Лекція Мельника Олексія Сергійовича, кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на тему «Формування навичок взаємодії ІТ-фахівців. Система контролю версій» (28.11.2022 р.)

28 листопада 2022 року для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» відбулася гостьова лекція Мельника Олексія Сергійовича, кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на тему «Формування навичок взаємодії ІТ-фахівців. Система контролю версій».

Під час лекції особливу увагу зосереджено на важливості формуванні професійних ІТ навичок для сучасних педагогів та вчителів інформатики зокрема. Схарактеризовано потенційні можливості реалізації професійних ІТ навичок в різних напрямах діяльності майбутнього вчителя інформатики. Відмічено важливість виконання колективних проєктів, що забезпечують формування навичок Soft Skills. На прикладі власних розробок Олексієм Сергійовичем продемонстровано реалізацію ІТ навичок у професійній діяльності педагога. Наголошено на важливості в сучасних умовах володіння вчителями інформатики різними ІТ технологіями.

Щиро дякуємо Олексію Сергійовичу Мельнику за пізнавальну й змістовну лекцію та співпрацю.