Красильникова Ганна Володимирівна

У 1981 році здобула кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю – технологія швейних виробів у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка способу автоматизованого проектування конструкцій одягу різних покроїв на фігури з відхиленнями від типової тілобудови» (спеціальність – 05.19.04 – Технологія швейних виробів).

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему:« Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі» (спеціальність – 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти).

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 29.06.2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

З 2016 – по теперішній час член спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 Хмельницького національного університету.

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ забезпечення і моніторингу якості вищої освіти, стандартизації вищої освіти, педагогічного менеджменту, створення та управління іміджем особистості тощо.

Автор понад 230 наукових та методичних праць, серед яких є одноосібні та колективні монографії, статті у вітчизняних фахових виданнях та виданнях, що індексуються у базах Web of Science та Scopus, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні розробки для підготовки фахівців спеціальності 015.36 Професійна освіта (за спеціалізаціями) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, стандарти вищої освіти різних поколінь та спеціальностей.

Відзнаки і преміювання

 • Подяка ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за виступ на тему «Використання цифрових педагогічних технологій в професійній освіті» для учасників семінару Обласної фахової секції педагогічних працівників професій швейного виробництва «Створення сучасного освітнього середовища для підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі» (29.03.2023)
 • Подяка ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за проведення майстер-класів для педагогів закладу (20.10.2022)
 • Занесення на Дошку пошани університету (Наказ від 08.06.2021 №67 Про занесення науково- педагогічних працівників і співробітників університету на «Дошку Пошани» в 2021-2022 н. р.)
 • Грамота Національної Академії педагогічних наук України за творчі здобутки у розвитку педагогіки вищої школи, впровадження результатів наукових досліджень і багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України (листопад 2021)
 • Ювілейна пам’ятна медаль “Ветеран університету” (наказ ректора від 01.10.2021 №28-КВ)
 • Подяка від Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) за підготовку студентки Ключки Н.І. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (2021)
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2017)
 • Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації (2012)
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002)

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти Хмельницького національного університету за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» відповідно до наказу від 14.06.2023 № 94-КП (30 год.)
 • міжнародне стажування організоване Європейською лігою професійного розвиту разом з Економічним Університетом у м. Краків та Малопольською школою державного управління у м. Краків (Польща) терміном з 19.09.2022 р. до 28.10.2022 р. відповідно до наказу від 16.09.2022 № 180-КП (180 год.)
 • курси підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти Хмельницького національного університету за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу ректора від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти Хмельницького національного університету за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу ректора ХНУ від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 14.12.2020 р. до 21.12.2020 р. відповідно до наказу ректора ХНУ від 14.12.2020 №303-КП. (45 год.)
 • підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти Хмельницького національного університету  за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» відповідно до наказу ректора ХНУ від 23.11.2020 №276 КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти Хмельницького національного університету  за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу ректора ХНУ від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
 • міжнародний іспит на знання англійської мови на рівні B2:Pearson Test of English (PTE General Level 3), December 2019, Certificate – B2 (pass with merit) №87332:0004: 1912002354:221258, виданий Pearson Education Ltd 05 лютого 2020 р.
 • курси на базі Центру післядипломної освіти Хмельницького національного університету  за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу ректора ХНУ від 07.11.2018 №155
 • закордонне стажування в Люблінській політехніці (м. Люблін, Польща) терміном з 24.01.2018 р. до 24.02.2018 р. відповідно до наказу ректора ХНУ від 19.01.2018 №18-КП

Інформальне підвищення кваліфікації

 • вебінар на тему «Конфіденційність, безпека і захист інформації у використанні цифрових інструментів Google», проведений Академією цифрового розвитку (9.02.2023)
 • вебінар «Забезпечення якості онлайн освіти», який організували Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти спільно з глобальною організацією із забезпечення якості Quality Matters (24.04.2023)
 • вебінар на тему «Наукометрія – це просто», організований компанією E-SCIENCE SPACE за сприяння Варшавського університету (Польща) для викладачів Хмельницького національного університету (11-18.04.2023)
 • презентація «Інструментарій для дослідження академічної доброчесності та якості освіти у ЗВО» – Academic IQ, проведена Американською Радою з міжнародної освіти, що впроваджують проект «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (23.09.2022)
 • форум академічної доброчесності, який проводило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти сумісно з Unicheck (4.10.2022)
 • вебінар, організований Міністерством освіти і науки України, присвячений використанню платформи «Labster» для якісного дистанційного та змішаного навчання (02.12.2022)

Навчальні дисципліни

 • Методика професійного навчання
 • Методика навчання в закладах професійної та фахової передвищої освіти
 • Педагогічний менеджмент
 • Педагогіка і методика викладання в закладах вищої освіти
 • Основи теорії педагогічних систем

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopu
 • Bobrytska V. I., Krasylnykova H. V., Beseda N. А., Krasylnykov S. R., Skyrda T. S. Artificial intelligence (AI) in Ukrainian Higher Education: A Comprehensive Study of Stakeholder Attitudes, Expectations, and Concerns // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol 23, No 1 (2024). DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.23.1.20 (Scopus)
 • Bobrytska V.I., Krasylnykova H.V., Ladohubets N.V., Vorona L.I., Lysokon I.О.. Involvement of Stakeholders in the Transformation of Educational Services in the Settings of Education Reform // International Journal of Educational Methodology, 2023, 9(1), рр. 107-122. DOI: 10.12973/ijem.9.1.107 (Scopus)
 • Bobrytska V.I. Krasylnykova H. V., Batechko N. G., Beseda N. А., Spitsyn Y. S. Reshaping the university curriculum through the visiting lectureship //International Journal of Learning, Teaching and Education Research. Vol. 19, No. 12, pp. 70-85, December 2020.https://doi.org/10.26803/ijlter.19.12.4 (Scopus)
 • Biletska H., Krasylnykova H., Mironova N.,Nazarko I. Formation of natural scientific competence in future teachers of physical education // Jornal of physical education and sport, 2018, 18 Supplement issue 2, pр.1143-1149. DOI:10.7752/jpes.2018.s2170 (Scopus)
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р., Бик Н.В. Cтруктура портфоліо педагогічних працівників закладів П(ПТ)О для представлення результатів їх професійної діяльності // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2023. – № 2 (210) лютий 2023. – C.43-49. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275311
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р., Герніченко І.І., Формування управлінської компетентності у магістрів професійної освіти під час навчання у ЗВО // Академічні візії, 2023, №21, 7 с. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8038799
 • Красильникова Г.В., Герніченко І.І., Красильников С.Р., Сертифікатні програми у професійній підготовці майбутніх педагогів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2023. – том 68 серпень 2023.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для профорієнтаційної роботи з абітурієнтами ЗВО // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2022. – Випуск 69. – С. 73-78. DOI:  http://dx.doi.org/10.31652/2415-7872-2022-69-73-78
 • Красильникова Г.В., Герніченко І.І., Красильников С.Р. Роль програми мінор у формуванні індивідуальної траєкторії навчання майбутнього педагога професійної освіти // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203) травень 2022. – C.50-55.DOI: 10.24919/2308-4634.2022.264621 (http://mir.dspu.edu.ua/article/view/264621/260736)
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Шляхи реалізації індивідуальних освітніх траєкторій педагогів професійного навчання // Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійноїосвіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник науковихпраць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. – Вип. 5. – С.4-7.
 • Androshchuk I., Androshchuk I., Krasylnykova H. Preparing future handicraft teachers for inclusive education in Ukrainian schools // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Vol. 8. 1 (2021). Р.122-131.
 • Папушина В.А., Красильникова Г.В. Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Сер. Педагогіка. 2019. Вип. 1 (126). С. 52-59.
 • Khrapach. D., H. Krasylnykova Сomparative analysis of dual education in Germany and Ukraine: Approaches and models // Сomparative Professional Pedagogy. – 2019. – Vol. 9. Issue 3. – p. 8-15
 • Kankovsky I., Krasilnikovа Н., Drozich І. Сomparative analysis of future cook’s traning in vocational instyutions in Ukraine and abroad / Kankovsky, Н. Krasilnikovа, І. Drozich // Сomparative Professional Pedagogy. – 2017. – Vol. 7, Is. 1. – Р. 33–40.
 • Красильникова Г. В. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. В. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 • Красильникова Г. В Моніторинг якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ України з позиції логіко-структурного підходу / Г. В. Красильникова, С. Р. Красильников // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вип. / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін.. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – С.83–87.
 • Красильникова Г.В. Електронний журнал як інструмент моніторингу якості результатів професійної підготовки інженерів швейної галузі / Г. В. Красильникова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 735, Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 79–86.
 • Красильникова Г. В. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великобританії: досвід для України / Г. В. Красильникова // Порівняльна професійна педагогіка / Голов. ред. Н. М.Бідюк. – К.–Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 4 (3). – С. 138–144.
Монографії
 • Особливості організації освітнього процесу в університеті з використанням дистанційних технологій в період пандемії / С. Матюх, Г. Красильникова, Л. Любохинець, В. Лопатовський // Education during apandemic crisis: problems and prospects. Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko& Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp.296.(С.54-58) ISBN 978-83-66567-08-5.
 • SWOT-аналіз щодо стану забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті / Г. Красильникова, Л. Любохинець, П. Григорук, С. Григорук // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україна (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / [В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін.] ; за заг. ред. Л. Губерського. – К. : ВПУ «Київський університет», 2018. – С.162–
 • Krasylnykova G. From the experience of harmonization of educational programs of Khmelnitsky National University and Lublin Polytechnika /  Krasylnykova, М. Shnjadkovskij, S. Pidhaicnuk // Actual problems of modern scince : monograph ; edited by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan 2017. – С.854–859.
 • Shnjadkovskij М.,Krasylnykova G. Problems with education in age of information society / М. Shnjadkovskij, G. Krasylnykova // Actual problems of modern scince : monograph ; edited by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan – 2017. – С.880
 • Красильникова Г. В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади : монографія / Г. В. Красильникова ; за наук. ред. Л.Б. Лук’янової. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 543 с.
 • Красильникова Г. В. Управління якістю послуг вищих закладів освіти на основі міжнародних стандартів / Г.В. Красильникова // Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : кол. монографія / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.
 • Красильникова Г. В. Порівняльний аналіз стандартів вищої освіти України і Російської Федерації / Г. В. Красильникова, С. Г. Костогриз, М. Є. Скиба // Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія / За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 303–324.
Навчальні посібники
 • Організація навчального процесу у закладах професійної освіти : Конспект лекцій для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / Г. В. Красильникова, І. А Дрозіч, І. І. Герніченко. –  Хмельницький : ХНУ, 2021. – 115 с.
 • Скиба М. Є.Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби : навчальний посібник / М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, Г. А. Білецька – Хмельницький : ХНУ, 2019 – 186 с.
 • Про сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні / А. Гожик, Д. Щеглюк, О. Люта, К. Кириченко, Г. Красильникова, О. Кузьменко, І. Вдович, І. Лиман // Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій: посібник / В. Кухарський, О. Осередчук, М. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. Кухарського, О. Осередчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
 • Красильникова Г. В. Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерно-педагогічних працівників / Г. В. Красильникова, О. П. Федик // Психологія праці і професійної підготовки особистості : навч. посібник / За ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 261–270.
Матеріали конференцій
 • Красильникова Г.В., Кобак О.В., Гузарська Т.М. Зміст вибіркової дисципліни «Іміджелогія» для магістрів професійної освіти // Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференціє (Кропивницький 28 червня 2023 р.) Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. – С.11-12.
 • Красильникова Г.В., Козловська А.С., Фісюк А.Б. Сучасні механізми професійної орієнтації в ЗП(ПТ)О // Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференціє (Кропивницький 28 червня 2023 р.) Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. – С.12-14.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Роль здобувачів вищої освіти в удосконаленні змісту професійної підготовки // Модернізація змісту освіти у підготовці майбутніх професійно-педагогічних фахівців: матеріали Всеукраїнської науково-практичній Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 21 квітня 2023 р.). Кривий Ріг : КДПУ, 2023. 387 с. (С.103-105).
 • Красильникова Г.В. Навчальна дисципліна «Педагогічний менеджмент» в підготовці магістрів професійної освіти // Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 березня 2023, Луцьк – Луцький національний технічний університет, 2023. – 232 с. (с.179-181).
 • Бик Н.В., Красильникова Г.В. Електронне портфоліо як засіб представлення результатів професійної діяльності педагогічних працівників // Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє : матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Умань, 28 жовт. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [редкол.: С. І. Ткачук (голов. ред.), Т. Н. Азізов, А. І. Терещук [та ін.] ; за заг. ред С. І. Ткачука. – Умань, 2022. – С.15-18.
 • Андреєва О. М., Красильникова Г.В. Досвід використання програмного комплексу САПР JULIVI у підготовці фахівців швейної галузі // Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє : матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Умань, 28 жовт. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [редкол.: С. І. Ткачук (голов. ред.), Т. Н. Азізов, А. І. Терещук [та ін.] ; за заг. ред С. І. Ткачука. – Умань, 2022. – С. 6-9.
 • Федонюк Г.М., Красильникова Г.В. Напрями співпраці закладів фахової передвищої та вищої освіти в умовах пандемії // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 р., м.Хмельницький). – C. 237-238.
 • Ключка Н. І., Красильникова Г.В. Інтерактивна практика в підготовці магістрів професійної освіти // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада, 2021 р, м.Хмельницький). – C. 87-88.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Реалізація освітнього процесу в умовах пандемії на базі комп’ютерних та цифрових технологій // Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці. Збірник матеріалів V Міжнар/ наук.-практ. конф. «Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці» / за ред. д. пед. н., проф. Бенери В.Є., д. пед. н., проф. Дем’яненко Н.М., д. пед. н., проф. Дороніної Т.О. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка (м. Кременець, 2021. Вип 5. 184 с. – С. 152-153.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Майстер-клас в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів П(ПТ)О // Сучасна наука та освіта матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-16.04.2021). Старобільск: ДЗ «ДНУ імені Тараса Шевченка», 2021. 222 с. (С.57-59).
 • Красильникова Г.В., Длугунович Н.А. Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічного плагіату за допомогою програмно-технічних засобів // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції / 20-21 травня 2021 року /Відп. за випуск М.М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2021 – 208 с. (С. 52-53).
 • Красильникова Г.В. Курс «Педагогічна діагностика» в професійній підготовці магістрів-майбутніх педагогів технологічної та професійної освіти // Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалівВсеукраїнської науково-практичної конференції(24-25 вересня 2020 р.) / За заг. ред. проф. А. Ю. Цини, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – 127 с. (С.12-15).
 • Khrapach. D.,Krasylnykova H. Content and Structure of Bachelor’s Training within the Dual Education System: Ukrainian and German Experience// Intellectual Archive. – Canada. – 2020. – Vol. 9 – № 2. – P. 105–122.OI:10.32370/ІА_2020_06_14
 • Khrapach. D., Krasylnykova. H. Structure of technical and technological competence of bachelors majoring in automotive technology/ D. Khrapach., H. Krasylnykova // Slovak international scientific journal. – 2020. – Vol.2 – Is. 48. – Р. 13–20.
 • Красильникова Г.В., Дрозіч І.А. Організація навчального процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освітина основі модульно-компетентісного підходу // Сучасна наука: стан, проблеми, перспективи : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-15 квітня 2020 р.). – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. – 222 с. (С.20-22).
 • Ключка Н., Красильникова Г.В. (науковий керівник). Роль студентських фокус-груп у процедурах забезпечення якості вищої освіти в університеті. Матеріали Міжнародної дистанційної студентської наукової конференції «Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки», том 3, стор. 90. (м. Запоріжжя, 27 листопада 2020). Доступ до ресурсу:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/27.11.2020/392
 • Красильникова Г., Красильников С. Тенденції розвитку університетської освіти України в умовах європейського простору вищої освіти // VIІI Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, 16-19 October 2019, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2019. – P. 143-145.
 • Храпач Д., Красильникова Г. Умови формування техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.) / ред. кол.:  Н.Г. Ничкало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.195-196.
 • Красильникова Г.В., Білецька Г.А., Білик В.В. Повторне рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти як одна з процедур забезпечення якості // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16-17 травня 2019 року / Відп. за випуск М.М.Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019 – С.17-18.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті // Między ciągłością a zmianą : конференція, присвячена 10-й річниці факультету Основ техніки Люблінської Політехніки (16-17 травня 2018 р.) – Люблін: Люблінська Політехніка (Польща).
 • Скиба М.Є., Красильникова Г.В., Косянчук Т.Ф. Заклади вищої освіти як провайдери освітніх послуг для молоді та дорослих / М.Є. Скиба, Г.В.Красильникова, Т.Ф. Косянчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 15-17 травня 2018 р.). – Вінниця : ВДПУ, 2018. – С. 85-89.
 • Красильникова Г.В., Білик В.В., Міщенко О.В. Розроблення освітньої програми спеціальності «Професійна освіта» швейного профілю // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. –  С. 51-55.
 • Красильникова Г. Система внутрішнього забезпечення якості в Хмельницькому національному університеті // Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: сборник материалов ІІ-й Международной научно-практической конференции / [редакторы-составители А. Душный, М. Махмудов, В. Ильницкий, И. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобыч: По́свит, 2017. – 234-236 с.
 • Красильникова Г., Білик В., Пястук О. Функціонування відділу забезпечення якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції пам’яті професора Петра Столярчука (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2017. – С. 88-89.
Статті у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Шляхи реалізації індивідуальних освітніх траєкторій педагогів професійного навчання // Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійноїосвіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник науковихпраць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. – Вип. 5. – С.4-7.
 • Krasilnikova Н., Charlak M. Zapewnianie jakości szkolnictwa wyźszego na Urrainie // Dylematy jakości kształcenia w szkole wyźszej : Monografie / M.  Śniadkowski (red.): Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2021. – s.203-253.
 • Khrapach. D., Krasylnykova H. Content and Structure of Bachelor’s Training within the Dual Education System: Ukrainian and German Experience // Intellectual Archive. – Canada. – 2020. – Vol. 9 – № 2. – P. 105–122. DOI:10.32370/ІА_2020_06_14
 • Khrapach. D., Krasylnykova. H. Structure of technical and technological competence of bachelors majoring in automotive technology / D. Khrapach., H. Krasylnykova // Slovak international scientific journal. – 2020. – Vol.2 – Is. 48. – Р. 13–20.
 • Papushina V.А., Krasilnikova G.V. Essence, structure description and maintenance of aesthetic culture of future ukrainian and literature teachers // The scientific heritage. – Hungary. – 2018, Vol. 2, No. 25. – р.34-39.
 • Krasilnikowа H., Krasilnikow S. Rozwój systemu wewnętrznego zapewniania jakości wyższej edukacji w Chmielnickim Narodowym Uniwersytecie // Dylematy innowacyjności: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. – Lublin, 2018. – p. 123-134.
 • Śniadkowski M., Krasylnykova A., Dylematy młodzieży w kontekście forów internetowych, W: Śniadkowski M. (red.), Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych, T. 9, Lublin 2017, s. 95-120.
 • Krasilnikovа А., Drozich I. Professionally Significant Physiological Qualities of the Individual Chef // А. Krasylnykova, І. Drozich // Intellectual Archive. – Canada. – 2017. – Vol. 6 – № 1. – P. 59–72.
Нормативні, інформаційні та методичні видання
 • Методика викладання фахових дисциплін : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 022 Дизайн (ОПП Дизайн) / уклад.: Л. В. Краснюк, Г. В. Красильникова. Хмельницький : ХНУ, 2023. – 51 с.
 • Сертифікатна програма «Іміджелогія» для викладачів закладів П(ПТ)О. – Хмельницький, ХНУ, 2023. – 5 с.
 • Сертифікатна програма «Створення портфоліо педагога: платформи Padlet та Wakelet» для викладачів закладів П(ПТ)О. – Хмельницький, ХНУ, 2023. – 5 с.
 • Організація навчального процесу в закладах професійної освіти: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.:  Г. В. Красильникова, І. І. Герніченко.  Хмельницький, ХНУ, 2021.  28 с.
 • Педагогічна практика в закладах професійної освіти : програма та мето­дичні рекомендації до її проведення для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкоїпромисловості)» / упоряд.: Г. В. Красильникова, В.В. Білик, І.І. Герніченко, І.А. Дрозіч. Хмельницький : ХНУ, 2020. 28 с.
 • Виробнича практика: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 13 с.
 • Інтерактивна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І.П. Андрощук, Л.І. Шевчук. –  Хмельницький : ХНУ, 2021. – 29 с.
 • Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 28 с.
 • Переддипломна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021.  22 с.
 • Стажувальна практика в закладах професійної освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.  Хмельницький : ХНУ, 2021. – 27 с.
 • Стажувальна практика на виробництві: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. –  15 с.
 • КрасильниковаГ.В. Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілю / Ганна Володимирівна Красильникова. –  Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2018. – 72 с.
 • Красильникова Г.В. Програма моніторингу якості педагогічної практики майбутніх вчителів. – Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2018. – 15 с.
 • Методичні рекомендації зі складання освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти / укл. В.І. Бегняк, Л. С. Любохинець, Г. В. Красильникова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 71 с.
 • Текстові документи. Загальні вимоги : СОУ 207.01:2017 / уклад. Ю.М. Бойко, Г. В. Красильникова, Т. Ф. Косянчук, Л. І. Першина – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 46 с.
 • Система внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті : зб. нормат. докум. з організації освітньої діяльності. / Уклад.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.
 • ЄКТС. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2012–2013 навч. рік. / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 182 с.
 • Information package. Study programs of training professionals. 2012–2013 academic year / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2012. – Р.163.
 • ЄКТС (ECTS) Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2011–2012 навч. р./ В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 161 с.
 • Information package. Educational programs of specialists training / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2011. – 159 p.
 • Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : зб. нормат. док. з організації освітньої діяльності / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 466 с.
 • Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : збірник нормат. док. з організації навчального процесу. Ч. 1 / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 202 с.
 • Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : збірник нормат. док. з організації навчального процесу. Ч. 2 / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 216 с.
 • Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 290 с.
 • Анотації дисциплін. Інформаційний пакет (Ч. ІІ) / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 91 с.
 • Методологія контролю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : метод. рекомендації / Уклад.: М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк, О. В. Пащенко. – Хмельницький : ХНУ, – 96 с.
 • Навчальні програми підготовки бакалаврів за кредитно-модульною системою. Інформаційний пакет / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 113 с.
Стандарти вищої освіти різних поколінь
 • Освітньо-професійна програма спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 42 с.
 • Освітньо-професійна програма магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 8.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А.Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 39 с.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А.Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 20 с.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 8.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 23 с.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика за напрямом 0918 «Легка промисловість» спеціальності «Швейні вироби» : проект / Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко, О. О. Арцева. – К. : ІЗМН, 1999. – 12 с.
 • Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи» напряму підготовки специфічних категорій підготовки : проект / В. Л. Петренко, Г. В. Красильникова. – К. : Міністерство освіти України, – 9с.
 • Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю0918501 «Швейне виробництво» : проект. – К. : Міністерство освіти України, 1996. – 19с.

Авторське право на твір

 • Курс лекцій «Організація навчального процесу в закладах професійної освіти: курс лекцій для студентів спеціальності «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)». Хмельницький, ХНУ, 2021. – 111 с. (№ 115080)
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для профорієнтаційної роботи з абітурієнтами ЗВО // Наукові записки Вінницького державного пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – 2022. – Випуск 69. – С. 73-78. (№ 115808)