Андрощук Ігор Петрович

У 1997 році закінчив Кременецький педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Трудове навчання» й отримав кваліфікацію вчителя праці, керівника гуртка народних промислів.

У 2000 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання, прикладна і технічна творчість», одержав кваліфікацію учителя трудового навчання, прикладної і технічної творчості, креслення і безпеки життєдіяльності.

З 1997 по 2001 роки працював на посаді вчителя художніх промислів у Шепетівському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (м. Шепетівка). Впродовж цього часу підготував трьох призерів ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання та близько десяти призерів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. З 2001 року й по теперішній час працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

У 2006 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Облік і аудит», одержав кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання.

У 2010 році рішенням Атестаційної колегії МОН України отримав вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання.

У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів» за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти й 13.00.07 – теорія і методика виховання.

У 2020 році на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

З 2017 по 2021 роки – завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

З 2021 року й по теперішній час ‒ професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

З 2016 по 2019 роки  член науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту (підкомісія 014-2 «Середня освіта (математика, фізика, інформатика, біологія та здоров’я людини, хімія, географія, трудове навчання та технології») сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З 2019 року член редакційної колегії наукового фахового видання «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент» (АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України).

З 2019 року входить в склад експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційних експертиз освітніх програм закладів вищої освіти за спеціальностями: 11 – Освітні, педагогічні науки, 14 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 15 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

З 2020 року по теперішній час – член галузевої експертної ради Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (галузь 01 Освіта за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)).

З 2020 р. – асоційований редактор наукового фахового видання категорії «Б» Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України.

Автор понад 200 наукових праць. Серед них – монографії, посібники (з грифом МОН України та Хмельницького національного університету), підручники, методичні рекомендації, практикуми, наукові статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях з методики трудового навчання та технологій, теорії та методики позаурочної діяльності.

Наукові інтереси відносяться до професійної педагогіки та методики навчання технологій, теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів.

Відзнаки і преміювання

Неодноразово нагороджувався подяками та грамотами, зокрема й за якісне керівництво студентською науковою роботою:

 • Нагороджений Нагрудним знаком “Відмінник освіти” МОН України (наказ № 266-К від 14.10.2022 р.);
 • Нагороджений Почесним знаком «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України (2020р.);
 • Відзначений Подякою Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за чітку, змістовну підготовку та високу організацію проведення семінарів-практикумів (2018 р.);
 • Нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України (2018 р.);
 • Відзначений  Подякою Національної академії педагогічних наук України за особисті творчі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти, впровадження результатів наукових досліджень, багатолітню працю з інститутами НАПН України (2017 р.)
 • Відзначений Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації (2012р., 2017 р.)
 • Відзначений Подяками Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (2007р., 2008р., 2009р., 2010р, 2011р., 2012р.);
 • Відзначений Грамотою Академії педагогічних наук України за активну участь у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти та плідну працю з інститутами НАПН України (2009 р.);
 • Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за плідну співпрацю у проведенні Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (2009 р.);
 • Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2009 р.);
 • Відзначений Почесними грамотами Управління культури Хмельницької обласної державної адміністрації (2005р., 2007р.).

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • закордонне стажування в Університеті менеджменту та безпеки в Кошицях  (Словаччина) терміном з 07.02.2023 р. до 22.03.2023 р. відповідно до наказу від 06.02.2023 №26-КП. (180 год.);
 • підвищення кваліфікації «Проектування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта» в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Вінниченка та Центрі українсько-європейського співробітництва терміном з 31.10.2022 р. до 11.12.2022 р. відповідно до наказу від 28.10.2022 №250-КП. (180 год);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» відповідно до наказу від 14.06.2023 № 94-КП (30 год.);
 • тренінг «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід для членів галузевих експертних рад» на он-лайн платформі НАЗЯВО 03.02.2022 (30 год.);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.);
 • підвищення кваліфікації експертів з акредитації освітніх програм відповідно до наказу від 15.04.2021 №91-КП (30 год.);
 • в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка терміном з 08.02.2021 р. до 05.05.2021 р. відповідно до наказу від 05.02.2021 №37-КП. (180 год.);
 • закордонне стажування в Люблінській політехніці (м. Люблін, Польща) терміном з 20.05.2019 р. до 21.06.2019 р. відповідно до наказу від 16.05.2019 №134-КП;
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155.

