Андрощук Ірина Василівна

У 1996 році закінчила Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора спортивних клубів, секцій.

У 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої школи, трудове навчання»», одержала кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ інформатики, креслення, безпеки життєдіяльності.

З 2001-2002 роки працювала на посаді вчителя обслуговуючої праці у спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27, м. Хмельницький. З 2002 року й по теперішній час працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування естетичної культури  майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика  професійної освіти.

У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України отримала вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання (12ДЦ №029014).

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності» за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти й 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій.

У 2020 р. на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва (АП № 002281).

2018 – по теперішній час Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 Хмельницького національного університету.

2022 – по теперішній час член спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 Інституту професійної освіти НАПН України.

2019-2020 рр. – член галузевої експертної ради Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (галузь 01 Освіта / Педагогіка; з 2020 по теперішній час – галузь 01 Педагогіка за спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)).

З 2019 р. – член редакційної колегії наукового фахового видання «Професійна педагогіка» (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України).

З 2019 р. – член редакційної колегії наукового фахового видання «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент» (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі).

З 2020 р. – асоційований редактор наукового фахового видання категорії «Б» Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України.

Автор понад 200 наукових праць. Серед них – монографії, посібники (з грифом МОН), підручники, методичні рекомендації, практикуми, наукові статті у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях, зокрема у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus.

Наукові інтереси відносяться до професійної педагогіки та методики трудового навчання та технологій; методики професійного навчання; формування педагогічної майстерності у майбутніх педагогів та їхньої підготовки до педагогічної взаємодії у професійній діяльності.

Відзнаки і преміювання

Неодноразово нагороджувалася подяками та грамотами, зокрема й за якісне керівництво студентською науковою роботою:

 • Відзначена Подякою Громадської організації “Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури” (2022 р.);
 • Відзначена Подякою від голови Національного агентства із забезпечення якості (2021 р., 2022 р.); 
 • Відзначена Подякою від ДНЗ “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг” (2022 р.); 
 • Відзначена Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2021 р.);
 • Нагороджена Медаллю НАПН України «Леся Українка» (2021 р.);
 • Нагороджена Почесною грамотою НАПН України за творчі здобутки у наукових дослідженнях та багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України (2020 р.); 
 • Нагороджена Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України (2018 р.); 
 • Відзначена Подякою Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за чітку, змістовну підготовку та високу організацію проведення семінарів-практикумів (2018 р.); 
 • Відзначена Подякою Національної академії педагогічних наук України за особисті творчі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти, впровадження результатів наукових досліджень, багатолітню працю з інститутами НАПН України (2017 р.); 
 • Відзначена Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації (2013 р., 2017 р.); 
 • Нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у підготовці майбутніх спеціалістів та плідну працю з інститутами НАПН України (2012 р.). 

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» відповідно до наказу від 14.06.2023 № 94-КП (30 год.);
 • закордонне стажування в Університеті менеджменту та безпеки в Кошицях (Словаччина) терміном з 07.02.2023 р. до 22.03.2023 р. відповідно до наказу від 06.02.2023 №26-КП. (180 год.);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Інтернаціоналізація у закладах вищої освіти» відповідно до наказу від 23.11.2022 № 280-КП (30 год.);
 • тренінг «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід для членів галузевих експертних рад» на он-лайн платформі НАЗЯВО 03.02.2022 (30 год.);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.);
 • підвищення кваліфікації експертів з акредитації освітніх програм відповідно до наказу від 15.04.2021 №91-КП (30 год.);
 • в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка терміном з 08.02.2021 р. до 05.05.2021 р. відповідно до наказу від 05.02.2021 №37-КП. (180 год.);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.);

Інформальне підвищення кваліфікації у 2024 році (30 год.):

 • лекція «Педагогіка Серця і Добра Академіка Івана Зязюна» у межах серії вебінарів «Цвіт української педагогіки: сучасне і минуле» / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 29.02.2024, сертифікат № 29022024-144;
 • вебінар «Дизайн уроку в НУШ» за напрямом «Наскрізні навички», «НУШ», «Практичні прийоми» / ТОВ «На урок», 01.03.2024, сертифікат № В1020-4778285;
 • курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: інтенсив від Острівців» / ГО «Прогресильні»; з 04.03.2024 – 04.04.2024, сертифікат № 00307;
 • семінар «Розвиток інтелектуального капіталу закладу професійної освіти» / Інститут професійної освіти НАПН України, 17.04.2024, сертифікат № С-2024/1392;
 • онлайн-семінар «Університетська система забезпечення академічної доброчесності: об’єднуємо цінності та алгоритми» / МОН України, НАЗЯВО; 03.04.2024, сертифікат № СС00493014/001843-24.

Інформальне підвищення кваліфікації у 2023 році (30 год.):

 • семінар «Особливості реформування змісту технологічної освіти» / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 09.02.2023, сертифікат №ПК-2023/676;
 • вебінар «Створення дидактичних ігор за допомогою сучасних інтернет-ресурсів» / ТОВ «На урок», 28.09.2023, сертифікат № В938-4778285;
 • вебінар «Ефективне навчання через розваги в умовах НУШ: інтерактивні платформи та їх застосування» / ТОВ «На урок», 28.09.2023, сертифікат № В927-4778285;
 • вебінар «Воркшоп. Як використовувати АІ» / UGF CEO. 07.05.2023, сертифікат № 9сd64;
 • онлайн конференція з підвищення кваліфікації «Цифрова компетентність педагога. Атестація педагогічних працівників за новим положенням МОН» / ГО «НППУ», 05.10.2023, свідоцтво № 3783636437411;
 • вебінар «Використання позитивної психології для покращення освітнього процесу: підтримка особистісного розвитку та зростання здобувачів освіти» / КУ ХМР «ЦПРПП», 02.11.2023, сертифікат № 286/1123;
 • семінар «Методичні ідеї та впровадження інноваційних методів навчання» на тему «Створення освітнього контенту на основі технологій штучного інтелекту. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога» / ГО «ІППО», 12.11.2023 сертифікат №868688367765494;
 • семінар «Методичні ідеї та впровадження інноваційних методів навчання» на тему «Інтерактивні вправи та групова взаємодія»» / ГО «ІППО», 12.11.2023 сертифікат №868688367765482;
 • семінар «Методичні ідеї та впровадження інноваційних методів навчання» на тему «Методичні ідеї та впровадження інноваційних методів навчання» / ГО «ІППО», 12.11.2023 сертифікат №868688367765497;
 • семінар «Перевернуте навчання». Шляхи заохочення та зацікавлення учнів. Технології/Трудове навчання» / ГО «ІППО», 12.11.2023, сертифікат №7749689775213575313;
 • вебінар «Портфоліо учнів – ефективний засіб створення індивідуальної освітньої траєкторії» / ТОВ Видавництво «Ранок», 14.11.2023, сертифікат № Y141123111936632F47F;
 • курс «Штучний інтелект майбутнє освіти» / Міністерство цифрової трансформації України, ГО «Прогресильні», 07.11-23.11.2023, сертифікат № ШІ-0030;
 • курс «Штучний інтелект в освіті» / Асоціація інноваційної та цифрової трансформації  освіти, 06.12.2023, сертифікат № 65005340;
 • курс «Мистецтво викладання» / Освітній ХАБ міста Києва, 07.12.2023, сертифікат № 15915710.

Інформальне підвищення кваліфікації у 2022 році (30 год.)

 • вебінар «Освітня інфографіка» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 15.05.2022;
 • вебінар «Цифровий двійник університету» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 19.05.2022;
 • вебінар «Розвиваємо резильєнтність: особистий ресурс учасників освітнього процесу в умовах війни» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 30.05.2022;
 • семінар «Академічна доброчесність у ЗВО» Erasmus+ 23.05.2022 сертифікат № 2022/151;
 • вебінар «Пріоритети в освіті: критичне та креативне мислення» ТОВ « На Урок» 22.10.2022 свідоцтво № К93-3703728;
 • вебінар «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» Глухівський національний педагогічний університет 13.05.2022 сертифікат № НВ 372;
 • тренінг «Партнерська взаємодія Учитель-Учень. Розвиток позитивної самооцінки, я-ідентичності для продуктивного навчання» ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» 09.10.2022 сертифікат № 6730589744605;
 • конференція «Радянсько-комуністична окупація України. Національно-патріотичне виховання в сучасному закладі освіти» ГО «НППУ» 01.10.2022 сертифікат № 1751625540D;
 • курс «Бренд науковця у цифровому світі» ВГО «Інноваційний університет» 05.12.2022 сертифікат № 1350.

Інформальне підвищення кваліфікації у 2021 році (30 год.)

 • –круглий стіл «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» на он-лайн платформі Erasmus+УІПА 12.03.2021 сертифікат № UERA-RT2-2021-005;
 • вебінар «Авторські ідентифікатори: Publons/ResearcherID, ORCID та ін.» на он-лайн платформі Clarivate 06.07.2021;
 • –семінар «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти»» УІПА 29.11.2021 сертифікат № UEPA-SS1-2021-010.

Інформальне підвищення кваліфікації у 2020 році (30 год.):

 • курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» на платформі онлайн-курсів Prometheus 28.10.2020;
 • семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» на он-лайн платформі СДУ 24.11.2020.

Навчальні дисципліни

 • Основи науково-педагогічних досліджень
 • Теорія і методика навчання технологій
 • Професійна майстерність у педагогічній діяльності
 • Методологія і організація науково-педагогічних досліджень
 • Педагогіка і методика викладання у закладах вищої освіти

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus
 • Abiltarova Elviza, Poberezhets Hanna, Androshchuk Iryna, Burak Valentina. The Methods for Improving Vocational Education and Training in Modern Conditions. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(12) 2022. Рр. 203-211. Режим доступу: https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/5483/5207 (Scopus)
 • Udovychenko, L., Androshchuk, I., Bigus, O., Gorbatova, N., & Gytnyk, I. Métodos inovadores para melhorar as habilidades pedagógicas dos professores. Laplage Em Revista, 2021. – 7(Extra-B), P. 68-76. Режим доступу: https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-B885p.68-76(Web of Science)
 • Iryna V. Androshchuk. Building the Content of Teacher Training in the Context of Education for Sustainable Development [Electronic resource] / Iryna V. Androshchuk, Ihor P. Androshchuk , Olga J. Komochkova // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020. – Vol. 12, Is.1, Sup. 1. –  19–36. https://doi.org/18662/rrem/12.1sup1/221 Режим доступу: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2576/pdf (Web of Science (WOS)
 • Iryna ANDROSHCHUK, Ihor ANDROSHCHUK, Mykola KURACH, Viktoriia KHRENOVA, Oleksandr LIVSHUN. The System of Training Future Teachers for Organizing Extracurricular Activities of Pupils. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. – Vol. 12, Is. 2, P. 60-85. Режим доступу: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/266(Web of Science (WOS)
 • Alieksieienko, T.Pivnenko, Y.Apalat, H.Mohilevska, V.Androshchuk, I.Research activity as a technology of activation of cognitive activity of students of higher education institutions/ Systematic Reviews in Pharmacy, 2020. – 11(9), P. 474-477. Режим доступу: https://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1602485896.pdf?1606581764 (Scopus)
 • Андрощук І. В. Скрайбінг-презентація як засіб підвищення ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / І.В. Андрощук, І. П. Андрощук. 2019. – Т. 72, № 4. – С. 67–80. – Режим доступу: https://journal.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2602(Web of Science (ESCI).
 • Андрощук І. В. Технологія розробки електронного посібника з дисципліни «Методика трудового навчання». Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / І.В. Андрощук, І. П. Андрощук. – 2017. – Т. 61, № 5. – С. 24–35. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/php/itlt/article/view/1769/1245(Web of Science (ESCI).
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Smart-комплекси як засіб підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій у контексті сучасних вимог. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2023. № 9(27). 2023. С. 79-90. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-79-90 http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/4721/4745
 • Андрощук І.В. Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні. Молодь і ринок, 2023, № 1 (209). С. 17-22.
 • Андрощук І. Формування громадянської відповідальності у майбутніх учителів як важлива складова професійної підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . Суми 2022, № 1 (115). С. 3 – 12. Режим доступу: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf
 • Андрощук І. Комунікативна компетентність як важливий засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. Молодь і ринок, 2022, № 3-4 (201-202) березень-квітень. С. 34-38. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/259914/256300
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Методологічні підходи щодо підготовки майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів. Молодь і ринок, 2022, № 6 (204). С. 6-11. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/265715/261750
 • Андрощук Ірина. Педагогічна творчість: сутність та характеристика. № 2 (7) (2022): Перспективи та інновації науки. С.119-128. Режим доступу: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1086/1083
 • Андрощук І. В. Сучасні технології взаємодії в процесі організації педагогічної практики під час підготовки майбутніх педагогів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С. 128-135.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П., Красильникова Г.В. Preparing future handicraft teachers for inclusive education in Ukraine schools. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2021. Vol. 8, № 1, 122-131 https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/4950/5431
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Factors in developing pedagogical excellence in future teachers. Professional Pedagogics / 2(21)’ 2020, рр. 29-34. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.29-34
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Співпраця закладів вищої освіти із стейкхолдерами як умова підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів. Педагогічна освіта: теорія і практика – Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України. 2020. № 29 (2-2020) – С.215-226.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Проблеми організації позаурочної діяльності учнів учителями трудового навчання та технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика – Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України. 2020. № 28 (1-2020) – С.212-223.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Напрями професійної самореалізації вчителя трудового навчання та технологій // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент – Випуск 15. – 2020. – 103-116. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-7
 • Androshchuk I., Androshchuk I. Modern trends in teacher education in Canada. Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal. Kyiv–Khmelnytskyi, 2020. Volume 10, Issue 1. P. 7–11.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Форми теоретичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання до позаурочної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 1(21), ч. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. І. І. Демченко]. – Умань : Візаві, 2020. – С. 6-14.
 • Андрощук І.В. Методична підготовка як важливий складник професійної підготовки майбутніх учителів // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. – Хмельницький. 2019. – С.84-86.
 • Андрощук І., Хренова В. Особливості підготовки бакалаврів професійної освіти // Професійна освіта: науково-методичний журнал. 2019. № 3. – С. 44-45.
 • Андрощук І. В. Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 1. – С. 117–123.
 • Androshchuk I., Androshchuk I. Specificity of student’s technological training in Finland and Great Britain / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. Kyiv–Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8, Is. 3. – P. 20–25.
 • Андрощук І. В. Інноваційні методики підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. В. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць / Уманський держ. пед. у-т ім. П. Тичини. – 2017. – Вип. 16. – С. 86–92.
 • Андрощук І. В. Методична система підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 13. – С. 102–109.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І. В. Андрощук // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 130–133.
 • Андрощук І. Форми підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. Андрощук // Обрії. – 2017. – № 2 (45). С. 23–26.
 • Androshchuk I. V., Androshchuk I. Р. Factors of Future Handicraft and Technology Teachers’ Training for Pedagogical Interaction in Professional Activity / І.Androshchuk, I. P. Androshchuk // International Journal of Education & Development. Psychology. Publishing office: Accent Graphics Communications. – Hamilton, ON, 2017. – Vol. 3. P. 50–57. – Режим доступу: http://uaped.com/files/International-Journal- of-
 • Androshchuk I., AndroshchukI. Methodology in Training Future Technology and Engineering Teachers in the USA / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. – Kyiv–Khmelnytskyi, 2017. – Vol. 7, Is. 3. – P. 70–74.
 • Androshchuk, Androshchuk I. Peculiarities of future technology teachers’ training in Poland and Great Britain / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. – Kyiv–Khmelnytskyi, 2017. – Vol. 7, Is. 1. – P. 48–52.
 • Андрощук І. В. Тренінг як засіб підготовки майбутніх викладачів до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2016. – № 9. – С. 117–121.
 • Андрощук І. В. Готовність майбутніх вчителів трудового навчання до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 12. – С. 51–57.
 • Андрощук І. В. Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науковий часопис нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія  5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 54. – С. 14–19.
 • Андрощук І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький, 2016. – Вип. 10, Ч. 3. – С. 104–107.
 • Андрощук І. В. Основні підходи до визначення видів педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (11). – С. 118–127.
 • Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія в контексті якісної підготовки майбутніх вчителів технологій / І. В. Андрощук // Науковий часопис нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 8–13.
 • Андрощук І. В. Принципи підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград, 2015. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 111–114.
 • Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія / І. В. Андрощук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. – 15–20.
 • Андрощук І. В. Формування змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах системного підходу / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2013. – № 11. – С. 78–83.
 • Андрощук І. В. Реалізація системного підходу в навчальному процесі як педагогічна проблема / І. В. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. у-ту. – Умань, 2013. – Вип. 7. – С. 8–
 • Андрощук І. В. Фрейм як спосіб візуалізації навчальної інформації / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 78–83.
 • Андрощук І. В. Принципи відбору і структурування змісту курсу «Організація і методика виховної роботи» / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2011. – № 1. – С. 90–96.
 • Андрощук І. В. Візуалізація навчальної інформації під час викладання дисципліни «Педагогічна майстерність» / І. В. Андрощук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць / Уманського держ. пед. у-ту ім.П. Тичини. – Умань, 2011. – Вип. 37. – С. 62–70.
 • Андрощук І. В. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи учнів на уроках обслуговуючої праці / І. В. Андрощук // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. у-ту ім. П. Тичини. – Умань, 2010. – Ч. 2. – С. 14–21.
 • Андрощук І. В. Використання схематичної наочності на уроках обслуговуючої праці / І. Андрощук // Імідж сучасного. – 2009. – № 8–9. – С. 130–133.
 • Андрощук І. В. Естетичні почуття та їх вплив на професіоналізм педагога / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2009. – № 11. – С. 78–83.
 • Андрощук І. В. Модель формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2007. – № 3–4. – С. 136–141.
 • Андрощук І. В. Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійного навчального закладу швейного профілю / І. В. Андрощук // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Р. Т. Шмагало (заст. голови) та ін. – К. ; Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2007. – Вип. ІV. – С. 147–153.
 • Андрощук І. В. Основні підходи до розробки моделі процесу формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2006. – № 6 (21). – С. 143–146.
 • Андрощук І. В. Проблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю / І. В.Андрощук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА). – Харків, 2006. – № 14–15. – С. 42–48.
 • Андрощук І.В. Краса у системі розвитку естетичної культури особистості / І. В. Андрощук // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Р. Т. Шмагало (заст. голови) та ін. – К. ; Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2005. – Вип. 3. – С. 42–49.
 • Андрощук І. В. Трудове навчання як засіб формування естетичного смаку / І. В. Андрощук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – № 2. – С. 11–13.
Монографії
 • Androszczuk lryna. Interakcja pedagogiczna w działalności edukacyjnej nauczycieli kształcenia zawodowego. Dylematy jakości kształcenia w szkole wyższej: monografie / red. Mariusz Śniadkowski. Lublin : Politechnika Lubelska, 2021, s. 11-75.
 • Андрощук І.В. Обґрунтування цілей підготовки майбутніх педагогів до використання проєктної технології у професійній діяльності. Проєктна технологія в інноваційному освітньому процесі: теорія і практика: колективна монографія ⁄ за заг. ред. О.М. Коберника; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань: Візаві, 2021 – С. 148-166.
 • Androszczuk Iryna. Przegotowywanie nauczycieli przedmiotów zawodowych i technologii w aspekcie interakcji pedagogicznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych w aspekcie edukacji techniczno-informatycznej i bezpieczeństwa: monografie – Politechnika Lubelska. – Lublin. – 2020, str. 185-197.
 • Андрощук І.В. Рефлексія і самоосвітня діяльність майбутнього вчителя трудового навчання та технологій. Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання і технологій : колективна монографія / І. В Андрощук ; за ред. С. М. Ящука. – Умань, 2019. – С. 5–20.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності: теорія і методика : монографія / І.В Андрощук. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. – 455 с.
 • Androshchuk I. V., Androshchuk I. Р. The main factors of future handicraft and technology teachers’ training for pedagogical interaction / V. Androshchuk, I. Р. Androshchuk // Actual problems of modern science : monograph : edited by Musial Janusz, Polishcuk Oleh, Sorokatji Ruslan. Bydgoszcz : UTP University of Science and Technology, 2017. – P. 900–908.
 • Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : монографія / І. В Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 227 с.
Навчальні посібники
 • Педагогічна творчість : навч. посібник / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 176 с. (Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету)
 • Андрощук І.В. Теорія та методика трудового навчання : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 226 с. (Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету)
 • Андрощук І.В. Теорія та методика трудового навчання : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 226 с. (Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету)
 • АндрощукІ. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 190 с. (Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету).
 • Андрощук І. П. Теорія і методика навчання технологій : навч. посіб. / І. П. Андрощук, І. В. Андрощук, В. В. Бербец, О. В.Бялик  [та ін.]   / за заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 474 с. (Гриф МОН України).
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Методика виховної роботи : навч. посібник / І.В.Андрощук, І.П. Андрощук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 320 с. . (Гриф МОН України).
 • АндрощукІ. П. Логіко-структурні схеми з декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, плетіння гачком та в’язання спицями) : навч.-наоч. посіб. / І. П. Андрощук, І. В Андрощук, О. В. Пиріжок. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2013. – 164 с. (Гриф МОН України).
Матеріали конференцій
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Проєктна діяльність як засіб підготовки майбутніх педагогів до реалізації освітніх завдань. Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / за ред. М. С. Курача, І. В.Цісарук. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2023. – С. 7-10.
 • Андрощук І.В. Підготовка майстра виробничого навчання й викладача професійного навчання в контексті сучасних вимог. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій : матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів, 2021. – С. 16-19.
 • Андрощук І. Формування тематики наукових досліджень здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти педагогічних спеціальностей ⁄⁄ Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи Тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2021 р., м. Хмельницький  – ХНУ. –  2021.  – С. 12-14.
 • Андрощук І. В. Методична підготовка як важливий складник професійної підготовки майбутніх учителів / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. – Хмельницький. – 2019. – С.84–86.
 • Андрощук І . Діалог культур в контексті підготовки майбутніх педагогів / І. Андрощук, І. Андрощук, В. Хомовський // Cучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., (Херсонська академія неперервної освіти, 28 лют. 2019 р.). – Варшава–Ужгород–Херсон : Посвіт, 2019. – С. 51–53.
 • Андрощук І. П. Педагогічна практика як провідна форма підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / І. П. Андрощук, І. В.Андрощук, В. В. Хомовський // Новітні напрями в галузі права та освіти : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., (12 квіт. 2019 р.). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 96–99.
 • Андрощук І. Зарубіжний досвід технологічної підготовки учнів / І. Андрощук // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., (Умань, 11 жовт. 2019 р.) / гол. ред. Коберник Г. І. – Умань, УДПУ, 2019. – С. 5–7.
 • Андрощук І.В, Андрощук І.П. Методологічний підхід як важлива компонента методології дослідження підготовки фахівців. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: АА Тандем, 2019. – С. 9-10.
 • Андрощук І. В. Рефлексія як умова ефективної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. В. Андрощук // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну ПНПУ ім. В. Г. Короленка, (9–10 верес. 2018 р.) / За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 75–83.
 • Андрощук І.В. Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів трудового навчання щодо використання здоров’язбережувальних технологій у педагогічній взаємодії / І. В. Андрощук // Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці, (Полтава, 27–28 квіт. 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 29–30.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності: метод. рекомендації / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. – 116 с.
 • Андрощук І. В. Реалізація суб’єктного підходу у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання/ І. В. Андрощук, І. П. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V всеукр. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 30–31 берез. 2017 р.). – Хмельницький, 2017. С. 62–64.
 • Андрощук І.В. Самоосвітня діяльність майбутніх вчителів трудового навчання та технологій / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ІХ міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С. 123–124.
 • Андрощук І. В. Використання коучинг технологій у підготовці вчителів до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (10 берез. 2017 р.). – Баку–Ужгород–Дрогобич, 2017. – С. 147–149.
 • Андрощук І. В. Технологія педагогічної взаємодії у професійній діяльності вчителя трудового навчання та технологій [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук : електронний зб. наук. праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – – № 2 (24). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-RFNvckpGbTFvSkE/view?pref=2&pli=1.
 • Андрощук І.В. Основні підходи до визначення чинників підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей ІV всеукр. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 20–21 квіт. 2016 р.). – Хмельницький, 2016. – С. 42–44.
 • Андрощук І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (Кропивницький, 17–22 жовт. 2016 р.). – Кропивницький, 2016. – С. 6–7.
 • Андрощук І. В. Бар’єри під час налагодження взаємодії у професійній діяльності педагогів / І. В. Андрощук // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти : зб. матеріалів всеукр. інтернет-конф. – Хмельницький, 2016. – С.169–175.
 • Андрощук І. В. Проектна технологія як засіб підготовки вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Рівне, 26–27 жовт. 2016 р.). – Рівне, 2016. – С. 4–6.
 • Андрощук І.В. Науково-методичний супровід підготовки суб’єктів навчального процесу до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 7, 19 квіт. 2016 р.). – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 35–37.
 • Андрощук І. В. Формування ключових компетентностей вчителя трудового навчання засобами декоративно-прикладного мистецтва / І. В. Андрощук // Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2013. – С. 29–35.
 • Андрощук І. В. Стан процесу формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 247–252.
 • Андрощук І. В. Краса як засіб формування гармонійно розвиненої особистості / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 244–247.
 • Данькова І.В. Естетичний смак як ознака всебічно розвиненої особистості / І. В. Данькова // Професійне становлення особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 50–52.
Статті у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць
 • Андрощук Ірина, Андрощук Ігор, Григорук П. Методична підготовка майбутніх учителів як педагогічна проблема. Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. – Вип. 5. – С. 20-23.
 • Андрощук Ірина, Рожкова Іванна. Технологія розроблення інтерактивних завдань для контролю навчальних досягнень учнів з використанням електронного конструктора LEARNINGАPPS// Педагогічний вісник Поділля [Електронний науково-методичний журнал]. – Хмельницький: ХОІППО, 2022. – №3. – С. 4 – 9.
 • Андрощук Ірина, Харевич Люба. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудовоо навчання// Педагогічний вісник Поділля [Електронний науково-методичний журнал]. – Хмельницький: ХОІППО, 2022. – №3. – С. 9 – 11.
 • Андрощук Ірина. Підготовка майбутніх педагогів закладів професійної освіти у співпраці з роботодавцями. Професійна освіта: науково-методичний журнал. № 1 (94) 2022 Січень-лютий-березень. С.31-33.
 • Андрощук І.В. Тренди Хмельницької конференції з професійної освіти ⁄⁄ Освіта і суспільство № 12 (45). – 2021. – С.2-3.
 • Андрощук І. В. Методична підготовка як важливий складник професійної підготовки майбутніх учителів / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. – Хмельницький. – 2019. – С.84–86.
 • Андрощук І., Хренова В. Особливості підготовки бакалаврів професійної освіти // Професійна освіта: науково-методичний журнал. 2019. № 3. – С. 44-45.
 • Андрощук І. В. Вимоги до відбору і структурування змісту дисципліни «Педагогічна взаємодія у професійній діяльності» [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук // Науковий вісник УМО. – – Вип. 2. – C. 8–18. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/2_2016/.pdf.
 • Андрощук І.В. Зміст підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії як об’єкт проектування /І. В. Андрощук // Науковий часопис Нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 13, Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. – Київ, 2017. – Вип. 8.– С. 8–12.
 • Андрощук І.В. Колективні форми навчально-трудової діяльності як засіб налагодження взаємодії на уроках трудового навчання /І. В. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 8–11.
 • Андрощук І. Кейс-метод на уроках, як засіб налагодження педагогічної взаємодії /І. Андрощук // Педагогічний вісник : наук.-пед. журнал Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2015. – № 3 (41). – С. 6–9.
 • Андрощук І.В. Інтенсифікація практичної роботи учнів засобами інструкційних карт /І. В. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 2 (124). – С. 10–14.
 • Андрощук І.В. Розвиваючий потенціал трудового навчання /І. В. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 4 (120). – С. 24–30.
 • Андрощук І. В. Використання кейс-методу в процесі підготовки майбутніх педагогів /І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості : психолого-педагогічний журнал. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 181–188.
 • Андрощук І. В. Дидактичні аспекти вибору засобів формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю /І. В. Андрощук // Дидактика професійної школи : зб. наук пр. / редкол.: С. У. Гончаренко, В. О. Радкевич, І. Є. Каньковський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – Вип. 3. − С. 104–107.
 • Данькова І. В. Проблема формування естетичного смаку учнів /І. В. Данькова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.  Г. Шевченка. – 2002. – № 12. – С. 16–17.
Методичні розробки
 • Педагогічна майстерність: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей галузі знань 01 Освіта ⁄ Педагогіка / Уклад. Ірина Андрощук – Хмельницький: ХНУ, 2023. – 96 с.
 • Методологія і організація науково-педагогічних досліджень : методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» (освітній рівень – магістр) / уклад. І. В. Андрощук. Хмельницький : ХНУ, 2022. 79 с.
 • Педагогіка вищої освіти : методичні рекомендації до виконання практичних робіт дисципліни для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 57 с.
 • Інтерактивна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І.П. Андрощук, Л.І. Шевчук. – Хмельницький : ХНУ, 2021. 28 с.
 • Переддипломна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021. 22 с.
 • Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021. 29 с.
 • Педагогічна практика в закладах вищої освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І. В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І. П. Андрощук. Хмельницький : ХНУ, 2020.  20 с.
 • Теорія та методика трудового навчання : практикум з дисципліни для студентів спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук, О. В. Самборська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 205 с.
 • Андрощук І. П. Теорія та методика виховної роботи : курс лекцій для студ. спеціальностей: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» і «Професійна освіта» /І. П. Андрощук, І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 206 с.
 • Андрощук І. В. Методика трудового навчання : практикум для студентів спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. 140 с.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності : метод. рекомендації / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. 116 с.
 • Андрощук І. В. Теорія та методика виховної роботи : практикум для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання, технології, інформатика)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. 124 с.
 • Андрощук І. В. Теорія та методика виховної роботи : практикум для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання, технології, інформатика / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. 124 с.
 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Технологічна освіта» денної та заочної форм навчання / упоряд. : І. Є. Каньковський, І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. Хмельницький : ХНУ, 2014. 48 с.
 • Андрощук І. В. Педагогічна майстерність : практикум для студ. спеціальності «Технологічна освіта» / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 118 с.
 • Навчально-педагогічна практика : програма та метод. рекомендації до проведення навч.-педагог. практики для студ. денної і заочної форм навчання напрямів підготовки «Професійна освіта» і «Технологічна освіта»  / упоряд. : І. Є. Каньковський, І. В. Андрощук, І. П. Андрощук, Г. В. Красильникова. Хмельницький : ХНУ, 2011. 36 с.
 • Організація і методика виховної роботи : метод. рекомендації до виконання практ. робіт для студ. напряму «Педагогічна освіта» / упоряд. І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 123 с.
 • Основи науково-педагогічних досліджень : метод. рекомендації до виконання практ. робіт для студ. напряму «Педагогічна освіта» / упоряд. І. В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 106 с.
 • Андрощук І.В. Навчальна програма авторського курсу «Організація і методика виховної роботи» / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ПП Дерепа І. Ж., 2008. – 100 с
 • Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : метод. реком. – Хмельницький : ПП Дерепа І.Ж., 2008. – 93 с.
 • Методика трудового навчання : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студ. спец. «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» / Г. В.Красильникова, І. В. Андрощук – Хмельницький : ТУП, 2003. – 43 с.

Авторське право на твір

 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Методика виховної роботи ” Навчальний посібник № 111822 від 15 лютого 2022 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Теорія та методика трудового навчання” Навчальний посібник№ 111818 від 15 лютого 2022 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Теорія та методика трудового навчання” Практикум № 111819 від 15 лютого 2022 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності: теорія і методика” Монографія № 111817 від 15 лютого 2022 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Теорія та методика навчання технологій” Навчальний посібник  № 61100 від 10.08.2015 р.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність