Білик Вікторія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2005 році закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів» (кваліфікація – інженер-педагог), у 2006 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (кваліфікація – викладач технологічних дисциплін).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки» (спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ проектування та реалізацію стандартів вищої освіти, освітнього менеджменту та забезпечення і моніторингу якості вищої освіти.

Автор понад 50 наукових і методичних праць.

Працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва, з 2006 року майстром виробничого навчання, з 2007 – викладачем, з 2015 – старшим викладачем.

З 2015 року і по теперішній час працює на посаді провідного фахівця відділу забезпечення якості вищої освіти.

З 2022 року відповідальна за адміністрування програмно-технічного засобу Unicheсk в Хмельницькому національному університеті.
Відзнаки і преміювання
 • Занесення на Дошку пошани університету (Наказ від 07.06.2023 №11-КВ Про занесення науково- педагогічних працівників і співробітників університету на «Дошку Пошани» в 2023-2024 н. р.)
 • Подяка ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за  проведення майстер-класів з використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі закладів професійно-технічної освіти (2023 рік)
 • Подяка ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за багаторічну сумлінну співпрацю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність та особистий вагомий внесок у розвиток ПТО (2022, 2023 роки)
 • Грамота за вагомий внесок у розбудову системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Хмельницького національного університету та з нагоди 60-річчя Хмельницького національного університету (2022 рік)
 • Подяка за високий рівень підготовки студентки переможиці  І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (2022 рік)
 • Занесення на Дошку пошани університету (Наказ від 08.06.2021 №67 Про занесення науково- педагогічних працівників і співробітників університету на «Дошку Пошани» в 2021-2022 н. р.)

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • Курси для гарантів освітніх програм «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» у 2023 відповідно до наказу 14.06.2023 № 94-КП (30 год.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації експертів з акредитації освітніх програм відповідно до наказу від 15.04.2021 №91-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.)
 • тренінг для керівників експертних груп (підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) сертифікат від 18.06.2021 №0404/2021(182) (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
 • закордонне стажування у Wyższa Szkoła Techniczna м. Катовіце (Польща)  терміном з 25.06.2020 р. до 04.10. 2020 р.. відповідно до наказу від 22.06.2020 №140-КП. (180 год)
 • міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 09.11.2020 р. до 16.11.2020 р. відповідно до наказу від 09.11.2020 №265-КП. (45 год)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2023 році (30 год):
 • курси підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти Хмельницького національного університету за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» відповідно до наказу від 14.06.2023 № 94-КП
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2022 році (30 год):
 • сертифікація по курсу «Школа тренерів 3.0», отримала кваліфікацію «Тренер» з відзнакою (Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Інститут модернізації змісту освіти, м. Київ) сертифікат від 07.12.2022 №18
 • міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 17.01.2022 р. до 24.01.2022 р. Сертифікат від 24.01.2022 ES№9516/2021.
 • тренінг «Культура роботи з науковим текстом» (ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури») свідоцтво від 23.02.2022 №17-ПК/К
 • тренінг «Лінгвотерапія: творчий розвиток та саморегуляція особистості» (ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури») свідоцтво від 24.02.2022 №32-ПК/Л
 • курс професія «Бізнес тренер» (Школа тренерів) (Освітній хаб міста Києва, Асоціація інноваційної та цифрової освіти) сертифікат від 25.10.2022 №15507104
 • курс «Організація дистанційного навчання» (у форматі SCORM) (Освітній хаб міста Києва, Асоціація інноваційної та цифрової освіти) сертифікат від 06.11.2022 №35322243
 • курс «Ораторське мистецтво» (у форматі SCORM) (Освітній хаб міста Києва, Асоціація інноваційної та цифрової освіти) сертифікат від 03.11.2022 №40171502
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2021 році (13 год.):
 • семінар «Психологічні методи для вирішення конфліктів» 24.11.2021 (ГО «Центр трансперсональної психології»)
 • міжнародний семінар «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» (м. Дніпро) 12.05.2021, сертифікат №2610
 • курс «Базові правила інформаційної безпеки» (Представництво ФЦДР США) сертифікат від 24.02.2021 №7brlszHEca
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2020 році (30 год.):
 • вебінар “Сервіс хмарного зберігання для онлайн-навчання на прикладі Zoom платформи» НДІ Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін. Польща) терміном з 28.09.2020 р. до 05.10.2020 р
 • науково-методологічний семінар «Теорія і практика індивідуалізації навчання» (м. Ополє, Польща) 01.10.2020
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2019 році (30 год.):
 • тестування щодо перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти за програмою підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників (Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ) 18-22.04.2019 сертифікат ПК-21707620 № 219/19
 • IX Всеукраїнський семінар «Ліцензування, акредитація, національна система кваліфікацій у контексті реформування вищої освіти України» (м. Київ) 23.05.2019, сертифікат №1905/2
 • тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ) 21.03.2019
 • курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, м. Київ) сертифікат від 06.10.2019 №fd61

Навчальні дисципліни

 • Новітні технології та матеріали в галузі
 • Андрагогіка
 • Інтелектуальна власність
 • Теорія спілкування
 • Ергономіка

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз
 • Bilyk, V. ., Banak, R. ., Bardadym, O. ., Sokal, M. ., & Anichkina, O. . (2023). Introduction of interactive teaching methods in modern schools. Revista Eduweb, 17(2), 199–209. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.17 (Web of Science)
 • Bilyk , V., Shcherbak, I. ., Otroshko, T. ., Shvay, R., & Heiko, S. (2020). Information and communication technologies used at HEI during training of teachers of institutions of professional education. Laplage in Journal, 6(Extra-B), p.12-24. https://doi.org/10.24115/S2446-622020206Extra-B585p.12-24 (Web of Science)
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Білик В. В. Зміст і структура дисципліни «Пакети прикладних програм» Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної  служби України. Серія : педагогічні науки / гол. ред О. В. Діденко. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2022. No 2(29). С. 55-66
 • Білик В.В. Викладання андрагогіки здобувачам вищої освіти магістерського рівня: методи активізації навчання Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова), Аніщенко О.В. (заступник голови) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2021. Вип. 2 (20)
 • Білик В. В. Характеристика структури проектувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. В. Білик // Молодий вчений. – 2018. – №12 (64). – С. 396–403.
 • Білик В. Педагогічні умови формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. Білик // Молодь і ринок. – 2015. – № 3 (122) березень. – С. 157–161.
 • Білик В. Проектувальна компетентність майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: критерії та показники сформованості / В. Білик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр., / Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 735. – С. 14–21.
 • Білик В. В. Модель формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. В. Білик // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. пр., / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – Вип. 27. – С. 10–16.)
 • Bilyk V. Peculiarities of design competence formation in future clothing engineering educators in Ukraine and foreign countries / V. Bilyk // Comparative professional pedagogy. – 2015. – Vol. 5. – Issue 1. – P. 122–127.
 • Білик В. В. Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління / В. В. Білик // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. / Педагогические науки. – Симферополь : НЩ КІПУ, 2014. – Вып. 45. – С. 77–80.
 • Білик В. Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки у вищій школі / В. Білик // Молодь і ринок. – 2013. – № 7 (102) липень. – С. 133–137.
 • Білик В. Стандарти вищої професійної освіти України і Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення / В. Білик // Порівняльна професійна педагогіка. – К.; Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 2 (6). – С. 76–81.
 • Білик В. В. Характеристика засобів і форм професійного навчання у вищій школі як складових педагогічної системи / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 69–73.
 • Білик В. В. Перспективи розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 26–30.
 • Білик В. В. Характеристика складових педагогічної системи в контексті модернізації вищої освіти в Україні / В. В. Білик // Удосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті модернізації вищої школи : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 20 жовт. 2011 р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – С. 5–17.
 • Білик В. В. Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7. – С. 41–46.
 • Білик В. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / В. В. Білик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К.; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 25. – С. 219–225.
 • Гриценко В. В. Модель формування спеціальних компетенцій в процесі професійної підготовки / В. В. Гриценко // Збірник наукових праць № 48/2 / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – Ч. II. – С. 28–30.
 • Красильникова Г. В. Компетентнісний підхід в освіті: аналіз термінології / Г. В. Красильникова, В. В. Гриценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. – Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2009. – Вип. 28. – С. 381–385.
 • Гриценко В. В. Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд / В. В. Гриценко, Г. В. Красильникова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – Вип. 19. – С. 23–36.
Монографії
 • Bilyk V. V. Information technologies in the preparation of future masters of vocational education // Contemporary technologies in the educational process. Monograph : Publishing House of Katowice School of Technology. – 2020. – р.42-47.
 • Bilyk V.,Bilyk Y. The structure of the design competence of future engineer-teachers of the sewing profile. Actual problems of modern scince. Monograph : edited by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan, 2017. – С. 909–914.
Навчальні посібники
 •  Білик В. В. Нoвітні технoлoгії та матеріали в галузі : кoнспект лекцій для здoбувачів вищoї oсвіти спеціальності 015.36 «Прoфесійна oсвіта (Технoлoгія вирoбів легкoї прoмислoвoсті)», освітній рівень – магістр / В. В. Білик.  Хмельницький  :  ХНУ,  2021.  105 с.
 • Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток : довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. – Львів : «Новий світ – 2000», 2008. – 52 с.
Методичні розробки
 • Педагогічна практика в закладах професійної освіти : програма та методичні рекомендації до її проведення для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / упоряд.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.  Хмельницький : ХНУ, 2020.  – 28 с.
 • Виробнича практика: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 13 с.
 • Стажувальна практика в закладах професійної освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.  Хмельницький : ХНУ, 2021.  – 27 с.
 • Стажувальна практика на виробництві: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 15 с.
Матеріали конференцій
 • Білик В.В. Проєктування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених / В.В. Білик, А.Б. Фісюк // Проєктування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених: Збірник наукових праць / С.Д. Цвілик (голова) [та ін.]. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2023. Вип. 2. С. 65
 • Білик В.В., Слабіцька Н.В. Розроблення плану-конспекту майстер-класу для здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» 30 травня 2023 р.
 • Білик В. Характеристика платформ для організації  опитувань // Світові виклики сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред.: Осадченко І. І.  Умань: Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», 2022, С. 15-17
 • Білик В.В. Реалізація студентоцентрованого підходу при викладанні дисципліни «Новітні технології та матеріали в галузі» // Сучасна наука та освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-15 квітня 2021 року). Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. – С. 11-12
 • Білик В.В. Можливості неформальної освіти при вивченні дисципліни «Новітні технології і матеріали в галузі» // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2021 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2021. – С. 27
 • Білик В.В. Характеристика вебсервісів для організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти спеціальності «Професійна освіта» / Сучасна наука: стан, проблеми перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-15 квітня 2020 року). – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. – С.30-32
 • Васильчук М. С., Білик В.В. Характеристика програмних засобів для тестування здобувачів вищої освіти з дисципліни  «Проєктування швейного виробництва» // Сучасні технології виробництва і професійна освіта: тенденції та інновації: матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції студентів та молодих вчених (м. Старобільськ, 16 квітня 2020 року).– Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020.–С. 67-68
 • Білик В. Використання інноваційних технологій та методів навчання в підготовці майбутніх фахівців інженерних і педагогічних спеціальностей / В. Білик, Ю. Білик // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 7–8 листоп. 2019 р.) / редкол. : Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 86–87.
 • Красильникова Г. Повторне рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти як одна з процедур забезпечення її якості / Г. Красильникова, Г. Білецька, В. Білик // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя каф. інформ.-вимірюв. технологій, 16–17 трав. 2019 р. / відп. за вип. М. М. Микийчук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – С. 17–18.
 • Красильникова Г. Розроблення освітньої програми спеціальності «Професійна освіта» швейного профілю / Г. Красильникова, В. Білик, О. Міщенко // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 9–10 жовт. 2018 р. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – С.51–55.
 • Bilyk V. V. Peculiarities of professional preparation in future clothing engineering educators in Ukraine and foreign countries / V. V. Bilyk // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – C. 204–205.
 • Bilyk V. V. Characteristics of procedures for evaluating the results of higher education graduates training / V. V. Bilyk // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 10. Pedagogical sciences». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 3–9.
 • Красильникова Г., Білик В., Пястук О. Функціонування відділу забезпечення якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доп. ІІI міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті проф. Петра Столярчука, 11–12 трав. 2017 р. – Львів, 2017. – С. 88–89.
 • Білик В. В. Участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Імплементація нових стандартів освіти присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ : ХІV всеукр. наук.-метод. конф., 29 вересня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 7–8.
 • Білик В. В., Білик Ю. М. Удосконалення та реструктурування змісту фахових дисциплін для формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : матеріали X міжнар. наук.-практ.ї конф. «Суспільні науки сьогодні», (Краматорськ, 22 верес. 2017 р.), Вінниця, 2017. – C. 6–9.
 • Білик В., Білик Ю. Методика оцінювання компетентностей майбутніх бакалаврів і магістрів освіти та галузевого машинобудування. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2017 р., Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 222–223.
 • Матюх С. А., Білик В.В. Підготовка учасників освітнього процесу до процедур перегляду і оновлення освітніх програм в Хмельницькому національному університеті / Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2017 р. Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 222–223.
 • Билык В. В. Характеристика инженерно-педагогического образования на этапе вхождения Украины в ЕПВО / В. В. Билык // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы : сб. науч. трудов по материалам международной науч.-практ. конф. «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19–21 мая 2014 г.). – Великий Новгород : [б. и.], 2014. – С. 34–41.
 • Білик В. В. Характеристика етапів розвитку компетентнісного підходу в освіті / В. В. Білик // Професійна підготовка педагогічних кадрів: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених, (Хмельницький, 22 жовтня 2009 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2009. – С. 13–19.
 • Кустова О. Г. Формування дидактичної моделі дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва» / О. Г. Кустова, В. В. Білик // Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. – Хмельницький : [б. в.], 2009. – С. 347–349.
 • Гриценко В. В. Ітегративний підхід до змісту навчального матеріалу дисциплін швейного профілю / В. В. Гриценко // Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті європейського освітнього простору : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених, (Хмельницький, 23 жовт. 2008 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 44–54.
 • Гриценко В. В. Роль загальнокультурних ключових компетенцій в професійному становленні фахівців / В. В. Гриценко // Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів : матеріали всеукраїнського наук.-метод. семінару, (Хмельницький, 12 березня 2008 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 45–47.
 • Гриценко В. В. Розробка модульного динамічного об’єктно-орієнтованого середовища для навчання в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на прикладі дисципліни «Нове в техніці та технології швейних виробів» / В. В. Гриценко, Г. В. Красильникова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін очима студентів та викладачів», 14–16 травня 2007 р. – Харків, 2007. – С.164–169.
 • Гриценко В. Роль самостійної роботи студентів в концепції сучасних технологій навчання / В. Гриценко // Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи : матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 329–330.
Статті у вітчизняних та іноземних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Elsayed Ahmed Elnashar and Bilyk Viktoriia. Approach of Pedagogical Curricula for Applied Arts and Technology of Tires & Rubber Science of Art and Design Industries Using Mechatronics. Curr Trends Fashion Technol Textile Eng. 2023; 8(2): 555735. DOI: 10.19080/CTFTTE.2023.08.555735
 • Bilyk, V., & ELNASHAR, E. A. (2023). Using Kahoot service for conducting interactive surveys of undergraduates. International Science Journal of Education & Linguistics, 2(1), 77–85. https://doi.org/10.46299/j.isjel.20230201.08
 • Bilyk V. Information technologies in the preparation of future masters of vocational education // V. Bilyk / Contemporary technologies in the educational process. Monograph : Publishing House of Katowice School of Technology. – 2020. – р.42-47. http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/83e9d88fa92c2215d9d7a9e1c031c547.pdf
 • Білик В. В. Характеристика структури проектувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю [Текст] / В. В. Білик // Молодий вчений. – 2018. – №12. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/92.pdf

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність