Приймак Віктор Миколайович

У 2003 році закінчив «Технологічний університет Поділля», отримав кваліфікацію інженера – педагога за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в приладобудуванні і машинобудуванні». В 2004 році закінчив магістратуру в Хмельницькому державному університеті за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в приладобудуванні і машинобудуванні» та здобув кваліфікацію інженера – педагога – дослідника.

В університеті працює з 2003 року. За час роботи обіймав такі посади: 2003-2005 рік – майстер виробничого навчання кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання; 2006-2013 рік – зав. лабораторіями кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання. З 2014 року і по теперішній час старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

Є розробником навчально-методичних комплексів з дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Історія транспорту», «Історія автомобіля», «Технічне обслуговування автомобіля», «Правила і безпека дорожнього руху», «Тюнінг автомобіля», «Автомобілі», які розміщені в модульному середовищі університету. Співавтор методичних вказівок до виконання курсового проекту з дисципліни «Технічна експлуатація автомобіля», курсу секцій з дисципліни «Ремонт автомобіля», методичних вказівок до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування процесів авторемонтного виробництва». Приймав участь в організації і проведенні семи міжнародних науково-практичних конференцій «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи». Автор статей в збірнику наукових праць зазначених конференцій. Керував наукового-дослідною роботою студентів спеціальності «Професійна освіта. Транспорт». Здійснював керівництво дипломними проектами. За результатами підсумкових контролів і Державних атестацій студенти показали високий рівень якості і успішності навчання.

Відповідальний по кафедрі за організацію і проведення виробничих практик на проходження студентами спеціальностей «Професійна освіта. Транспорт», «Технологічна освіта» та «Декоративно-прикладне мистецтво»

В якості локального менеджера модульного середовища забезпечив організацію і роботу модульного середовища з дисциплін кафедри. Приймає активну участь в профорієнтаційній роботі кафедри.

За час роботи в університеті відзначений нагородами:

2005 рік – грамота за участь в організації і проведенні III міжнародної науково – практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»;

2008 рік – грамота за створення матеріально – технічної бази кафедри;

2009 рік – грамота Національної академії педагогічних наук України;

2014 рік – грамота студентської ради  факультету в номінації «Кращий викладач кафедри».

2017 рік – почесна грамота Національної академії педагогічних наук України.

Серед інших здобутків Приймака В.М. є наступне:

 • Атестований департаментом МВС України на право викладання дисциплін таких як «Правила і безпека дорожнього руху», «Будова і експлуатація автомобіля» та «Практичне водіння автомобіля» з метою підготовки водіїв транспортних засобів.
 • На протязі останніх чотирьох років запрошується і якості голови Державної екзаменаційної комісії в Хмельницький міжшкільний навчально-курсовий комбінат по спеціальності «Водій транспортних засобів категорії «С».
 • На протязі останніх трьох років запрошується і якості рецензента дипломних проектів в Хмельницький політехнічний коледж.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • закордонне стажування в Університеті суспільних наук у м. Лодзь у співпраці з Фундацією CEASC терміном з 30.09.2021 р. до 09.11.2021 р. відповідно до наказу від 27.09.2021 № 251-КП (180 год.)
 • в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича терміном з 10.12.2018 р. до 10.06.2019 р. відповідно до наказу від 03.12.2018 №300-КП

Навчальні дисципліни

 • Вступ до спеціальності
 • Історія транспорту
 • Історія автомобіля
 • Технічне обслуговування автомобіля
 • Правила і безпека дорожнього руху
 • Тюнінг автомобіля
 • Автомобілі

Список наукових та навчально-методичних праць

Матеріали конференцій
 • Приймак В. М. Використання тестових завдань для оцінки знань студентів при вивченні інженерних дисциплін / В. М. Приймак : тези доп. ІХ міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 266 с. – С.258–259.
 • Приймак В. М. Використання інтерактивних технологій в процесі вивчення дисципліни «Автомобілі» / В. М. Приймак : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 8 листоп. 2018 р.). – Київ : ІПТО НАПН, 2018. – 296 с. – С.188–190.
 • Приймак В. М. Моделі дидактичних систем при формуванні знань з будови автомобіля в учнів професійно-технічних навчальних закладів / В. М. Приймак // «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конференції. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.174–176.
Статті у вітчизняних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Приймак В. М. Використання опорних конспектів в процесі формування знань з будови автомобіля / В. М. Приймак // Професійне становлення особистості : психолого-педагогічний наук. журн. – 2005 – С.
 • Приймак В. М. Індивідуалізація процесу навчання в процесі підготовки інженера / В. М. Приймак // Професійне становлення особистості : психолого-педагогічний наук. журн. – 2013. – № 3. – С.91– 96.
 • Приймак В. М. Використання різнорівневих тестових завдань в процесі підготовки інженерапедагога / В. М. Приймак // Професійне становлення особистості : психолого-педагогічний наук. журн. – 2015. – № 4. – С. 267–270.
Методичні розробки
 • Технічна експлуатація автомобіля : метод. вказівки до виконання курсового проекту / В. М. Чмир, В. М. Приймак, Д. М. Храпач. – Хмельницький : ХНУ, 2010 – 76 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт автомобіля» / І. І. Герніченко, В. В. Славін, В.М. Приймак – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 150 с. (електронне видання).
 • Конспект лекцій з дисципліни «Правила дорожнього руху». / В.М. Приймак – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 206 с. (електронне видання).