Міщенко Олена Володимирівна

Закінчила у 1989 році Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (спеціальність – Технологія швейних виробів, кваліфікація – інженер-технолог).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів». Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.

Наукова робота спрямована на дослідження змісту професійної підготовки бакалаврів з професійної освіти за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості.

Є незмінним керівником студентів по розробці та виготовленню колекцій одягу

Автор понад 20 наукових праць.

Відмінник освіти України.

Нагороджена почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України (2018 р.).

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • іспит на рівень володіння державною мовою (Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД № 00133799. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 02.08.2022 р. № 222)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2022 році (4 год.):
 1. семінар «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» проект ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055-«AICE-Wit Academc integrity to EU values: step toby step tocommon Europe». 23.05.2022 р.
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • закордонне стажування в університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) терміном з 24.02.2020 р. до 20.03.2020 р. відповідно до наказу від 20.02.2020 №60-КП (120 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.12018 №155

Навчальні дисципліни

 • Основи технології матеріалів з практикумом
 • Етнографія
 • САПР одягу
 • Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва
 • Проектування одягу на підприємствах сервісу
 • Основи технології матеріалів

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus
 • Yezhova, O. V., Anisimov, N. ., Pashkevich , K. ., Androshchuk , I. ., & Mishchenko, O. (2021). Professionally Important Qualities of the Specialists in Design, Technology, and Service in the Postmodern Society. Postmodern Openings, 12 (3Sup1), 21-44. https://doi.org/10.18662/po/12.3Sup1/349 (Web of Science).
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Міщенко О.В. Розробка математичної моделі технологічного процесу розкроювання матеріалів / О. В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 4. – С. 69–71.
 • Міщенко О. В. Оновлення споживчих властивостей трикотажних виробів / О.В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 4. – С. 72–73.
 • Міщенко Г.І. Фізичне зношування одягу і його оновлення / Г. І. Міщенко, В. А. Радомський, О. В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 4. – С. 73–75.
 • Ведерников М.Д. Основные принципы распределения материальных благ в условиях перехода к рыночным отношениям / М. Д. Ведерников, В. А. Радомский, Е. В. Мищенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998, Ч. 1, № 6. – С. 144–148.
 • Міщенко О. В. Модель раціонального варіанту технологічного процесу / О. В. Міщенко, В. А.Радомський, Г. І. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 2. – С. 179–182.
 • Міщенко О. В. Удосконалення якості проектування виробів / О.В. Міщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 4. – С. 23–25.
 • Міщенко О. В. Економічна ефективність вибору оптимального асортименту виготовлення швейних виробів / О. В. Міщенко, М. Т. Ткаченко, Г. І. Міщенко, В. А. Радомський // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 6. – С. 107–110.
 • Міщенко О. В. Формування антропометричної бази даних для характеристики плечового поясу жіночих фігур великих розмірів / О. В. Міщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – Т. 1, № 2. – С. 119–122.
 • Міщенко О. В. Групування типових жіночих фігур великих розмірів за оцінкою пропорційності тіла / О. В. Міщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 80–83.
 • Міщенко О. В., Обґрунтування членувань поверхні манекена за параметрами розташування вихідних осей розгортання / О. В. Міщенко, А. Л. Славінська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 1, № 2. – С. 193–196.
 • Міщенко О. В. Дослідження змінності параметрів основ конструкцій жіночого плечового одягу при силуетній трансформації / О. В. Міщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 27–274.
 • Міщенко О. В. Проектування змісту дисципліни «Матеріалознавство» для студентів спеціалізації «художній текстиль» напряму підготовки «Культура і мистецтво» / О. В. Міщенко // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць. – 2017. – №6 – С. 54–61.
 • Міщенко О. В. Використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного профілю / О. В. Міщенко // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ, 2018 – С. 96–104.
Навчальні посібники
 • Міщенко О. В. Проектування одягу на підприємствах сервісу : курс лекцій для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» / О.В. Міщенко [Електронне видання]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 126 с.
Матеріали конференцій
 • Міщенко О. В. Роль практичних занять з конструкторсько-технологічної підготовки виробництва у бакалаврів професійної освіти спеціалізації «Технологія виробів легкої промисловості» / О.В. Міщенко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей Х міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2019 – С. 97–98.
 • Міщенко О.В. Використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного профілю Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну, / – Полтава: ПНПУ, 2018 – С. 96-104.
 • Міщенко О.В. Роль практичних занять з конструкторсько-технологічної підготовки виробництва у бакалаврів професійної освіти спеціалізації «Технологія виробів легкої промисловості» Тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, / – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С. 97-98.
 • Міщенко О.В. Формування професійної компетенції у процесі виконання практичних занять з дисципліни «Технології виготовлення та оздоблення одягу» в умовах виробництва Тези доповідей XII-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Advancing in research and education” / 07 – 10 грудня 2020 р., Ля-Рошель, Франція, 2020 – С. 367-372.
Статті у вітчизняних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Красильникова Г. В. Використання тестових технологій діагностування результатів навчання студентів на етапі державної атестації / Г. В. Красильникова, О. В. Міщенко, А. О. Шинкарук : зб. наук.-метод. праць ХНУ, 2012. – С. 77–87.
 • Міщенко О. В. Перевірка професійної готовності фахівця на компетентній основі / О. В. Міщенко // Психолого-педагогічний журнал ХНУ.– 2013. – Т. 2. – С. 240–245.

Керівництво творчою роботою студентів

 • Підготовка колекцій і ансамблю одягу на Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу “Барви Поділля”,  ст. гр. ДМ-16 Прибега Т. – ансабль “Птаха”;  колектив групи ДМ-16, колекція “Vesnyanka”; колектив групи ПОшс-18, колекція “Валькірія”
 • Участь у міжрегіональному фестивалі моделей одягу “Калинове намисто 2019” серед учнів та студентів навчальних закладів України, керівник колекції “Валькірії” ст. гр. ПОшс-18 Євстаф’єва Л.Є., ст. гр. ДМ-17 Фурман