницька Л. А. Етнокультурні традиції у професійній підготовці фахівців швейного профілю / Л. А. Корницька // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст : зб. наук. пр. / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 297–300.
 • Корницька Л. А. Творчі засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю/ Л. А. Корницька // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід : зб. наук. праць : Вип. І / Є. А. Антонович (голова) [та ін.]. – К. : Наук. Світ, Книга–1, 2011. – С. 189–195.
 • Корницька Л. А. Формування професійної майстерності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю засобами етнодизайну / Л. А. Корницька // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / редкол. : С.У. Гончаренко (голова), В. О. Радкевич, І. Є. Каньковський та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – Вип. 4. – С. 138–142.
 • Корницька Л. А. Етнодизайн як передумова екологічної безпеки/ Л. А. Корницька // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. – Кн. 3 : зб. наук. праць /  редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка,  – С. 204 – 209.
Статті у закордонних журналах та збірниках наукових праць (монографіях)
 • ETHNO ART EDUCATION AS A CONDITION OF CULTURAL PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN THE CULTURAL COMMUNITY OF THE GLOBAL SOCIETY. MODERN TECHNOLOGIES AND DESIGN ART. Edited by Liubov BovnegraPublishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Р. 266-271 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9355
Методичні розробки
 • Корницька Л. А. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (міждисциплінарної) з художньої обробки деревини / текстильних матеріалів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л.А. Корницька. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – 23 с.

 • Корницька Л. А. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Кольорознавство» для студ. спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 53 с.
 • Корницька Л. А. Програма і методичні вказівки пленерно-живописної практики для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 20 с.
 • Корницька Л. А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломного проекту на здобуття першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Укладач: Л. А. Корницька. – Хмельницький, 2020. – 36 с.
 • Корницька Л. А. Методичні вказівки музейної практики (з вивчення творів декоративно-прикладного мистецтва) для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 17 с.
 • Корницька Л. А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Орнамент» для студ. спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л. А. Корницька. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 44 с.

Участь у виставках художніх творів

 • Всеукраїнська виставка “ЕНЕЇДА” до 250-річчя від дня народження Івана Котляревського, Полтавська обласна організація НСХУ, м. Полтава з 25 жовтня по 30 листопада 2019 р.
 • Виставка художніх виробів, 22 січня 2020 р., м. Гусятин Тернопільської обл. з нагоди святкування Дня Соборності України
 • Третє Всеукраїнське трієнале сучасного декоративно-ужиткового мистецтва «Від Землі-до Сонця», 12 жовтня 2020 р. м. Чернівці
 • І Міжнародне ТРІЄНАЛЕ 2020-2021 Участь у творчому проєкті-конкурсі Національної спілки художників України «ART NOVА» –  “У краю сірих перлин”  – твір декоративно-прикладного мистецтва “Ранкова тиша”, листопад 2020 р.
 • І Всеукраїнська виставка творчих робіт “З любов’ю до України”, липень-вересень 2021 р., Львівська обл., м. Стрий
 • V Всеукраїнське трієнале “Український фолькмодерн” 29 вересня – 24 жовтня 2021 року, м. Чернівці, Центр культури «Вернісаж»

Керівництво творчою та науковою діяльністю здобувачів вищої освіти

 • Конкурс творчих робіт «Prime Art», який проводився Вищою технічною школою в Катовіце в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» (2020 р.):
 1. Ст. гр. ТНм-19-1 Янчак Анастасія – сертифікат учасника, конкурсний напрямок – декор в інтер’єрі (hand made).
 • Підготовка до ІІ Міжнародного художнього конкурсу «Акварель» (2022 р.):
 1. Ст. гр. ДМ-18-1 Діана Пекарська – гран-прі в номінації декоративно-прикладне мистецтво.

Авторське право на твір

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112636 : Літературний письмовий твір наукового характеру «Художнє проєктування одягу» від 11.04.2023
 • Курс лекцій з дисципліни «Орнамент» для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація С112676 від 11.04.2023
 • Колекція моделей одягу «Мій рідний край». С202303176 / 10.03.2023 р.
 • Колекція моделей одягу «Веснянка». С202303177 / 10.03.2023 р.
 • Колекція моделей одягу «Сни мого міста» С202303178 / 10.03.2023 р.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність

 • Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» 02. 2023 р. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства Секція: мистецтвознавство
 • Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» 01.2022 р. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства Секція: фольклористики

Керівництво творчою та науковою діяльністю здобувачів вищої освіти

 • Диплом Переможця Гаруліч Вікторія І місце Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості, присвячений пам’яті Марії Примаченко «Чарівний світ українського мистецтва» Освітній портал “Алаба” Керівник проєкту І.С. Бондар. ТОВ “Освітній портал” Директор з розвитку В.В. Юдіна Диплом від 20.02.2023 р.
 • Диплом Переможця Красовська Олександра І місце Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості, присвячений пам’яті Марії Примаченко «Чарівний світ українського мистецтва» Освітній портал “Алаба” Керівник проєкту І.С.Бондар. ТОВ “Освітній портал” Директор з розвитку В.В. Юдіна Диплом від 20.02.2023 р.
 • Пекарська Діана. Картина “Дівчина з писанками” – ІІ Міжнародний двотуровий художній конкурс «Акварель». 2022. https://drive.google.com /file/d/1XaXdYT5hMDfP1rGG1RImgbuN18x2xl3n
 • Гран-прі в номінації декоративно-прикладне мистецтво, нитяна графіка, картина «Українка» – ст. гр. ДМ-20-1 Марія Бородкіна. Керівник – к.пед.н., доц. Лариса Корницька.
 • Гран-прі в номінації декоративно-прикладне мистецтво, нитяна графіка, картина – ст. гр. ДМ-20-1 Вікторія Гаруліч. Керівник – к.пед.н., доц. Лариса Корницька.
 • І місце в номінації декоративно-прикладне мистецтво, батік, картина «Таємнича квітка» – ст. гр. ДМ-22-1 Вікторія Гончар. Керівник – к.пед.н., доц. Лариса Корницька;
 • І місце в номінації декоративно-прикладне мистецтво, нетканий гобелен, картина «Перерване буття» – ст. гр. ДМ-20-1 Нікіта Герасименко. Керівник – к.пед.н., доц. Лариса Корницька;
 • І місце в номінації образотворче мистецтво, картина «Українська відьма» – ст. гр. ДМ-22-1 Евеліна Марчак. Керівник – к.пед.н., доц. Лариса Корницька.
 • І місце, номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» – ст. гр. ДМ-21-1 Олександра Красовська (ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»), картина «Дерево мого роду». Керівник – к.пед.н., доцент Лариса Корницька;
 • І місце, номінація «Декоративно-прикладне мистецтво», картина «Дивний птах». – ст. гр. ДМ-20-1 Вікторія Гаруліч (ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво») Керівник – к.пед.н., доцент Лариса Корницька;