Хренова Вікторія Валеріївна

У 1993 році закінчила професійно-технічне училище № 10 м. Хмельницького за професією кравець жіночого легкого одягу з умінням виконувати розкрій. Присвоєно кваліфікацію: кравець жіночого одягу з умінням виконувати розкрій п’ятого розряду. У 1995 році – за професією закрійник верхнього одягу. Кваліфікація: закрійник верхнього одягу шостого розряду.

У 2006 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів». Кваліфікація: інженер-педагог. У 2007 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Кваліфікація: викладач технологічних дисциплін.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацією на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2020 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та отримала кваліфікацію бакалавра образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, художника-виконавця, майстра з декоративного мистецтва (художній текстиль); художника-викладача закладів мистецького спрямування.

У 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

Наукова робота спрямована на вивчення проблеми розвиту творчих здібностей майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами образотворчого мистецтва. Сфера наукових інтересів охоплює й питання, пов’язані з інклюзивною освітою. Художньо-творча діяльність пов’язана з опануванням та впровадженням в освітній процес нетрадиційних технік художньої обробки матеріалів.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • іспит на рівень володіння державною мовою (Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД № 00134009. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 02.08.2022 р. № 222.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2022 році (30 год.):
 1. вебінар «Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООП у ЗЗСО на рівні базової середньої освіти» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 12.01.2022 сертифікат № В619-1585076
 2. онлайн-курс «Інклюзивна освіта: коротко про найважливіше» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 16.01.2022 сертифікат № ОК17-1585076
 3. онлайн-курс «Сучасні види наочності у навчанні мистецтва» на онлайн-платформі УМІТИ 22.01.2022 сертифікат № 120386
 4. онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів на предметах художньо-естетичного циклу» на онлайн-платформі УМІТИ 22.01.2022 сертифікат № 120387
 5. онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів у позашкільній освіті художньо-естетичного та мистецького напрямів» на онлайн-платформі УМІТИ 23.01.2022 сертифікат № 120390
 6. онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів для організації інклюзивного навчання» на онлайн-платформі УМІТИ 23.01.2022 сертифікат № 120391
 7. вебінар «Роль емоційного інтелекту у формуванні м’яких навичок учасників освітнього процесу» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 07.02.2022 сертифікат № В629-1585076
 8. вебінар «Подільська травлена писанка як засіб формування людських цінностей» ВДПУ 21.04.2022 сертифікат № 220439адм/123
 9. вебінар «Народна лялька з паперових серветок як засіб національного виховання дитини» ВДПУ 10.05.2022 сертифікат № 220556адм/590
 10. вебінар «Прозоре скло прозорою аквареллю. Особливості написання скляної вази аквареллю. Метод пошарової роботи. Адитивний та субтрактивний спосіб змішуванн якольорів» на онлайн-платформі Агенція творчого професійного розвитку Yula 1.06.2022 сертифікат № 00001908
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2021 році (19 год.):
 1. вебінар «Як візуальні конспекти відчиняють двері у світ цікавого навчання (на прикладі уроків мистецтва)» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 05.10.2021 сертифікат № В562-1585076
 2. вебінар «Зміни й основні тенденції в роботі ІРЦ. Інклюзія 2022» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 06.12.2021 сертифікат № В597-1585076
 3. вебінар «Сучасні арт-терапевтичні техніки в роботі з дітьми та підлітками» на онлайн-платформі ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» 07.12.2021 сертифікат № С2021 – 1817
 4. вебінар «Різдвяні солом’яні ангели як засіб естетичного виховання підлітків» ВДПУ 14.12.2021 сертифікат № 2112250адм/3054
 5. інтернет-конференція «Уроки мистецького циклу в сучасній школі» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 16.12.2021 сертифікат № К68-1585076
 • на тренінгу «Міжнародний проект: від ідеї до реалізації» 10.04.2019 відповідно до наказу від 08.04.2019 №96-КП
 • закордонне стажування в Університеті Collegium Civitas у м. Варшава (Польща) терміном з 20.06.2018 до 11.07.2018 (модуль перший: 20.06.2018 – 06.07.2018 – дистанційне навчання; модуль другий: 09.07.2018 – 11.07.2018 – виїзний модуль) відповідно до наказу від 15.06.2018 №146-КП

Навчальні дисципліни

 • Основи зображення та композиції
 • Художня обробка матеріалів
 • Нетрадиційні техніки художньої обробки матеріалів з практикумом
 • Етнографія
 • Методика викладання художніх дисциплін
 • Основи інклюзивної освіти

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus
 • Androshchuk Iryna; Androshchuk Ihor; Kurach Mykola, Viktoriia Khrenova, Livshun Oleksandr. The System of Training Future Teachers for Organizing Extracurricular Activities of Pupils // Romanian Journal for Multidimensional Education / Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. –Jun 2020. – Vol. 12 Issue 2. – P 60-85.
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Артеменко Л. І., Хренова В. В., Власюк О. П. Реформування та модернізація освітнього процесу майбутнього (game‐based learning) // Академічні візії. – Львів : ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”, 2023. – Вип.16.
 •  Кричківська О.В., Хренова В.В., Гончар Н.П. Інклюзивне навчання в умовах воєнного стану // Наука і техніка сьогодні. – Київ : Наукові перспективи, 2022. – №6 (6). – С. 188-198.
 • Buhaienko T., Zamrozevych-Shadrina S., Khrenova V., Yudenok V. Formation of individual style of future teachers professional activity: pedagogical situations simulation // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 36-45.
 • Хренова В. В. Традиції та новаторство в декоративному мистецтві фелтингу / В.В. Хренова // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2020. – Вип. 11. – С 99-105.
 • Хренова В. В. Інклюзивна освіта в умовах нової української школи: проблеми та перспективи / В.В. Хренова // Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»). – Старобільськ: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2020. – №1 (173) . – С. 3-13.
 • Хренова В. В. Організація освітнього середовища для художньо-творчої діяльності / В. В. Хренова, О. В. Лівшун // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. – С. 101-111.
 • Хренова В. В. Сучасні теоретико-методологічні підходи до фахової підготовки майбутніх учителів технологій / В. В. Хренова // Педагогічний альманах : зб. наук.пр. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. – Вип. 37. – С. 210–217.
 • Хренова В. В. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання та технології (на прикладі дисциплін художньо-творчого циклу) // В. В. Хренова, О. В. Лівшун // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис. – 2017. – С. 106–116.
 • Лівшун О. В. Особливості використання інноваційних технологій, форм та методів у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до викладання художньо-технічних дисциплін / О.В. Лівшун, В. В. Хренова // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2017. – Вип. 22. – С. 96–101.
 • Хренова В. В. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій до навчання старшокласників основам швейної справи в контексті застосування інноваційних технологій / В. В. Хренова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис. – 2016. – С. 418–425.
 • Хренова В. В. Модель фахової підготовки майбутніх учителів технологій до викладання у старшій школі основ швейної справи / В. В. Хренова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Випуск 42. – Ч.2./ Редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Ніланд ЛТД», 2014. – С. 274–279.
 • Хренова В. В. Структура предметних компетентностей учителя технологій профільної школи з основ швейної справи / В. В. Хренова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2014. – С. 107–111.
 • Хренова В. В. Ефективність формування спеціальної компетентності майбутніх учителів технологій профільної школи з основ швейної справи : результати експерименту / В. В. Хренова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [голов. ред. М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 1. – С. 352–359.
 • Хренова В. В. Ситуаційні тестові завдання як засіб діагностики предметних компетенцій майбутніх учителів технологій профільної школи (на прикладі дисципліни «Основи швейного виробництва») / В. В. Хренова // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 440–447.
 • Хренова В. В. Розвиток критичного мислення майбутнього учителя технологій профільної школи шляхом застосування навчальної стратегії «Бортовий журнал» / В. В. Хренова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 80–87.
 • Хренова В. В. Профільне навчання: основні підходи до змісту та ознак / В. В. Хренова // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11 – С. 330–334.
Матеріали конференцій
 • Хренова В., Тарасюк Д. Колажування як один із засобів формування загальнокультурної грамотності та розвитку здобувачів освіти // Педагогічний вісник Поділля [Електронний науково-методичний журнал]. – Хмельницький: ХОІППО, 2022. – №3. –  С. 26-29
 • Хренова В. GOOGLE ДИСК як засіб ресурсно-орієнтованого навчання художньо-технологічних дисциплін у закладах вищої освіти // Сучасна наука та освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференці. – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. – С. 108-110.
 • Назарова О., Хренова В. Емоційний інтелект як складова психологічної культури майбутнього педагога // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конференції. – Хмельницький : ХНУ, 2021 – С. 95-98.
 • Хренова В.В. Методи соціально-психологічної адаптації учнів закладу загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання / В.В. Хренова // Формування здоров’язбережувальних компетентностей молоді в умовах глобалізаці: реалії та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2020. – С. 205–208.
 • Khrenova V. Efficiency of the pedagogical conditions implementation in the future craft and technology teachers’ professional training to teaching textile crafts at high school / V. Khrenova // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. – Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 133–143.
 • Хренова В.В. Технологія розроблення лекції у формі інтелект-карти з використанням програмного продукту Xmind 2013 (на прикладі дисципліни художньо-творчого циклу) / В. В. Хренова // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. – Vancouver, Canada: Perfect Publishing, 2020. – P. 901–911.
 • Андрощук І. Особливості підготовки бакалаврів професійної освіти / І. Андрощук, В. Хренова // Професійна освіта. – 2019. – №3. – С. 44–46.
 • Хренова В. В. Реалізація ідеї апсайклінгу у підготовці майбутніх художників-майстрів з декоративного мистецтва, вчителів трудового навчання та технологій / В. В. Хренова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конференції. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 230–161.
 • Хренова В. В. Етнокультурне виховання майбутніх художників-майстрів з декоративного мистецтва засобами музейно-етнографічної практики / В. В. Хренова, А.В. Селезньова // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конференції з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2018. – С. 152–161.
 • Хренова В. В. Сучасні підходи до проектування дизайнерських кольє в українському етнічному стилі / В. В. Хренова // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конф. – Херсон : ХНТУ, 2018. – С. 318–321.
 • Хренова В. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами стилізації / В. В. Хренова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ІХ міжнар. наук.-практ. конференції. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – C. 167–169.
 • Хренова В. В. Побудова логічної структури навчального матеріалу з основ швейної справи, як умова раціонального засвоєння навчального матеріалу майбутніми учителями технологій профільної школи / В.В. Хренова // Професійне становлення особистості. – 2013. – № 2. – С. 274–282.
 • Хренова В. В. Використання Інтелект-карт у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій / В. В. Хренова // Вища освіта України. – 2012. – Дод. 3 до № 1, Т. 1, тематичний вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 78–83.
 • Хренова В. В. Організація творчої діяльності майбутніх вчителів технологій з використанням Інтелект-карт / В. В. Хренова // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : зб. матеріалів ХІІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. – Запоріжжя, 2012. – С. 146–148.
 • Хренова В. В. Ситуативні тестові завдання як ефективний метод перевірки професійної компетентності майбутніх вчителів технологій / В. В. Хренова // Сучасна наука : теорія і практика : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 69–71.
 • Хренова В. В. Професійна компетентність майбутніх учителів в системі профільного навчання старшокласників / В. В. Хренова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2011. – С. 358–363.
 • Хренова В. В. Психолого-акмеологічні технології професійного становлення майбутнього вчителя технологій / В. В. Хренова // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2008. – С. 300–301.
 • Хренова В. В. Інтегрування знань з основ швейного виробництва у підготовці майбутнього вчителя технологій / В. В. Хренова, О. В. Голодинська // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 313–317.

Статті у закордонних наукових журналах і збірниках наукових праць

 • Хренова В. В. Структура предметной компетентности учителя технологий профильной школы как научная проблема / В. В. Хренова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – Тольяти, 2014. – № 2 (7). – С. 84–87.
Методичні розробки
 •  Хренова В. В. Нетрадиційні техніки художньої обробки матеріалів з практикумом : курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Середня освіта. Трудове навчання та технології», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / В.В. Хренова [Електронне видання]. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 256 с.
 • Ребрик В. Є., Хренова В. В. Основи композиції художніх виробів : курс лекцій для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / В.Є. Ребрик, В. В. Хренова [Електронне видання]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 147 с.
 • Хренова В. В. Основи швейного виробництва. Ч. 2 : [метод. вказівки до лаб. робіт для студ. напряму підготовки «Технологічна освіта»] / В. В. Хренова [Електронне видання]. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 79 с.
 • Хренова В. В. Основи швейного виробництва. Ч. 1 : метод. вказівки до лаб. робіт для студ. напряму підготовки «Технологічна освіта» / В. В. Хренова, О. В. Голодинська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 94 с.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність

 • Член Хмельницької міської народної студії «Рукотвори»
 • Член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти (посвідчення)

Відзнаки і преміювання

 • У 2023 році отримала подяку за підготовку учасників Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької
  творчості «Чарівний світ українського мистецтва», невпинну підтримку та постійний розвиток дітей та юнацтва України
 • У 2022 році отримала диплом – Гран-прі у V Всеукраїнському відкритому дистанційному конкурсі-виставці декоративно-прикладного мистецтва «Слобожанські візерунки»
 • У 2022 році отримала грамоту за участь у ІІ Всеукраїнській виставці творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва “З любов’ю до України”
 • У 2022 році отримала подяку  ЦДПУ за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)».
 • У 2022 році отримала подяку  ХНУ за високий рівень підготовки студентки  Назаової Ольги – переможниці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)».
 • У 2022 році отримала диплом за участь у третій виставці лялькарів та лялькарок Полтавщини «Різдвяний янгол».
 • У 2022 році отримала подяку від організаторів Міжнародного двотурового фестивалю-конкурсу мистецтв «Феномен from Ukraine» за високий професіоналізм, майстерну педагогічну підготовку, розвиток високого інтелектуального, культурного, морального, творчого та духовного рівня вихованців і створення якісної навчальної роботи.
 • У 2022 році отримала подяку від організаторів ІІ Міжнародного двотурового художнього конкурсу «Акварель» за високий професіоналізм, майстерну педагогічну підготовку, розвиток високого інтелектуального, культурного, морального, творчого та духовного рівня вихованців і створення якісної навчальної роботи.
 • У 2022 році отримала диплом від Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва за участь у Обласній  виставці-конкурсі художніх виробів з витинанки «Мережане сяйво Шевченківського слова» (керівництво студентською творчою роботою).
 • У 2022 році отримала подяку від ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за багаторічну сумлінну співпрацю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність та особистий вагомий внесок у розвиток професійно-технічної освіти.
 • У 2021 році нагороджена грамотою Хмельницької обласної ради за багаторічну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток, популяризацію навчального закладу, підготовку висококваліфікованих фахівців-педагогів, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді.
 • У 2021 році отримала подяку Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у розвитку педагогіки вищої школи, впровадження результатів наукових досліджень і багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України.
 • У 2021 році отримала грамоту за участь у Всеукраїнській виставці творчих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «З любов’ю до України». За високий професіоналізм, художню майстерність, плідну творчу працю та вагомий внесок у збереження і розвиток національної культури України
 • У 2021 році нагороджена дипломом за високий рівень підготовки студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).
 • У 2020 році нагороджена почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у наукових дослідженнях та багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України.
 • У 2019 отримала подяку за підготовку команди Хмельницького національного університету до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності: Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • У 2018 році нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України

Участь у виставках

 • V Всеукраїнський відкритий дистанційний конкурс-виставка декоративно-прикладного мистецтва «Слобожанські візерунки», м. Лозова, 2022 р. (диплом).
 • Всеукраїнська виставка творчих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «З любов’ю до України», м. Стрий, 2022 р. (грамота).
 • Третя виставка лялькарів та лялькарок Полтавщини, м. Полтава, 2022 р. (диплом).
 • Всеукраїнська виставка творчих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «З любов’ю до України», м. Стрий, 2021 р. (грамота).

Керівництво творчою та науковою діяльністю здобувачів вищої освіти

 • Підготовка до ІХ Вінницької бієнале художнього текстилю юних авторів «Нащадки величної спадщини» (2022 р.)
 1. Ст. гр. ТНм-22 Віта Присяжнюк – грамота за перемогу у номінації «текстильні чари».
 • Керівництво науковою роботою з метою участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта (014 Середня освіта (Трудове навчання та технології))» (2022 р.)
 1. Ст. гр. ТН-18-1 Назарова Ольга, тема наукової роботи: «Мотивація навчальної діяльності учнів 7-9 класів при опануванні технологією оздоблення різьбленням» (диплом за перемогу у І турі)
 • Підготовка до Міжнародного двотурового фестивалю-конкурсу мистецтв «Феномен from Ukraine» (2022 р.)
 1. Ст. гр. ДМ-18-1 Дарина Вінявська – гран-прі в номінації «декоративно-прикладне мистецтво».
 • Підготовка до ІІ Міжнародного художнього конкурсу «Акварель» (2022 р.):
 1. Ст. гр. ТНс-20-1 Сергій Андросюк – гран-прі в номінації «декоративно-прикладне мистецтво»;
 2. Ст.. гр. ТНс-21-1 Діана Тарасюк – І місце в номінації «декоративно-прикладне мистецтво».
 • Підготовка до Обласної виставки-конкурсу художніх виробів з витинанки «Мереживне сяйво Шевченківського слова» (2022 р.):
 1. Ст. гр. ТН-18-1 Назарова Ольга – диплом учасника.
 • Керівництво науковою роботою з метою участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта (014 Середня освіта (Трудове навчання та технології))», що проводився на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (наказ МОН України від 24.11.2020 №1457) (2021 р.)
 1. Ст. гр. ТН-18-1 Гриньо Анастасія, тема наукової роботи: «Новітні техніки «фелтингу»: об’єкти проєктно-технологічної діяльності у змісті навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»» (диплом ІІ ступеня)
 • Підготовка до конкурсу творчих робіт «Youth Art», який проводився Вищою школою управління та адміністрації в Ополє в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» здобувачів вищої освіти (2021 р.):
 1. Ст. гр. ТН-17-1 Оксана Гаврилюк – сертифікат учасника, конкурсний напрямок – функціональний hand-made;
 2. Ст. гр. ТН-17-1 Бондарчук Ірина – сертифікат учасника, конкурсний напрямок – декоративний hand-made.
 • Підготовка до конкурсу творчих робіт «Prime Art», який проводився Вищою технічною школою в Катовіце в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» здобувачів вищої освіти (2020 р.):
 1. Ст. гр. ТНм-19-1 Сосніцька Соломія – диплом переможця у номінації «аксесуари», конкурсний напрямок – моделювання одягу;
 2. Ст. гр. ТНм-19-1 Прокопчук Ольга – сертифікат учасника, конкурсний напрямок – декор в інтер’єрі (hand made).