Храпач Дмитро Миколайович

Закінчив у 2009 році Хмельницький національний університет (спеціальність – Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту. Кваліфікація інженер-педагог).

Має стаж навчально-педагогічної роботи понад 5 років.

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
  • D. Сomparative analysis of dual education in Germany and Ukraine: Approaches and models / D.Khrapach., H. Krasylnykova // Сomparative Professional Pedagogy. – 2019. – Vol. 9. Is. 3. – Р. 8–15.
Матеріали конференцій
  • Храпач Д. М. Кар’єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми і перспективи розвитку/ Д. М. Храпач : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 13–14 груд. 2018 р.) / Вище професійне училище №25 м. Хмельницький : ВПУ. – № 25, 2018 – С. 107–110.
  • Храпач Д. М. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір / Д. М. Храпач : матеріали V всеукраїнської наук.-практ. конф / Міністерство внутрішніх вправ, Дніпропетровський університет внутрішніх  вправ ; за ред. Л. Л. Сушенцевої, Т. С. Сулими, О. В. Тарасової ; заг. ред. Л. Л. Сушенцева, (Дніпро, 25 квіт. 2019 р.). – Дніпро : Видавництво «Літограф», 2019. – С. 246–250.
  • Храпач Дмитро, Красильникова Ганна Умови формування техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю : Професійне становлення особистості:проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 7–8 листоп. 2019 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 193–195.