Інформальне підвищення кваліфікації у 2023 році (3 год.):

 • семінар «Особливості реформування змісту технологічної освіти» ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 09.02.2023 сертифікат №ПК-2023/675.

Інформальне підвищення кваліфікації у 2022 році (13 год.):

 • вебінар «Цифровий двійник університету» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 19.05.2022;
 • вебінар «Розвиваємо результативність: особистий ресурс учасників освітнього процесу в умовах війни» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 30.05.2022;
 • семінар «Академічна доброчесність у ЗВО» Erasmus+ 23.05.2022 сертифікат № 2022/149.

Інформальне підвищення кваліфікації у 2020 році (30 год.):

 • курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» на платформі онлайн-курсів Prometheus 28.10.2020;
 • семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» на он-лайн платформі СДУ 24.11.2020;
 • вебінар «Авторські ідентифікатори: Publons/ResearcherID, ORCID та ін.» на он-лайн платформі Clarivate 06.07.2021.

Навчальні дисципліни

 • Теорія та методика виховної роботи
 • Теорія та методика позашкільної освіти
 • Методика технологічного навчання в профільній середній освіті
 • Декоративно-прикладне мистецтво
 • Народні ремесла та промисли

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus
 • Ihor Androshchuk, Dmytro Pohrebniak, Vitalii Kulchytskyi, Lesia Zelman, Halyna Kuznetsova, Iryna Zhyhora (2022) Application of Context-Based Learning in Modern Pedagogy. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Special Issue No.: 12/02/XXVIII. (Vol. 12, Issue 2, Special Issue XXVIII.), 22-28. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120228/papers/A_04.pdf (Web of Science)
 • Yezhova, O.V., Anisimov, N., Pashkevich K., Androshchuk I., & Mishchenko, O. (2021). Professionally Important Qualities of the Specialists in Design, Technology, and Service in the Postmodern Society. Postmodern Openings, 12(3Sup1), 21-44. https://doi.org/10.18662/po/12.3Sup1/349 (Web of Science)
 • Yatsenko, V., Patsaliuk, I., Androshchuk, I., Dziurakh, Y., & Diomidova, N. (2021). A motivação dos alunos para a atividade profissional-pedagógica. Laplage Em Revista, 7(1), p.449-467. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171809p.449-467 (Web of Science)
 • Nataliia Malinovska, Valentyna Borova, Valentuna Benera, Vadym Shemchuk, Iryna Gogol, Ihor Androshchuk. Interactive Training Tools in the Modern Educational Process. Systematic Reviews in Pharmacy. Vol 11, Issue 9, Sep-Oct 2020. РР. 478-480. URL: https://www.sysrevpharm.org/abstract/interactive-training-tools-in-the-modern-educational-process-66277.html (Scopus).
 • Iryna ANDROSHCHUK, Ihor ANDROSHCHUK, Mykola KURACH, Viktoriia KHRENOVA, Oleksandr LIVSHUN. The System of Training Future Teachers for Organizing Extracurricular Activities of Pupils. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. – Vol. 12, Is. 2, P. 60-85. Режим доступу: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/266 (Web of Science)
 • Androshchuk Iryna V. A Building the Content of Teacher Training in the Context of Education for Sustainable Development [Electronic resource] / Iryna V. Androshchuk, IhorP. Androshchuk , Olga J. Komochkova // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională.– 2020, Vol. 12, Is. 1, Sup. 1. – P. 19–36. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2576/pdf(Web of Science).
 • Андрощук І. В. Скрайбінг-презентація як засіб підвищення ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – 2019. – Т. 72, № – С. 67–80. Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php//itlt/article/view/2602 (Web of Science (ESCI).
 • Андрощук І. В. Технологія розробки електронного посібника з дисципліни «Методика трудового навчання». Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – 2017. – Т. 61, № 5. – С. 24–35. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1769/1245 (Web of Science (ESCI)
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Smart-комплекси як засіб підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій у контексті сучасних вимог. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2023. – № 9(27). С. 79-90. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-79-90 http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/4721/4745
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Методологічні підходи щодо підготовки майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів. Молодь і ринок, 2022. – №6 (204). – С. 6-11. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/265715/261750
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П., Красильникова Г.В. Preparing future handicraft teachers for inclusive education in Ukraine schools. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2021. Vol. 8, № 1, 122-131 https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/4950/5431
 • Androshchuk I., Androshchuk I. Modern trends in teacher education in Canada. Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal. Kyiv–Khmelnytskyi, 2020. Volume 10, Issue 1. P. 7–11.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Форми теоретичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання до позаурочної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 1(21), ч. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. І. І. Демченко]. – Умань : Візаві, 2020. – С. 6-14.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Напрями професійної самореалізації вчителя трудового навчання та технологій // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент – Випуск 15. – 2020. – 103-116. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-7
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Проблеми організації позаурочної діяльності учнів учителями трудового навчання та технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика – Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України. 2020. № 28 (1-2020) – С. 212-223.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Співпраця закладів вищої освіти із стейкхолдерами як умова підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів. Педагогічна освіта: теорія і практика – Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України. 2020. № 29 (2-2020) – С.215-226.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Factors in developing pedagogical excellence in future teachers. Professional Pedagogics / 2(21)’ 2020, рр. 29-34. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.29-34
 • Андрощук І. П. Проектування змісту професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнівської молоді / І. П. Андрощук // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 16 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2018. – С. 128–135. (Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory)
 • Андрощук І. П. Модель системи професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності / І. П. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. у-ту ім. П. Тичини. Умань, 2018. – Вип. 18. – С. 141–147. (Index Copernicus)
 • Андрощук І. П. Проектна культура: сутність та особливості / І. П. Андрощук // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2018. – Вип. 13 : (Серія: Педагогічні науки). – С. 208–221. (Index Copernicus International)
 • Androshchuk I. Specificity of student’s technological training in Finland and Great Britain / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. Kyiv–Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8, Is. 3. – P. 20–25. (Cabell’s directory)
 • Androshchuk I., Androshchuk I. Specificity of student’s technological training in Finland and Great Britain / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. Kyiv–Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8, Is. 3. – P. 20–25.
 • Androshchuk I. Methodology in Training Future Technology and Engineering Teachers in the USA / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. – Kyiv–Khmelnytskyi, – Vol. 7, Is. 3. – P.70–74. (Cabell’s directory)
 • Androshchuk Peculiarities of future technology teachers’ training in Poland and Great Britain / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. – Kyiv–Khmelnytskyi, 2017. – Vol. 7, Is. 1. – P. 48–52. (Cabell’s directory)
 • Androshchuk I. V. Factors of Future Handicraft and Technology Teachers’ Training for Pedagogical Interaction in Professional Activity / І.Androshchuk, I. P. Androshchuk // International Journal of Education & Development. Psychology. Publishing office: Accent Graphics Communications. – Hamilton, ON, 2017. – Vol. 3. P. 50–57. – Режим доступу: http://uaped.com/files/International-Journal- of--2017-3-.pdf.
 • Андрощук І. П. Організація позаурочної діяльності учнів / І. П. Андрощук // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць. – Павлоград, 2017. – Вип. 13. – С. 115–121. (Ulrich’s Periodicals Directory)
 • Андрощук І. П. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів / І. П. Андрощук // Науковий часопис Нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 54. – С. 10–14.
 • Андрощук І. П. Зміст підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнівської молоді/ І. П. Андрощук // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Ч. 2., Кропивницький, 2016. – Вип. 10. – С. 93–96.
 • Андрощук І. П. Пізнавальний, розвивально-виховний потенціал художньо-технічної діяльності / І. П. Андрощук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ-Ніжин, 2015. – Вип. 2 (11). – С. 111–118. (Google Scholar)
 • Андрощук І. П. Позаурочна предметно-перетворювальна діяльність як складова професійної підготовки майбутніх вчителів технологій / І. П. Андрощук // Науковий часопис Нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2015. – Вип. 52. – С. 3–8.
 • Андрощук І. П. Основні підходи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів / І. П. Андрощук // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Ч. 1., Кіровоград, 2015. – Вип. 7. – С. 108–110.
 • Андрощук І. П. Проблеми здійснення моніторингу в навчальних закладах / І. П. Андрощук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб.наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичин / ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – Вип. 45. – С. 281–287.
 • Андрощук І. П. Використання індикаторного підходу під час моніторингу навчальних досягнень студентів / І. П. Андрощук // Молодь і ринок. – 2013. № 11. – С. 88–93.
 • Андрощук І. П. Специфіка організації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» / І. П. Андрощук // Молодь і ринок. –2011. –№ 5. – С. 85–89.
 • Андрощук І. П. Організація етнографічних досліджень з декоративно-прикладного мистецтва у майбутніх учителів трудового навчання / І. П. Андрощук : зб. наук. праць Уманського держ. пед. у-ту ім. П. Тичини. Умань, 2010. – Ч. 2. – С. 22–29.
 • Андрощук І. П. Особливості технологічного профілю учнів старшої школи за рубежем / І. П. Андрощук // Молодь і ринок. – 2009. – № 11. – С. 55–59.
 • Андрощук І. П. Дидактичні ігри на уроках трудового навчання / І. П. Андрощук // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8–9. – С. 126–129.
 • Андрощук І. П. Педагогічні аспекти формування пізнавальних інтересів учнів / І. П. Андрощук // Імідж сучасного педагога. – 2009. № 2–3. – С. 38–40.
 • Андрощук І. П. Формування патріотизму в учнів засобами писанкарства / І. П. Андрощук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки, Ніжин, 2009. – № 5. – С. 53–57.
 • Андрощук І. П. Використання модульного підходу до обґрунтування змісту профільної технологічної підготовки сільських старшокласників / І. П. Андрощук // Молодь і ринок. – 2008. – № 7–8. – С. 67–71.
 • Андрощук І.П. Основні підходи до розробки моделей організації технологічного навчання учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів / І. П. Андрощук // Молодь і ринок. – 2007. – № 3–4. – С. 130–135.
 • Андрощук І. П. Сучасні проблеми трудової підготовки старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів / І. П. Андрощук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 12. – С. 12–19.
 • Андрощук І. П. Лекційно-семінарська (практична) система навчання у трудовій підготовці старшокласників / І. П. Андрощук // Трудова підготовка в закладах освіти. – № 4. – 2004. – С. 16–20.
 • Андрощук І.П. Стан трудової підготовки старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: цифри та факти / І. П. Андрощук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2004. – С. 12–20.
 • Андрощук І.П. Сучасні проблеми трудової підготовки учнів у сільських загальноосвітніх школах / І. П. Андрощук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 5 / Ред. кол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – С. 15–19.
Монографії
 • Ihor Androszczuk Pozalekcyjna artystyczno-techniczna działalność uczniów jako ważny składnik aktywności zawodowej nauczycieli. Dylematy jakości kształcenia w szkole wyższej: monografie / red.Mariusz Śniadkowski. Lublin : Politechnika Lubelska, 2021. – s. 76-138.
 • Андрощук І.П. Проектування змісту професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій. Проєктна технологія в інноваційному освітньому процесі: теорія і практика: колективна монографія / за заг. ред. О.М. Коберника; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань: Візаві, 2021. С. 148-166.
 • Андрощук І. П. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів: теорія і методика : монографія / І. П. Андрощук. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2019. – 432 с.
 • Androshchuk V. The main factors of future handicraft and technology teachers’ training for pedagogical interaction. Actual problems of modern science : monograph / I. V. Androshchuk,  I. Р. Androshchuk.; edited by Musial Janusz, Polishcuk Oleh, Sorokatji Ruslan. Bydgoszcz : UTP University of Science and Technology, 2017. – P. 900–908.
 • Андрощук І. П., Коберник О. М. Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика : монографія / І. П. Андрощук, О. М. Коберник. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – 240 с.
Навчальні посібники
 • Андрощук І. В., Андрощук І. П. Теорія та методика трудового навчання : навч. посібник / І. В. Андрощук , І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 226 с. (Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету).
 • Андрощук І. П. Теорія і методика навчання технологій : навч. посібник / І. П. Андрощук, І.В. Андрощук, В.В. Бербец, О.В. Бялик [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 474 с. (Гриф МОН України).
 • Андрощук І. В. Методика виховної роботи : навч. посібник / І. В. Андрощук , І. П. Андрощук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 320 с. (Гриф МОН України).
 • Андрощук І. П. Логіко-структурні схеми з декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, плетіння гачком та в’язання спицями) : навч.-наоч. посібник / І. П. Андрощук, І. В. Андрощук, О. В. Пиріжок. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2013. – 164 с. (Гриф МОН України).
Матеріали конференцій
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Проєктна діяльність як засіб підготовки майбутніх педагогів до реалізації освітніх завдань. Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / за ред. М. С. Курача, І. В.Цісарук. Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2023. С. 7-10.
 • Андрощук І. Підготовка майбутніх учителів технологій в університетах США ⁄⁄ Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи Тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2021 р., м. Хмельницький  – ХНУ. –  2021 С. 197-198.
 • Андрощук І. В. Хомовський В. Діалог культур в контексті підготовки майбутніх педагогів / І. Андрощук, І. Андрощук., В. Хомовський : збірник тез доповідей «Cучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції» : матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конф. (Херсонська академія неперервної освіти, 28 лютого 2019 р.). – Варшава–Ужгород–Херсон : Посвіт, 2019. – С. 51–53.
