Міщенко Олена Володимирівна

Закінчила у 1989 році Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (спеціальність – Технологія швейних виробів, кваліфікація –інженер-технолог).

З 1 серпня 1989 року працювала майстром професійного навчання у Волочиському професійно-технічному училище № 11.

З 1995 року працювала старшим викладачем в Хмельницькому приватному інституті конструювання моделювання швейних виробів.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів». Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.

З 2010 року старший викладач кафедри ТПОіДМ Хмельницького національного університету.

Закінчила у 2018 р. Хмельницький національний університет здобула ступінь вищої освіти: магістр, зі спеціальності: середня освіта, за Освітньо-професійною програмою: середня освіта, трудове навчання та технології, інформатика, спеціалізація: 014.10 Трудове навчання та технології, Професійна кваліфікація: магістр освіти, викладач художньо-технологічних дисциплін, методики трудового навчання та технологій, вчитель трудового навчання та технологій, профільного навчання (художня обробка матеріалів), креслення, вчитель інформатики).

Наукова робота спрямована на дослідження особливостей художньої обробки текстильних матеріалів.

Є незмінним керівником студентів по розробці та виготовленню колекцій одягу, розробки аксесуарів для одягу з текстильних матеріалів.

Автор понад 20 наукових праць.

Відзнаки і преміювання

 • Нагороджена Почесною грамотою НАПН України за творчі здобутки у наукових дослідженнях та багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України (2020 р.);
 • Нагороджена почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України (2018 р.);
 • Відмінник освіти України.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації НПП за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» (терміни 4.05.23 по 10.06. 2023, Наказ 72-КП від 02.05.2023), Наказ № 94-КП від 14.06.2023 р.
 • вітчизняне стажування тривалістю 1 місяць на підприємстві ПП «Анкор-стиль» м. Хмельницький терміном з 31.10.2022 р. до 30.11.2022 р. Наказ № 250-КП від 28.10.2022 р
 • іспит на рівень володіння державною мовою (Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД № 00133799. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 02.08.2022 р. № 222)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • закордонне стажування в університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) терміном з 24.02.2020 р. до 20.03.2020 р. відповідно до наказу від 20.02.2020 №60-КП (120 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.12018 №155

Інформальне підвищення кваліфікації

 • семінар «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» проект ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055-«AICE-Wit Academc integrity to EU values: step toby step tocommon Europe». 23.05.2022 р.
 • форум академічної доброчесності від Unicheck та Національного агентства із забезпечення якості освіти, який відбувся 4 жовтня 2022 р.

Навчальні дисципліни

 • Основи проектування, конструювання і моделювання
 • Основи матеріалознавства та технологія обробки матеріалів
 • Матеріалознавство та основи технології (художній текстиль)
 • Етнографія
 • Технологія оздоблення швейних виробів
 • Теорія моди і фешн-індустрія

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus
 • Yezhova, O. V., Anisimov, N. ., Pashkevich , K. ., Androshchuk , I. ., & Mishchenko, O. (2021). Professionally Important Qualities of the Specialists in Design, Technology, and Service in the Postmodern Society. Postmodern Openings, 12 (3Sup1), 21-44. https://doi.org/10.18662/po/12.3Sup1/349 (Web of Science).
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Міщенко О. В., Дорогань І. В., Мельник Н. В. Cучасні тенденції декоративно-ужиткового мистецтва в Україні / Український мистецтвознавчий дискурс. Київ, Випуск 4. 2023, С. 64 – 69.
 • Міщенко О.В., Кузнєцова М.Б., Андрійчик О.Б. Розвиток освіти в умовах діджиталізації. Наука і техніка сьогодні: серії: право, економіка, педагогіка, техніка, фізико-математичні науки. Київ – 2022. – № 11(11) – С.194–202.
 • Кобаль В.І., Іванова Т.Ю., Міщенко О.В. Ефективність змішаного навчання в умовах кризових явищ. Перспективи та інновації науки: педагогіка, психологія, медицина. Київ – 2022. – № 10(15) – С. 176 – 188.
 • Хромова О. І., Міщенко О.В., Ніколенко К. В. Перспективи трансформації української вищої освіти у післявоєнний період // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : ТОВ “Науково-інформаційне агентство “Наука-технології-інформація”, 2022. – Випуск 41 (7-9). С. – 47 – 56.
 • Міщенко О. В. Використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного профілю / О. В. Міщенко // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ, 2018 – С. 96–104.
 • Міщенко О. В. Проектування змісту дисципліни «Матеріалознавство» для студентів спеціалізації «художній текстиль» напряму підготовки «Культура і мистецтво» / О. В. Міщенко // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць. – 2017. – №6 – С. 54–61.
 • Міщенко О. В. Дослідження змінності параметрів основ конструкцій жіночого плечового одягу при силуетній трансформації / О. В. Міщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 27–274.
 • Міщенко О. В., Обґрунтування членувань поверхні манекена за параметрами розташування вихідних осей розгортання / О. В. Міщенко, А. Л. Славінська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 1, № 2. – С. 193–196.
 • Міщенко О. В. Формування антропометричної бази даних для характеристики плечового поясу жіночих фігур великих розмірів / О. В. Міщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – Т. 1, № 2. – С. 119–122.
 • Міщенко О. В. Групування типових жіночих фігур великих розмірів за оцінкою пропорційності тіла / О. В. Міщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 80–83.
 • Міщенко О. В. Модель раціонального варіанту технологічного процесу / О. В. Міщенко, В. А.Радомський, Г. І. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 2. – С. 179–182.
 • Міщенко О. В. Удосконалення якості проектування виробів / О.В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 4. – С. 23–25.
 • Міщенко О. В. Економічна ефективність вибору оптимального асортименту виготовлення швейних виробів / О. В. Міщенко, М. Т. Ткаченко, Г. І. Міщенко, В. А. Радомський // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 6. – С. 107–110.
 • Міщенко Г.І. Фізичне зношування одягу і його оновлення / Г. І. Міщенко, В. А. Радомський, О. В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 4. – С. 73–75.
 • Ведерников М.Д. Основные принципы распределения материальных благ в условиях перехода к рыночным отношениям / М. Д. Ведерников, В. А. Радомский, Е. В. Мищенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 6. – С. 144–148.
 • Міщенко О.В. Розробка математичної моделі технологічного процесу розкроювання матеріалів / О. В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 4. – С. 69–71.
 • Міщенко О. В. Оновлення споживчих властивостей трикотажних виробів / О.В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 4. – С. 72–73.
Навчальні посібники
 • Міщенко О. В. Проектування одягу на підприємствах сервісу : курс лекцій для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» / О.В. Міщенко [Електронне видання]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 126 с.
Матеріали конференцій
 • Міщенко О. В. Аналіз різновидів художньої обробки текстильних матеріалів / О.В. Міщенко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2023 – С.279-280.
 • Клюд Л.В., Міщенко О.В. Сучасні підходи до структурування змісту навчального посібника, / Л.В. Клюд, О.В. Міщенко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2023 – С. 60-62.
 • Міщенко О. В. Стажувальна практика на виробництві в підготовці магістрів професійної освіти. / О.В. Міщенко // Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 2023 – С. 80-84.
 • Кобак О., Міщенко О.В. Обґрунтування методів обробки чоловічої сорочки в процесі вивчення дисципліни «Новітні технології галузі» // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2021 – С.88-89
 • Міщенко О.В. Формування професійної компетенції у процесі виконання практичних занять з дисципліни «Технології виготовлення та оздоблення одягу» в умовах виробництва Тези доповідей XII-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Advancing in research and education” / 07 – 10 грудня 2020 р., Ля-Рошель, Франція, 2020 – С. 367-372.
 • Міщенко О. В. Роль практичних занять з конструкторсько-технологічної підготовки виробництва у бакалаврів професійної освіти спеціалізації «Технологія виробів легкої промисловості» / О.В. Міщенко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей Х міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2019 – С. 97–98.
 • Міщенко О.В. Використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного профілю Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну, / – Полтава: ПНПУ, 2018 – С. 96-104.
 • Міщенко О.В. Роль практичних занять з конструкторсько-технологічної підготовки виробництва у бакалаврів професійної освіти спеціалізації «Технологія виробів легкої промисловості» Тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, / – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С. 97-98.
Статті у вітчизняних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Міщенко О. В. Використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного профілю / О. В. Міщенко // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів всеукраїнської наук.- практ. конф. – Полтава : ПНПУ, 2018 – С. 96–104.
 • Міщенко О. В. Перевірка професійної готовності фахівця на компетентній основі / О. В. Міщенко // Психолого-педагогічний журнал ХНУ.– 2013. – Т. 2. – С. 240–245.
 • Красильникова Г. В. Використання тестових технологій діагностування результатів навчання студентів на етапі державної атестації / Г. В. Красильникова, О. В. Міщенко, А. О. Шинкарук : зб. наук.-метод. праць ХНУ, 2012. – С. 77–87.

Керівництво творчою роботою студентів

 • Участь студентів Погіблової А. (ПОшс-22, «Winter comfort»), Слабіцької Н. (ПОшс-22, «Зоряне сяйво»), Бородій Т. (ТН-20, «Новорічна ялинка»), Ковальчук М. (ТН-20, «Вифлеємська зірка»), Хмарук А. (ТН-20, «Новорічна зірка»), Хоржевської А. (ТН-20, «Веселі гноми»), Шаргуна М. (ТН-20, «Янгол») у ХХІ Міжнародному конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я «Каштан»» 2023 (Київський національний університет технологій та дизайну ), у номінації Новорічно-різдв’яний декор.
 • Участь студентки гр. ДМ-20 Бородкіної Марії у Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів одягу “Барви Поділля” 2023, конкурс аксесуарів, доповнень і звуття , робота – Комплект аксесуар – Спомини про сонце.
 • Участь студентки гр. ДМ-20 Гаруліч Вікторії у Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів одягу “Барви Поділля” 2023, конкурс аксесуарів, доповнень і звуття , робота – Комплект аксесуарів – СПІРАЛЯМИ БУТТЯ.
 • Диплом учасників у студентському інтелектуальному онлайн турнірі “Українська вишиванка: оберіг, мистецтво, культурний код”, 19.05.2023р., команда “Унікальний код”, ст. кафедри Веремчук М, Давидюк А., Кобак О., Слабіцька Н, Чижевська К.
 • Підготовка колекцій і ансамблю одягу на Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу “Барви Поділля”,  ст. гр. ДМ-16 Прибега Т. – ансабль “Птаха”;  колектив групи ДМ-16, колекція “Vesnyanka”; колектив групи ПОшс-18, колекція “Валькірія”
 • Участь у міжрегіональному фестивалі моделей одягу “Калинове намисто 2019” серед учнів та студентів навчальних закладів України, керівник колекції “Валькірії” ст. гр. ПОшс-18 Євстаф’єва Л.Є., ст. гр. ДМ-17 Фурман

Авторське право на твір

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 110111, 08.12.2021 Літературний письмовий твір наукового характеру «Проектування одягу на підприємствах сервісу: лекційний курс з дисципліни для студентів спеціальності 015»Професійна освіта» (спеціалізація «Технологія виробів легкої промисловості»

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність