Відбулася лекція Радкевич В.О. на тему «Розвиток професійної та фахової передвищої освіти в умовах трансформаційних процесів» для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

4 листопада 2020 року в межах освітньо-професійної програми спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) магістерського рівня вищої освіти навчальної дисципліни «Організація навчального процесу в закладах професійної освіти» відбулася лекція Радкевич Валентини Олександрівни – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на тему «Розвиток професійної та фахової передвищої освіти в умовах трансформаційних процесів».

  • Лекцію з інтересом прослухали не тільки магістри, які навчаються на ОПП спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), але й викладачі кафедри Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва й гості – представники закладів професійної освіт
    и України (Рубіжанського індустріально-педагогічного фахового коледжу (Луганська обл.), ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг») та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
  • Дякуємо шановній Валентині Олександрівні за змістовну та актуальну лекцію. З презентацією матеріалів лекції можна ознайомитися за посиланням:

https://ivetua-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mr_radkevych_ivet_edu_ua/EZPW_ZHgOP9JojsEKMHLuMYB8BcDwO5ArkHXFMAzFTmFKQ?e=q8Ub2E