 • Андрощук І. В. Хомовський В. Педагогічна практика як провідна форма підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / І. Андрощук, І. Андрощук., В. Хомовський // Новітні напрями в галузі права та освіти : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., (12 квіт. 2019 р.). – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 96–99.
 • Андрощук І. П. Принципи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів / І. П. Андрощук // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну ПНПУ ім. В. Г. Короленка (9–10 жовт. 2018 р.) / За ред. проф. В. П. Титаренко, А. Ю. Цини; Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 69–75.
 • Андрощук І. В. Реалізація суб’єктного підходу у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доп. V всеукр. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 30–31 берез. 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С. 62–64.
 • Андрощук І. П. Етнографічна практика в процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій / І. П. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ІХ міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С. 122–123.
 • Андрощук І. П. Концептуальні засади підготовки вчителів трудового навчання до використання здоров’язбережувальних технологій у позаурочній художньо-технічній діяльності учнів / І. П. Андрощук // Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці (Полтава, 27–28 квіт. 2017 р.). – Полтава, 2017. С. 27–28.
 • Андрощук І. П. Педагогічна практика в позашкільних навчальних закладах як засіб підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до позаурочної діяльності / І. П. Андрощук // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : зб. матеріалів ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., (10 берез. 2017 р.). – Баку–Ужгород–Дрогобич, 2017. – С. 145–147.
 • Андрощук І. П. Методичний супровід підготовки учнівської молоді до вибору професії в позаурочній діяльності / І. П. Андрощук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 7, 19 квіт. 2016 р.). – Київ, 2016. – Т. ІІ. – С. 37–39.
 • Андрощук І. П. Оновлення змісту підготовки майбутніх учителів технологій як умова формування їхньої готовності до позаурочної художньо-технічної діяльності учнів / І. П. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей ІV всеукр. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 20–21 квіт. 2016 р.). – Хмельницький, 2016. – С. 40–42.
 • Андрощук І. П. Зміст підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнівської молоді. / І. П. Андрощук // Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (Кропивницький, 17–22 жовт. 2016 р.). – Кропивницький, 2016. – С. 4–5.
 • Андрощук І. П. Самоосвіта педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів / І. П. Андрощук // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти : зб. матеріалів всеукр. інтернет-конф. – Хмельницький, 2016. – С. 301–306.
 • Андрощук І. П. Позаурочна предметно-перетворювальна діяльність майбутніх вчителів трудового навчання / І. П. Андрощук // Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Рівне, 26–27 жовт. 2016 р.). – Рівне, 2016. – С. 6–9.
 • Андрощук І. П. Трудове навчання старшокласників в сільських загальноосвітніх навчальних закладах / І. П. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ІІІ міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 86–88.
 • Андрощук І.П. Вплив національних традицій на формування особистості учня у трудовому навчанні / І. П. Андрощук // Професійне становлення особистості : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 221–227.
 • Каньковський І. Є., Андрощук І. П. Елементи народної архітектури на уроках трудового навчання як засіб формування національної свідомості учнів / І. Є. Каньковський, І. П. Андрощук / Професійне становлення особистості : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 67–70.
Статті у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць
 • Андрощук Ірина, Андрощук Ігор, Григорук П. Методична підготовка майбутніх учителів як педагогічна проблема. Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. – Вип. 5. – С. 20-23.
 • Андрощук Ігор. Мотивація навчальної діяльності учнів як педагогічна проблема // Педагогічний вісник Поділля [Електронний науково-методичний журнал]. – Хмельницький: ХОІППО, 2022. – №3.
 • Yatsenko, V., Patsaliuk, I., Androshchuk, I., Dziurakh, Y., & Diomidova, N. A motivação dos alunos para a atividade profissional-pedagógica. Laplage Em Revista, 2021. 7(1), p.449-467. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171809p.449-467.
 • Androszczuk I. P., Analiza stanu zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży uczniowskiej na Ukrainie / I. P. Androszczuk // Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych / (red.) M. Śniadkowski. – Tom X. – Lublin : Drukarnia LIBER Duo S.C. – 2018. – S. 7–32.
 • Андрощук І. П. Активізація творчої художньо-технічної діяльності учнів засобами сучасних технологій / І. П. Андрощук // Науковий часопис Нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 13, Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. – Київ, 2017. – Вип. 8. – С. 3–7.
 • Андрощук І. П. Педагогічна практика в позашкільних навчальних закладах як засіб практичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій [Електронний ресурс] / І. П. Андрощук : електронний зб. наук. праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2016. – № 2 (24). – Режим доступу: https://drive.google.com/ file/d/0B6QknaQCh-lHQjZua3h0VUtsblU/view.
 • Андрощук І. П. Використання проєктної технології у позаурочній художньо-технічній діяльності [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / І. П. Андрощук // Науковий вісник УМО. – 2016. – Вип.1., Ч. 1. – C. 19–30. – режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/ vydannya/visnyk_umo/pedagogika/2_2016/.pdf.
 • Андрощук І.П. Види навчальних програм та особливості їх розробки / І. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 2–4.
 • Андрощук І. Позаурочна предметно-перетворювальна діяльність учнів / І. Андрощук // Педагогічний вісник : наук.-пед. журнал Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. –2015. – № 3 (41). – С. 2–5.
 • Андрощук І. П. Основні підходи до проведення моніторингу результатів навчання студентів / І. П. Андрощук // Професійне становлення особистості. – Хмельницький, 2013. – № 2. – С. 35–41.
 • Андрощук І. П. Соціально-педагогічні передумови профільного навчання учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів / І. П. Андрощук // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр.: Вип. 3 / Ред. кол.: С. У. Гончаренко (голова), В. О. Радкевич, І. Є. Каньковський (заст. голови) та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 238 – С. 179–182.
Методичні розробки
 • Інтерактивна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І.П. Андрощук, Л.І. Шевчук. – Хмельницький : ХНУ, 2021. 28 с.
 • Теорія та методика трудового навчання : практикум з дисципліни для студентів спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук, О. В. Самборська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 205 с.
 • Андрощук І.П. Теорія та методика виховної роботи : курс лекцій для студ. спеціальностей: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» і «Професійна освіта» / І. П. Андрощук, І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 206 с.
 • Андрощук І. П. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : методичні рекомендації / І. П. Андрощук. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. – 116 с.
 • Андрощук І. В., Андрощук І. П. Методика трудового навчання : практикум [для студентів спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»] / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 140 с.
 • Андрощук І. В. Теорія та методика виховної роботи : практикум для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання, технології, інформатика)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 124 с.
 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт [для студентів спеціальності «Технологічна освіта» денної та заочної форм навчання] / упоряд. : І. Є. Каньковський, І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. –Хмельницький : ХНУ, 2014. – 48 с.
 • Навчально-педагогічна практика : програма та метод. рекомендації до проведення навч.-педагог. практики для студ. денної і заочної форм навчання напрямів підготовки «Професійна освіта» і «Технологічна освіта»  / упоряд. : І. Є. Каньковський, І. В. Андрощук, І. П. Андрощук, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 36 с.
 • Андрощук І. В. Організація і методика виховної роботи : метод. рекомендації до виконання практ. робіт для студ. напряму «Педагогічна освіта» / Упоряд. І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 123 с.
 • Андрощук І. П. Декоративно-прикладне мистецтво : метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» / І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 32 с.
 • Андрощук І. П. Проектування меблів : метод. вказівки до виконання курсового проекту студ. спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» / І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 34 с.
 • Андрощук І. П. Навчально-технологічна практика : програма та метод. вказівки для студ. спеціальності «Трудове навчання і основи інформатики (технічна праця)» / І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 21 с.
 • Коберник О. М. Концепція трудової підготовки учнів сільських загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Коберник, С. І. Ткачук, І. П. Андрощук та ін. : Проект. – Умань: УДПУ, 2003. – 12 с.

Авторське право на твір

 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Методика виховної роботи ”Навчальний посібник № 111822 від 15 лютого 2022 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Теорія та методика трудового навчання” Навчальний посібник № 111818 від 15 лютого 2022 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Теорія та методика трудового навчання” Практикум № 111819 від 15 лютого 2022 р.
 • Заявка на літературний письмовий твір наукового характеру “Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів: теорія і методика” Монографія № 111823 від 15 лютого 2022 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Теорія та методика навчання технологій” Навчальний посібник  № 61100 від 10.08.2015 р.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність